Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EPLAN Preplanning s modulem pro potrubí

Úterý, 15 Srpen 2017 12:08

Tags: Eplan | Kabely | P&ID | Potrubí | Preplanning | Propojení | Specifikace | Trasy

Preplanning EN-1733Čím dříve strukturujete a konzistentně shromažďujete data v technických projektech, tím lépe. V počátečních fázích projektu to platí zvláště pro data o propojeních, včetně určení, odkud a kam povedou jednotlivá potrubí a jaké budou jejich parametry. Stejně to platí pro data o kabelech. Nová verze softwaru EPLAN Preplanning nyní zahrnuje svůj vlastní modul pro návrh potrubí. Uživatelé tak mohou již ve fázi předprojektové přípravy definovat kabelová a potrubní propojení, a tato data využít jako základ pro další práci při přípravě projektu. Centralizovaná správa dat o propojeních snižuje pracovní náročnost a zvyšuje kvalitu projektu.

Nová verze softwaru EPLAN Preplanning 2.7, která bude k dispozici v září, dále rozšíří možnosti využití platformy EPLAN. Sběr dat, specifikace parametrů a tvorba koncepčních náčrtů na platformě EPLAN- ať jde o grafickou část projektu, nebo databázově orientované informace - pomáhají práci na projektu lépe integrovat a zefektivnit ji od prvních návrhů až po detailní konstrukci. Toho je možné dosáhnout použitím tzv. propojovacích objektů - potrubí, v nichž se stanovuje, které  stroje a přístroje jsou s čím propojené, a popisují se už v předprojektové fázi návrhu kabelové i potrubní spoje.

Data popisující potrubí zahrnují informace o třídě potrubí a o médiu, které potrubím proudí - např. voda, olej, kyslík apod. V okně Navigátor šablon segmentů může uživatel definovat požadované třídy potrubí a média používaná v projektu jako šablony, v nichž jsou obsažena všechna relevantní data. Uživatelé už nemusejí individuálně zadávat data ve všech segmentech a při každé definici potrubí - díky tomu se výrazně zrychlí příprava projektové dokumentace.

V nové verzi EPLAN Preplanning 2.7 jsou ve všech segmentech už v počáteční fázi přípravy projektu definovány třídy potrubí, které jsou potom vstupním rozsahem pro objekty a definiční body při návrhu potrubí, přičemž je možné vybírat z předem vytvořených šablon tříd potrubí . Do těchto šablon mohou uživatelé ukládat vhodné komponenty, jako potrubní sekce, armatury a čerpadla. Později mohou být pro daný segment vybrány jen ty komponenty, které jsou použitelné pro stanovenou třídu potrubí.

Výhody pro uživatele: EPLAN Preplanning automaticky určuje potrubní trasy, to znamená, že stanovuje, které potrubí lze připojit na dané napojení přístroje. Prostřednictvím odpovídajících charakteristik napojení, definičních bodů napojení a funkcí lze ukládat data o třídě potrubí a další doplňující data. Vybrané potrubí lze potom v celé délce potrubní trasy obarvit podle standardního barevného schématu a přidávat k němu další automaticky připojené úseky, čímž je možné kabelovou trasu kus po kusu prodloužit přes všechna dostupná napojení v P&ID.

Pozadí
Prostřednictvím softwaru EPLAN Preplanning mohou uživatelé realizovat předběžnou přípravu projektu i z hlediska technických parametrů již už od samého počátku na platformě EPLAN. Při konstrukci stroje nebo zařízení se postupuje v jednotlivých fázích, v nichž je koncept kontinuálně propracováván a doplňován o další podrobnosti od počáteční myšlenky a koncepčního návrhu až po vytvoření požadované kompletní dokumentace a informací pro výrobu a montáž stroje. V předprojektové fázi je vytvářen základní koncept stroje nebo zařízení a vytvářena první představa o potřebných komponentách a jejich množství. Cílem je určit technicky nejvýhodnější řešení a určit specifikace pro následující detailní konstrukci. Na základě předprojektové přípravy je potom možné vytvářet výkresy, rozpisky a montážní postupy. Nedílnou součástí dokumentace je také diagram potrubních tras a přístrojového vybavení P&ID.

Výhody verze softwaru EPLAN Preplanning 2.7:

  • Určení zdroje a koncového bodu potrubí, dokonce ještě dříve, než je vytvořen P&ID.
  • Určení identifikačních a popisných dat potrubí, které lze použít např. pro jeho označení.
  • Specifikace potrubní trasy v P&ID s navrženými sekcemi potrubí a přístrojovým vybavením.
  • Jednotlivé provozní přístroje lze do potrubí libovolně vkládat nebo je z něj odebírat.
  • Vytváření přehledů a sestav se specifickými údaji o potrubí.

Mohlo by vás zajímat: