Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Metamateriály reagující na magnet a ihned tuhnoucí

Sobota, 29 Prosinec 2018 13:03

Tags: 3D tisk | FRMM | LNLL | MagNet | Metamateriály | Pole | Technologie | Tuhnutí | Výzkum

metamaterials2 cr-1851Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) představila novou třídu me­ta­ma­te­ri­álů, jež při vystavení magnetickému poli skoro ihned reagují a 3D struktury díky tomu okamžitě ztuhnou. Materiál má zkratku FRMM (field-responsive mechanical metamaterials – mechanické me­ta­ma­te­ri­ály reagující na pole) a z výzkumu vyšla i stejnojmenná zpráva. Tento materiál obsahuje viskózní tekutinu, reagující na ma­g­ne­ti­c­ké pole, jež se vstřikuje do dutin podpěr a nosníků 3D tištěných mří­žek. Na rozdíl od jiných 4D tištěných materiálů se celková struktura FRMM nemění.

Feromagnetické částice kapaliny v jádře nosníku vytvoří při vystavení magnetu řetězce a kapalina i struktura mřížky ztuhnou. A to za méně než sekundu. Ztuhnutí je reverzibilní. Výzkum i testování jednotlivých možností a variací nadále pokračují, do budoucna by vědecký tým rád přišel s jednofázovým materiálem místo kapaliny v pevném tělese.
Více na www.llnl.gov.


Mohlo by vás zajímat: