Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Odborná rada pro BIM i v říjnu s novými členy

Čtvrtek, 13 Listopad 2014 12:10

Tags: BIM | CAD Studio | CzBIM | Gefos | Jan Binter | Jaroslava Urbánková

CzBIM CAD-StudioGefos-1446Také v říjnu přivítala Odborná rada pro BIM nové členy, čímž konkrétně rozšířila svoji členskou základnu o společnosti CAD Studio a Gefos inženýring. Oba noví kolektivní členové svým rozhodnutím vstoupit do Odborné rady pro BIM mohou být příkladem ostatním firmám, protože potvrzují jednoznačný trend, kterým je nevyhnutelnost zavést metodiku BIM do všech oblastí investiční výstavby jak v soukromém, tak i ve veřejném sektoru. Není žádným tajemstvím, že posláním Odborné rady pro BIM je sdružovat členy za účelem propagace a dlouhodobé popularizace metodiky BIM,

napomáhat tak uplatnění nového způsobu práce ve stavebnictví, ve všech zásadních etapách životního cyklu staveb od projekční činnosti přes výstavbu až po správu majetku. Pro naplňování výše uvedených cílů organizuje Odborná rada pro BIM ale i  její členové celou řadu aktivit, pořádání BIM seminářů, konferencí, pravidelná setkávání členů v rámci činnosti pracovních skupin. Všechny tyto aktivity jsou závislé na činnosti řádných členů CzBIM. Členové Odborné rady pro BIM mají rovněž příležitost reprezentovat spolek na akcích svých, ale i spolupracujících subjektů – na seminářích, přednáškách, konferencích.

Proč se vaše firma rozhodla stát členem Odborné rady pro BIM?

Jan Binter, ředitel společnosti CAD Studio
„CAD Studio má za sebou dlouhou historii podpory BIM technologií, už od příchodu Autodesk Revitu na český trh v roce 2003. Vidíme, jak nasazení BIM řešení u našich zákazníků přináší konkrétní výsledky a zvýšenou efektivitu, a jak se původní idea mění v reálné uplatnění v praxi. Kromě samotných BIM produktů jako je Autodesk Revit, Navisworks či Building Design Suite nabízí CAD Studio i řadu doplňkových služeb, pilotní projekty pro zavedení BIM v projekčních firmách, integrace projekčních aplikací s dalšími firemními nástroji, systémy pro správu projekčních dokumentů, vizualizace, simulace, web aplikace či školení. Jsme rádi, že nezávislé organizace jakou je například CzBIM podporují rozšiřování BIM technologií v českém a slovenském stavebním průmyslu. Členstvím v Odborné radě pro BIM se chceme dále přiblížit našim zákazníkům a pomoci řešit reálné otázky při zavádění těchto technologií na našem trhu.“

Jaroslava Urbánková, ředitelka společnosti GEFOS inženýring
„Společnost GEFOS inženýring má komplexně sestavené portfolio služeb z oboru projektové a inženýrské činnosti, právních vztahů k nemovitostem a facility managementu. Hledáme způsoby a metody, jak zrychlit, zlevnit a zefektivnit naši práci a nabídnout tak zákazníkovi (investorovi) kromě kvalitního výstupu (služby) i kvalitní a efektivní přidanou hodnotu. V lednu letošního roku jsem se účastnila odborně zaměřeného semináře na problematiku BIM, který se konal na ČVUT v Praze. Informace jsem si doplnila o praktické zkušenosti kolegů v Anglii díky účasti na tzv. BIM konferenci pořádané ICES (Institution of Civil Engineering Surveyors).
Technologie BIM znamená nový přístup k tvorbě a sdílení dokumentace a informací o stavbách, a to nejenom po dobu jejich zrodu, nýbrž po dobu životnosti stavby. V mnoha zemích má publikovatelné výsledky, v mnoha zemích je již běžným standardním postupem. Domnívám se, že dokáže splnit mé shora uvedené představy a cíle.
Coby kolektivní člen Odborné rady pro BIM předpokládám, že se budu prakticky podílet na splnění cílů sdružení, přispěji praktickými zkušenostmi z oboru a prací s BIM produkty a v neposlední řadě, že se budu aktivně podílet na propagaci jak činnosti sdružení, tak samotné technologie BIM“


Mohlo by vás zajímat: