Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Datech Portal spravuje předplatné Autodesk produktů

Úterý, 24 Červenec 2018 11:08

Tags: Autodesk | Datech | Portal | Předplatné | Prodejci | Solutions | Správa

Datech-1830Datech Solutions, specializovaná divize společnosti Tech Data, oz­ná­mi­la celosvětové spuštění služby Datech Portal, on-line nástroje, který autorizovaným prodejcům Autodesk poskytne přístup k smluvním údajům koncových zákazníků. To prodejcům umožní v reálném čase podporovat obnovování licencí a předplatného koncových uživatelů softwaru Autodesku. Autorizovaní prodejci budou také moci využívat služeb s přidanou hodnotou, které Datech poskytuje, a skrze Datech Portal budou mít přístup k aktuálním informacím o prodeji, ma­rke­tin­gu, provozu i technologických novinkách.

Datech Portal je propojený s modelem předplatného a spotřeby společnosti Autodesk a pomocí tzv. FLAER modelu (z angl. Find, Land, Adopt, Expand, Renew, tj. najít, pořídit, zavést, expandovat, obnovit) prodejce podporuje, aby se zákazníkem v klíčových etapách běhu předplatného jednali proaktivně. To vede k navázání hlubšího vztahu mezi prodejci Datech a koncovými uživateli, což by v dlouhodobém horizontu mělo zvýšit zákaznickou spokojenost i podíl obnovených předplatných.

Portál je intuitivní a snadno se používá, takže je předpoklad, že se s ním prodejci naučí poměrně rychle zacházet. Datech Portal zobrazuje v každé fázi FLAER modelu ústřední indikátory výkonu. Prodejci mají přístup ke klíčovým datům o prodeji v intuitivním a vizuálně podnětném rozhraní, kde jsou data zabezpečená a dostupná 24 hodin denně. Jediným kliknutím myši může prodejce provádět rychlé a jednoduché kroky, například přímo kontaktovat zákazníka nebo si stáhnout balíček dat, který mu pomůže s poprodejním servisem. V každé fázi jsou v rozhraní k dispozici také konkrétní služby společnosti Datech s přidanou hodnotou. Díky nim mohou prodejci zákazníkům přinášet více s použitím menšího množství zdrojů. Tyto služby zahrnují taktickou podporu, vzdělávání a sales enablement, marketingové a technologické služby a automatizaci objednávek.


Mohlo by vás zajímat: