Sophos - promo akce na zabezpečení koncových bodů
Minerva
Google překladač: English Deutsch
Sophos - promo akce na zabezpečení koncových bodů
Bim.Point

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Informační systém s napojením na GIS v RWE

Čtvrtek, 15 Listopad 2007 14:42
isprorwe746.jpgDo ostrého provozu byl ve společnosti RWE nasazen Informační systém PIPER-Gasacor2, sloužící k evidenci, zpracování a analýze dat protikorozní katodové ochrany potrubní soustavy a daty s ní související. Zároveň byla podepsána dlouhodobá servisní smlouva na podporu i další rozvoj systému PIPER-Gasacor2. Systém napojený na GIS (geografický informační systém) a PIMS (pipeline integrity management systém) sdružuje data z celé této oblasti s cílem usnadnit kontrolu a řízení procesů katodové ochrany na úrovni celé sledované soustavy. Takovými daty mohou být například informace o místě měření (trasa, úsek, bod, atd), na jakém objektu došlo k měření (potrubí, chránička, sonda, atd.), jaké veličiny byly naměřeny (napětí, potenciál, hmotnostní úbytek, atd.).
K zadávání do systému je k dispozici možnost manuálního zadávání za podpory inteligentního formuláře pro vkládání naměřených hodnot, import z měřících zařízení, či z programů třetích stran. Naměřená data mohou být jednoduše sdílena mezi více subjekty (lidmi, provozy, organizacemi). Na realizaci se podílely vedle společnosti DEFINITY Systems i společnosti Geodis a MEGA.