Amper 2019
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska V.

Středa, 05 Březen 2008 14:18
AtlasARC810.jpgV Akademii věd ČR byl představen V. díl rozsáhlého Etnografického atlasu Čech, Moravy a Slezska, zaměřeného na židovské obyvatelstvo v Čechách v letech 1792—1794. Atlas, který byl zpracován kolektivem Ivana Ebelová, Michal Řezníček, Klára Woitschová a Jiří Woitsch, je rozdělen do dvou částí, textové a mapové. V textové části podávají autoři nový a na archivním výzkumu založený pohled na problematiku sídelní struktury židovské minority a různé aspekty každodenního života včetně způsobů obživy Židů s důrazem na léta 1792—1794. Text je doplněn rozsáhlými tabulkami a grafy. Stěžejní částí díla je 42 map (přesněji lokalizovaných kartodiagramů) zpracovaných v geografickém informačním systému (GIS) a znázorňujících územní diferenciaci židovských sídel a prostorové rozmístění různých kategorií způsobů obživy Židů.
Pátý díl řady etnografických atlasů vznikl jako první s využitím GIS, přičemž Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., použil k jeho tvorbě software firmy ESRI (ArcGIS). Po počátečním zadání dat (celkem se jednalo o cca 60 000 údajů, nepočítaje data lokalizační) bylo během několika málo měsíců vytvořeno přes 400 dílčích mapových výstupů. Na jejich základě pak byla prověřována a opravována nejen lokalizace, ale i podezřelé hodnoty. GIS významnou měrou přispěl také k procesu nacházení vazeb a souvislostí mezi jednotlivými regiony.
Protože dosud neexistovala pro území ČR digitální prostorová data sledující stav v 18. století, bylo nutné základní historické hranice Čech a dílčích krajů digitalizovat, jako orientační síť přitom posloužily vektorizované řeky. Nakonec bylo dohledáno a zaznamenáno umístění 1 829 na mapě zobrazených sídel, z nichž mnohé již dnes neexistují.
Do výsledného atlasu bylo zařazeno 42 barevných kartodiagramů, 26 z nich jsou sektorové (zobrazující jednotlivé způsoby obživy na celém území Čech), zbylých 16 je regionálních (sledují strukturu židovských povolání v jednotlivých krajích). Všechny mapy jsou opatřeny česko-německou legendou, textová část díla obsahuje německé resumé.

Údaje o díle:
NázevEtnografický atlas Čech, Moravy a Slezska V. Židovské obyvatelstvo v Čechách v letech 1792—1794
AutořiIvana Ebelová, Michal Řezníček, Klára Woitschová, Jiří Woitsch
EditořiJiří Woitsch, František Bahenský
VydalEtnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2007
Rozsah135 stran + 42 map v příloze


 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit