Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

4D modelování staveb – Bentley koupil Synchro Software

Čtvrtek, 12 Červenec 2018 06:57

Tags: 4D modelování | Bentley Systems | BIM | ConstructSim | Crossrail | Stavebnictví | Synchro PRO | Synchro Software

Synchro Pull Planning-1828Bentley Systems oznámil 20. června 2018 akvizici společnosti Synchro Software, se sídlem v Londýně, která je lídrem (a tvůrcem trhu) v ob­la­sti softwaru pro 4D modelování staveb sloužícímu pro plánování a ří­ze­ní projektů. „Časový stroj v ob­la­sti výstavby“ společnosti Synchro, byl celosvětově přijat zejména u projektů výstavby budov a v pozemním stavitelství. Tato akvizice rozšiřuje nabídky aplikace ProjectWise spo­le­č­no­sti Bentley – které již zahrnují aplikaci ConstructSim, prvotřídní ře­še­ní 4D modelování staveb u projektů výstavby průmyslových zařízení.

Díky řízení stavebních projektů v 4D se výhody systému BIM dají uplatnit v průběhu celých projektů infrastruktury a životnosti zařízení, tradičně oddělené pracovní postupy nahrazují digitální pracovní toky.

Rychlý růst společnosti Synchro od okamžiku, kdy byl v roce 2007 uveden na trh Synchro PRO, odpovídá postupu dynamickému přijímání BIM v oblasti zpracování projektů – jejichž uplatnění ale končí při plánování staveb, časovém plánování a v oblasti řízení projektů. Pro londýnský projekt Crossrail použila inovativně společnost Synchro při digitální výstavbě pracovní balíček iModel společnosti Bentley Systems a doplnila své portfolio aplikací BIM a své CDE. Crossrail je největší evropský stavební projekt současnosti. Právě se dokončuje a splní termín i rozpočet. Synchro se stále více stává standardem předních stavebních společností, využívajících BIM v průběhu celé realizace projektu.. Konference o 4D digitální výstavbě společnosti Synchro v Amsterdamu v roce 2018 přilákala myšlenkové lídry pro oblast výstavby infrastruktury z 18 zemí, včetně zástupců společností Royal BAM Group, Mortenson Construction, Robins & Morton, Shanghai Construction No. 4 Group, Skanska UK, and Larsen & Toubro, kteří se podělili o přínosy dosažené inovativní aplikací 4D modelování staveb se systémem společnosti Synchro.

Synchro Airport screenshot-1828

Při realizaci průmyslových projektů, charakterizovaných postupem EPC (projektování-obstarávání-výstavba) jsou integrované procesy již normou – vedoucí k digitálním pracovním postupům ConstructSim zajišťujících pokročilé vytváření pracovních balíčků. Ve vertikálních budovách a projektech pozemní výstavby však bez ohledu na pokročilost BIM pro projektování a technologie převažuje postup projektování/nabídka/nasmlouvání výstavby, kdy jsou pracovní postupy odpojeny a plánování výstavby izolováno od dat a geometrie BIM.

  1. Stavební firmy jsou limitovány omezeními samostatného plánování a programů pro časové plánování bez digitální viditelnosti technologických informací spojených v rámci samostatného prostředí 3D BIM;
  2. plánování výstavby zpravidla postrádá granularitu a hloubku detailů na úrovni pracovního prostředí a zkoumání alternativních postupů, které dostatečně minimalizují rozptyl rizika a časového harmonogramu;
  3. stavební firmy obvykle potřebují vytvářet své vlastní nezávislé 3D modely, které budou sloužit výhradně pro výstavbu, a to v procesu, aniž by bylo možné dosáhnout výsledků BIM, které pak přes svou technologickou inteligenci nemohou přesně reprezentovat začleněné činnosti rámci provozu a údržby.

V rámci Synchro jsou 3D výstupy BIM propojeny s 4D časovým rozměrem, aby se pomocí digitálních pracovních postupů synergicky a imerzivně- vnořeně synchronizovaly se strategií výstavby, strukturou rozvržení práce, časovým rozvrhem, náklady, zdroji, logistikou dodavatelského řetězce a postupem projektu. 4D modelování výstavby společnosti Synchro odpovídajícím způsobem začleňuje další konstrukční proměnné (lidské zdroje, materiál, vybavení, podpěrné konstrukce a prostor) a zajišťuje bezpečné, spolehlivé a předvídatelné výsledky při realizaci projektů. Synchro využívá vlastní plánování CPM, nebo mohou uživatelé využívat externí plány projektu.

Díky synchronizaci změn z BIM, harmonogram a/nebo terréní podmínky, Synchro poskytuje jasnou viditelnost dat o projektu i návrhu, což umožňuje rychlou a snadnou komunikaci a analýzu dopadu změn na celý proces realizace projektu. To také umožňuje uživatelům Synchro porovnávat alternativy strategie výstavby – dokonce i v počátečních fázích návrhových a nabízených procesů – a vyhodnotit proveditelnost a efektivitu různých scénářů, přičemž získávají náhled na nejlepší možné stavební výsledky.

Synchro Crossrail Station-1828

Díky začlenění 4D modelu výstavby Synchro do ProjectWise CDE může nyní dodávání projektů infrastruktury využívat nebývalý pokrok v oblasti digitálních pracovních postupů. Poprvé může změna synchronizace zajistit, aby byly výsledky BIM aktualizovány pro změny, ke kterým dochází během výstavby, sladěním navržených a vytvořených modelů, které byly navrženy tak, aby zvýšily výkonnost projektu i aktiva. A zejména v případě projektů pozemního stavitelství mohou digitální pracovní postupy typu constructioneering automatizovat přímé vztahy mezi digitálními technologickými modely projektu, plynule sledovaným digitálním kontextem místních podmínek před a během výstavby a polohovacích zařízení ovládající stavební stroje a poskytování zpětné vazby k podmínkám výstavby.


Mohlo by vás zajímat: