Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ČEVAK – technologie Autodesku urychlují vyřízení žádostí

Úterý, 05 Srpen 2014 11:29

Tags: Autodesk | CAD Studio | ČEVAK | GIS | Kanalizace | Sítě | Vodovody | Žádosti

cevak vp-1432CAD Studio poskytuje odborné služby akciové společnosti Čevak, která spravuje vodohospodářský majetek měst a obcí na jihu Čech a části krajů Plzeňský a Vysočina. Výsledkem spolupráce je i vyjadřovací portál společnosti Čevak, který šetří náklady žadatelů a umožňuje pohodlné zadávání elektronických žádostí o vyjádření k existenci sítí, projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, záměru změny velikosti vodoměru, likvidaci odpadních vod a ostatních investičních záměrů. Pracovníci Čevaku vyřizují ročně asi 12 tisíc vyjádření, která přijímají osobně, poštou i elektronicky.

Některé informace přitom musí ručně přepisovat, ověřovat identifikační údaje, určit zájmovou oblast, vyplnit vyjádření apod., což může být jak pro zákazníka, tak i pro zaměstnance administrativně náročné. Společnost se proto rozhodla připravit vyjadřovací portál, který je veřejnosti přístupný z běžného webového prohlížeče (www.cevak.cz). Portál je postavený na technologiích Autodesku a na odborných službách společnosti CAD Studio.
Celý postup zadání je z pohledu žadatele jednoduchý: vloží identifikační údaje žadatele a investora, účel stavby a důvod žádosti, zakreslí zájmovou oblast nad online katastrální mapou a potvrdí údaje. Odeslání žádosti je potvrzeno e-mailem. Žádost je automaticky vyhodnocena s ohledem na vždy aktuální údaje o vodovodních a kanalizačních sítích společnosti Čevak. Výsledkem je vyplněná šablona dokumentu vyjádření, mapová příloha, včetně zákresu sítí a zájmové oblasti, vektorový soubor s průběhem sítí v zájmové oblasti a původní přílohy žádosti. Vyjádření pak, ještě před jeho odesláním zákazníkovi, podle potřeby upraví odborný pracovník společnosti.
Použití nejmodernějších technologií společnosti Autodesk umožnilo zásadním způsobem zkrátit celý postup vyřízení žádostí – často i na několik minut. Dochází ke zrychlení přípravy i komunikace se žadateli a zásadnímu snížení pravděpodobnosti chyby či omylu díky rozsáhlé automatizaci. Vyjádření jsou nazpět odesílána v pohodlné elektronické formě. Řešení CAD Studia lze nasadit nad jakýkoliv stávající geografický systém. Jedná se o typický případ úspor využitím a zhodnocením dosavadních investic do geografické dokumentace a vlastních dat.


Mohlo by vás zajímat: