Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Allplan Bridge 2019 pro parametrické 3D modelování

Středa, 17 Říjen 2018 23:20

Tags: 3D CAD | Allplan | Beton | Bridge | Engineering | Mosty | Stavebnictví | Výztuže

allplan bridge2019-1842BIM software Allplan Bridge 2019 je určen pro mostní inženýrství s možnostmi komplexních geometrií a vysokých úrovní detailu. Nová verze se zaměřuje na předpjaté mosty a pevnost betonu v tahu v před­pí­na­cích výztužích a nabízí širokou řadu typů modelů (s oka­m­ži­tým i pozdějším pojivem, interní i externí, podélné, příčné i svislé, s ne­s­tan­dar­d­ní geometrií. Program automaticky, na základě 3D bodů, vytvoří geometrii výztuže podél mostní struktury, přičemž každý bod je spe­ci­fi­ko­ván pozicí podél os a v průřezu ve vztahu k referenčnímu bodu.

V každém bodě lze navíc specifikovat směrový úhel a poloměr zakřivení. Objekty z knihovny Allplan Engineering lze využít v Allplan Bridge 2019 a přidat další detaily jako stožáry osvětlení nebo kotevní prvky předpjatých výztuží. Při opětovném přenosu do Allplan Engineeringu se objekty umístí podle referenčních bodů. Nově je také možné pro každou výztuž v modelu definovat a naplánovat sekvence napětí.
Allplan 2019 s Allplan Bridge 2019 a bezplatná 30denní licence jsou k dispozici ke stažení.
Další informace o Allplan Bridge najdete na WWW.ALLPLAN.COM/BRIDGE.


Mohlo by vás zajímat: