Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Soutěž ARCHITEKT ROKU 2007 zná vítěze

Pondělí, 24 Září 2007 18:58
Archroku739.jpg Slavnostní Galavečer 18. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se v letošním ročníku konal 18. září za přítomnosti 926 účastníků v krásných prostorách nově zrekonstruovaného Schwarzenberského paláce prozradil s napětím očekávané výsledky celostátní soutěže ARCHITEKT ROKU 2007. Za zvuku slavnostních fanfár si na pódium přišli převzít ceny s titulem ARCHITEKT ROKU v kategorii Realizované stavby:

Odbavovací terminál letiště Brno
parolek739.jpgZa přihlašovatele, společnost PAROLLI, převzal cenu Ing. arch. Bohumil Parolek. Stavba je výjimečná svojí konstrukcí a použitými materiály. Porota ocenila mimořádný soulad konstrukce a interiéru s funkcí stavby.Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně
HDK739a.jpg Pro cenu a titul si přišli za přihlašovatele a generálního projektanta, firmu PRAGOPROJEKT, Ing. Jiří Bulíček a architekti Akad. arch. Jindřich Smetana, Ing. arch. Tomáš Kulík, Ing. arch. Petr Doležal, Ing. arch. Petr Brožek, prof. Akad. arch. Jiří Pelcl, MgA. Jiří Novotný a MgA. Barbara Friedrichová. Autorům se podařilo obnovit původní historickou a architektonickou hodnotu stavby bez negativních zásahů do původních konstrukcí a materiálů.


Titulem ARCHITEKT ROKU 2007 se může pyšnit i stavba

Úprava galerie Císařská konírna – Pražský hrad

Cenu převzal přihlašovatel a zároveň architekt Ing. arch. Petr Franta. Úpravy byly provedeny s cílem nezasahovat do historických konstrukcí. Vložené úpravy mají vysokou kvalitu detailu a technického provedení.

Posledním uděleným titulem ARCHITEKT ROKU v kategorii Realizovaných staveb – nikoliv však svým významem byl titul pro

Rekonstrukci Schwarzenberského paláce

Za přihlašovatele, firmu UNISTAV, převzal ocenění Ing. Miroslav Friš a architekti Ing. arch. Tomáš Šantavý, Ing. arch. Svatoslav Hladník a Ing. arch. Božena Svátková. Restaurování a adaptace tohoto objektu byla provedena ve vysoké kvalitě. Město tak získalo kvalitní prostory pro expozici renesančního a barokního umění.

V kategorii studie zvítězil:

Dům do lužní nivy

Přihlašovatel ATELIER .. s architektem Kryštofem Štulcem. Návrh je zajímavý kontrastem měkké lužní nivy a ostře řezanými rysy stavby.

Všechny ceny, které ocenění převzali z rukou ministra průmyslu a obchodu Ing. Martina Římana a rektora ČVUT prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc., byly uděleny bez pořadí.
Přehled dalších udělených cen najdete zde.
Úspěch prvního ročníku soutěže je velkou výzvou pro ročník nadcházející a význam pořádání této celostátní soutěže s novým prvkem – prezentací nerealizovaných projektů – studií potvrdili nejen samotní zúčastnění, ale také vzrůstající počet spolupracujících institucí. K soutěži již dnes přistupují také Hospodářská komora ČR a Nadání Josefa, Marie a Zdeňka Hlávkových. V příštím ročníku se bude poprvé udělovat také cena architekta Hlávky – mecenáše studentů a zakladatele České akademie.