Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Omezený přístup k 3D tiskárnám má 87 % škol

Pátek, 27 Leden 2017 10:46

Tags: 3D technologie | 3D tisk | Dimensional Research | Průzkum | Školy | Výuka | Vzdělávání | Y Soft

3D Printing in Education-1704Společnost Y Soft oznámila 25. ledna 2017 výsledky svého mezinárodního průzkumu, který se zaměřil na využívání 3D tiskáren v oblasti vzdělávání. V průzkumu odpovídali zástupci škol, které vlastní alespoň jednu 3D tiskárnu, na otázky týkající se využití této technologie ve výuce. Jedním z hlavních zjištění bylo, že drtivá většina škol (87 %) je nucena studentům nějakým způsobem omezovat přístup k 3D tiskárnám. Průzkum pro Y Soft realizovala v listopadu 2016 společnost Dimensional Research.

Mezi důvody pro zapojení 3D tisku do výuky respondenti nejčastěji uváděli posílení motivace, důraz na kreativitu a možnost využívat 3D tisk v předmětech spadajících do vzdělávacího konceptu STEAM (přírodní vědy, technologie, technika, umělecká výchova a matematika). Zároveň ale výsledky průzkumu poukázaly na tři hlavní oblasti, v nichž současné 3D tiskárny neodpovídají specifickým potřebám škol (což vede k omezování přístupu k této technologii nebo jejímu nedostatečnému využívání):

  • Chybí možnost řídit a kontrolovat přístup k 3D tiskárně. Školy kvůli tomu umísťují 3D tiskárny do prostor mimo běžný dosah studentů, zpřístupňují je jen v určité hodiny, případně s nimi nelze pracovat bez přímé asistence učitele. To vede k nízkému využití této technologie.
  • Vzdělávací instituce nemají možnost řídit náklady spojené se spotřebou materiálu a časovým vytížením 3D tiskáren a alokovat je například na danou třídu, oddělení či je účetně strukturovat podle jiných hledisek. Zároveň školy, které využívají nějaký systém účtování klasického papírového tisku, nemají k dispozici žádný podobný pro 3D tisk.
  • Nedostatečně definované směrnice pro integraci 3D tisku do obsahu výuky v rámci jednotlivých předmětů.

Učitelé využívají ve výuce 3D tisk především pro jeho pozitivní dopad na motivaci studentů zajímat se o probíranou látku. Bez uceleného řešení, které by dokázalo odpovědět na požadavky spojené s řízením přístupu a nákladů a s integrací do kurikula, ale vyučující ani studenti nemají možnost využít potenciál této technologie naplno. Již dnes hraje 3D tisk v technologickém vývoji významnou roli a maximální zpřístupnění této technologie v rámci výuky tak může zásadně pomoci ke splnění tohoto úkolu. Školy 3D tiskárny nakupují, ale často k nim omezují přístup. To jde proti samotné podstatě využívání 3D tisku ve vzdělávání, která spočívá v posílení motivace studentů. V konečném důsledku zařízení zůstane zcela nevyužito.

Výsledky průzkumu podtrhují výstupy z nedávno dokončeného ročního projektu speciální učebny 3D technologií, který Y Soft realizoval s pražskou Střední průmyslovou školou na Proseku. Na základě tohoto projektu Y Soft doplnil svůj model stolní 3D tiskárny o funkce řízení tisku, nákladů a kontroly přístupu. Tak vzniklo řešení pro 3D tisk ve vzdělávání, YSoft be3D eDee. Jednoduchý příklad, jak účelně využít 3D tisk při výuce předmětů spadajících do konceptu STEAM, pak Y Soft ukázal na nedávném workshopu pořádaném pro zhruba 40 učitelů z českých průmyslových škol.

Průzkum rovněž pomohl identifikovat řadu pozitivních trendů, které stojí za pokračujícím růstem zájmu o 3D tisk v sektoru vzdělávacích institucí. Mimo jiné mezi ně patří:

  • Navzdory tom, že školy nemají k dispozici kompletní řešení, a tedy možnost garantovat návratnost investice (90 %), 77 % respondentů potvrdilo záměr navýšit, či dokonce zásadně navýšit stávající počet 3D tiskáren.
  • 3D tisk má sice uplatnění především v předmětech STEM (přírodní vědy, technologie, technika a matematika), ale 45 % respondentů uvedlo, že umožňují studentům využít 3D tisk i v jiných oborech.
  • Adaptace 3D tisku se týká především vysokoškolských institucí (55 %). Nicméně 23 % základních škol 3D tisk ve výuce již také využívá.

Hlavní výstupy z průzkumu si lze prohlédnout v přehledném „vysvědčení“. Plná zpráva z průzkumu je k dispozici ke stažení na webu Y Softu.


Mohlo by vás zajímat: