Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová metoda pro 3D tisk grafenu

Neděle, 02 Září 2018 23:41

Tags: 3D tisk | Grafen | LLNL | Metody | PuSL | Uhlík | Virginia Tech

graphene octet truss-1835Grafen je v současné době nejpevnější známý materiál, jenž je su­per­ten­kou formou uhlíku (jde jen o jednu vrstvu atomů uspořádaných do tva­ru šestiúhelníků spojených pomocí sp² vazeb). Grafen kromě ele­k­t­ri­c­ké vodivosti také propouští světlo. V roce 2017 Kansaská státní uni­ver­zi­ta vyrobila 3D tištěný grafenový aerogel, objevila se i za pomoci laseru tištěná grafenová pěna. Společnost Virginia Tech a laboratoř Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) vyvinuly metodu 3D tisku grafenu s vysokým rozlišením pro možnost tvarovat grafen do ja­ké­ko­liv podoby nebo v jakémkoliv počtu.

Tato metoda spoléhá na rozptyl materiálu v gelu, kdy vytvoří jakousi pryskyřici. 3D tisk pak probíhá pomocí projekční mikro stereolitografie (Projection Micro Stereolithography – PuSL), blízké UV LED světlu, jež dovoluje rozlišení 10 μm. Poté následuje úprava pryskyřice zpět do pevného tvaru. Dokončení probíhá formou vysušení v peci.


Mohlo by vás zajímat: