Control
Google překladač: English Deutsch
Bentley

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

V Praze proběhla 15. konference GIS ESRI v ČR

Pondělí, 04 Prosinec 2006 10:47
15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČRV Kongresovém centru Praha proběhla 15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v České republice, kterou pořádal výhradní distributor produktů těchto firem – společnost ARCDATA PRAHA za sponzorského přispění firmy AV MEDIA, a.s. Součástí konference byla doprovodná výstava firem z oblasti GIS. Konference se zúčastnilo 600 odborníků a uživatelů geografických informačních systémů ESRI a Leica Geosystems.

Hlavní blok konference se konal ve Společenském sále Kongresového centra. Program konference zahájil Petr Seidl, ředitel ARCDATA PRAHA, který ve svém vystoupení ukázal široké aplikační spektrum technologie GIS, vyzdvihl výsledky uživatelů GIS v České republice, zamyslel se nad významem GIS pro moderní společnost a také krátce předvedl novinky v ArcGIS 9.2 – hlavním tématu letošní konference.

Během dopoledne vystoupili také hosté: Dave Busser, ředitel obchodního oddělení ESRI pro strategické zákazníky, pplk. Ing. Luděk Štolba (Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR) s přednáškou o zavedení tísňového volání 112 v ČR a Ing. Petr Beran (Magistrát hl. m. Prahy) spolu s Ing. Jiřím Vysloužilem (Z.L.D. s.r.o.) s živou ukázkou městského kamerového systému hlavního města Prahy. Ing. Miroslav Hübner (PRE, a.s.) a Ing. Ivan Seyček (Magistrát hl. m. Prahy) vystoupili s přednáškou na téma potenciál GIS v informatice 21. století. Dopolední program uzavřela RNDr. Taťána Míková (Český hydrometeorologický ústav), jež předvedla novou publikaci „Atlas podnebí Česka“, na jejímž vzniku se spolupodílí.

Druhý den probíhal program ve třech paralelních sekcích již od rána. Jedna z nich byla věnována přednáškám uživatelů na téma serverové technologie, druhá softwaru firmy Leica Geosystems – v této sekci vystoupili dva zahraniční hosté z firmy Leica Geosystems: Iryna Wetzel a Dean McCormick. Třetí sekce byla zaměřena na přednášky uživatelů z vysokých škol. V této sekci se během odpoledne konaly další přednášky uživatelů na téma veřejné správy a také firemní seminář společnosti T-MAPY, spol. s r.o. Souběžně probíhaly ve společenském sále workshopy v podání odborníků ARCDATA PRAHA zaměřené na tipy, triky a novinky z technické podpory ArcGIS Desktop, dále na kartografickou reprezentaci dat v ArcGIS 9.2 a modelování procesů GIS (geoprocessing).

Program konference uzavíralo její zhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže posterů. Odborná porota vedená Doc. RNDr. Vítem Voženílkem, CSc. rozhodla takto:

  • 1. místo: poster „Metodika hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby“, autor: Ing. Leoš Petržílka (EVERNIA, s.r.o.),
  • 2. místo: poster „Využití technologie ESRI při rekonstrukci podloží severní části Hornomoravského úvalu“, autor: Mgr. Pavel Sedlák (Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci),
  • 3. místo: poster „Stavební pasport a geografické informační systémy Masarykovy univerzity“, autor: Mgr. Petr Bartoš (Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky).

Cenu publika získala Ing. Irena Košková (Krajský úřad Libereckého kraje) za poster „Povodňová ochrana v Libereckém kraji“.


 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit