Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BIM DAY 2016 – pozvánka do světa Stavebnictví 4.0

Úterý, 08 Listopad 2016 08:47

Tags: 2016 | 4.0 | Architektura | BIM | Day | Konference | NTK | Praha | Průmysl | Stavebnictví

BD16-1645Čtvrtá průmyslová revoluce má společenský přesah a dotýká se takřka všech oborů lidské činnosti, stavebnictví nevyjímaje. Informační modelování staveb (BIM) lze vnímat jako jeden ze základních pilířů inovací pronikajících do stavebnictví, jako jeden ze základních předpokladů. Přijďte se o tom přesvědčit na výroční konferenci BIM DAY 2016, která se koná ve čtvrtek 10. listopadu 2016 od 9.00 hodin v Národní technické knihovně v Praze. Jste připraveni na BIM revoluci? BIM Revoluce je tady! Revoluce nebo evoluce? Takové byly podtituly předchozích ročníků konferencí BIM DAY.

Čtvrtá průmyslová revoluce nutně ovlivní také stavebnictví. Stavebnictví, které bude těžit z inovací a které bude naplno využívat všech prostředků nejmodernějších technologií včetně metodiky Informačního modelování staveb. Jen takové stavebnictví bude hodno pojmu Stavebnictví 4.0.

Iniciativa Stavebnictví 4.0
Iniciativa Stavebnictví 4.0 vychází z usnesení vlády ČR k iniciativě Průmysl 4.0 č. 729 ze dne 24. srpna 2016, které ukládá předsedovi vlády založit ve spolupráci s koordinátorem digitální agendy České republiky a dalšími zainteresovanými členy vlády do 24. listopadu 2016 Alianci Společnost 4.0 jako koordinační mechanismus se zapojením hospodářských a sociálních partnerů a zástupců akademických a vědeckých obcí ke koordinaci agend spojených se 4. průmyslovou revolucí.
Uvedené usnesení vlády ČR kromě jiného vyzývá hospodářské a sociální partnery, zejména představitele Českomoravské konfederace odborových svazů, Svazu průmyslu a dopravy České republiky a Hospodářské komory České republiky, aby představili vlastní iniciativy, kterými mohou aktivně přispět k implementaci a realizaci myšlenek 4. průmyslové revoluce.
Odborná rada pro BIM se svými členy i dalšími zainteresovanými partnery se proto rozhodla reagovat na vznik Aliance Společnost 4.0 konkrétní iniciativou Stavebnictví 4.0.

Společnost 4.0 | Průmysl 4.0 | Stavebnictví 4.0
Program plenární části konference je rozdělen do dvou bloků. První bude věnován obecně metodice BIM jako jednomu ze základních pilířů Stavebnictví 4.0. Není to však jenom metodika BIM, která bude hrát důležitou roli. Obecně bude první blok o zavádění inovací, které si naplňování myšlenky Stavebnictví 4.0 rozhodně vyžádá. Mezi zahraničními řečníky vystoupí Paul Wilkinson z Velké Británie, Magdalena Pyszkowska z Polska či Henri Achten z Holandska.

BIM pro stavby dopravní infrastruktury
Ve druhém bloku zaměřeném tentokrát na stavby dopravní infrastruktury představí domácí odborníci, kteří metodikou BIM na domácích dopravních stavbách již mají své zkušenosti. Mezi řečníky se představí Josef Žák, zástupce společnosti Skanska a pedagog Fakulty stavební ČVUT v Praze, Pavel Růžička, zástupce společnosti Hochtief a Marek Přikryl z Teamu Exact.

Tím však program zdaleka nekončí. Součástí konference budou, již tradičně, odpolední panelové diskuze na různá témata: BIM v ČR: aktuální stav, BIM a výuka, Technologie pro (Open)BIM spolupráci, BIM pro pozemní stavby, BIM pro dopravní stavby a diskuzní panel nazvaný BIM inspirace.
Konference BIM DAY 2016 se uskuteční ve čtvrtek 10. listopadu 2016 od 9:00 do 17:30 hodin v Ballingově sále v budově Národní technické knihovny v Praze. Podrobné informace o konferenci s kompletním programem naleznete na stránkách www.BIMDAY.cz. Organizátorem je Odborná rada pro BIM.


Mohlo by vás zajímat: