Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BIM World 2018 – nová softwarová řešení pro podporu BIM

Úterý, 04 Prosinec 2018 14:39

Tags: BIM | BIM WORLD 2018 | Mnichov | Stavebnictví | TZB

BIM World 2018 05-1849Závěr listopadu patřil již tradičně mezinárodní konferenci BIM World v Mnichově, která se zaměřuje na digitalizaci ve stavebnictví a pře­de­vším na technologii BIM. Informační modelování staveb se stalo hlavní hnací silou inovací a efektivity ve stavebnictví. Navíc zásadně ovlivňuje také facility management a šetří náklady na něj. Pojem „digitální dvoj­če“ staveb se skloňoval v mnoha příspěvcích zahraničních účastníků, a není tudíž pochyb, že je vnímán jako hlavní správná cesta pro BIM. Lze očekávat, že v blízké budoucnosti digitální model budov nahradí tradiční 2D dokumentaci, a to včetně funkčních schémat zapojení TZB systémů.

Letošního ročníku BIM World se zúčastnilo více než 4000 návštěvníků a 120 vystavovatelů z celého světa; v rámci dvoudenního programu vystoupilo na 100 řečníků.

Na konferenci byly zastoupeny jak velké softwarové společnosti jako Trimble, Autodesk a Nemetschek, tak menší, které vyvíjejí zejména software doplňující možnosti BIMu. Jde například o nástavby CAFM systémů (Computer Aided Facility Management) nebo efektivní využívání CDE (Common Data Environment), společné datové prostředí zahrnující v sobě nejen 3D model a jeho negeometrická data, ale i všechny další dokumenty. Dále se softwarová řešení za­mě­řu­jí také na komunikaci mezi účastníky projektu a procesy v jednotlivých fázích životního cyklu stavby, v neposlední řadě pak na efektivní řízení nákladů a času. Některé potom sdružují více funkcí v jedné aplikaci, což je v současné době velkou výzvou. Z nynější situace vyplývá, že není reálné, aby existovala jedna univerzální aplikace na vše, nicméně ochota spolupracovat a propojovat jednotlivé aplikace byla mezi všemi účastníky konference zjevná. Pro stavebnictví jsou především využitelné aplikace s rozšířenou realitou do mobilu či tabletu, které jsou jednoduché na ovládání a potenciálně velmi přínosné pro investory či stavbyvedoucí.

Mezi novými technologiemi zaujalo řešení, které na základě snímání vyzařování různých stavebních materiálů určuje materiál konstrukcí. Velmi zajímavé bylo i zamyšlení, jak podrobný 3D model má smysl vytvářet. Taková otázka totiž brzy ztratí smysl. Technologie, resp. kapacity počítačů se totiž vyvíjejí velmi rychle; zároveň nastupuje trend umělé in­te­li­gen­ce, která obstará manuální rutinní činnosti. V blízké budoucnosti bude zcela běžné, že modely budou v pod­ro­b­no­s­tech 1: 1 ke skutečné realitě, a to postupně i v segmentu stavebnictví.

Z dalších příspěvků mj. vyplynulo, že v zahraničí hojně pracují s komunikačním výměnným formátem BCF, který se v Čes­ké republice prakticky vůbec nepoužívá a ani se o něm příliš nemluví. I přesto zůstává nejsdílenějším formátem IFC, který se ve velké míře využívá také ve Finsku. Pro Finsko je typické, že jednotlivé profese na jednom projektu ne­ma­jí potřebu pracovat ve stejném softwaru či softwaru od jednoho výrobce. Tato severská země by se Českou re­pu­b­li­kou ráda inspirovala v tvorbě SNIM-Standardu Negrafických Informací Modelu vytvářeném Odbornou radou pro BIM kvůli velmi dobře připraveným materiálům pro zavedení těchto standardů.
Další informace na www.di5.cz a www.bim-point.com.


Mohlo by vás zajímat: