Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Spatial Manager pro ZWCAD 2020 ve verzi 5.3

Středa, 17 Červenec 2019 06:59

Tags: Bing | Geoprostorová data | GIS | MapBox | OpenStreetMap | Spatial Manager | Verze 5.3 | ZWCAD 2020

ZWCAD2020-2-1929Spatial Manager je doplněk pro správu geoprostorových dat, který umo­ž­ňu­je import, export a správu dat a územních informací. Nyní vychází ve verzi 5.3 a je kompatibilní se ZWCADem 2020. U nové verze byla vý­ra­z­ně zvýšena rychlost obvyklých geoprostorových operací. Spatial Ma­na­ger dovoluje rychle porovnávat a kontrolovat výkresy s mapami od Open­Street­Map, Bingu, MapBoxu aj. na pozadí a vytvořit z nich statické sním­ky. Rozlišení a velikost map na pozadí lze au­to­ma­ti­c­ky ak­tu­ali­zo­vat při změně náhledu výkresu.

Na jedno kliknutí se dají exportovat všechny nebo části entit do viditelné vrstvy výkresu a data do souboru KML nebo KMZ (Google Earth). Po importu/exportu územních nebo GIS dat z/do ZWCADu (2017, 2018, 2019 a 2020) se dají efektivně spravovat zabudovanými nástroji (struktura dat, tabulky, požadavky, automatické značení a další).
Stáhněte si „Spatial Manager for ZWCAD v.5.3“ a vyzkoušejte možnosti, které tyto aplikace nabízejí všem uživatelům, kteří se zabývají vývojem a analýzou prostorových informací, plánováním, stavebnictvím, geodézií, architekturou, zá­so­bo­vá­ním atd.


Mohlo by vás zajímat: