{readonline}Mate-li problemy se zobrazenim, kliknete zde.{/readonline}  
 
SolidWorks 2019
 
 
2. listopadu 2018
Aktuality Strojírenství Stavebnictví GIS Grafika & Design Vzdělávání Hardware
 
 

V beta verzi je nyní dostupný software ZW3D 2019, nabízející čtrnáct vylepšení ne­bo no­­vých funkcí. Prvním je vylepšení al­go­ri­t­mu pro ry­ch­lej­ší zpracování a vý­po­čet u komplexních modelů těles, druhým sta­­bil­­něj­­ší a rychlejší obnova historie, tře­tím mož­nost posunu jednotlivých kom­po­nent v rámci celé sestavy pro ověření je­jí­ho po­hy­bu. Najdeme zde možnost správy skupiny funkcí, spojených s rozměry, mož­nost sprá­vy vzo­ro­vých ...


Allplan


Nová verze Edgecam 2019 R1 obsahuje zhru­ba 30 novinek a vy­le­p­še­ní. Mimo jiné pod­po­ru přes­né­ho vedení laseru při for­mo­vá­ní tva­ru ma­te­ri­álu, jenž je následně ob­rá­běn do konečné podoby, plnou pod­po­ru mo­du­lu Tool­Store pro aditivní vý­ro­bu, s nímž lze využít jakýkoliv cyklus fré­zo­vá­ní pro tvorbu tvarů, včetně pokročilých fun­k­cí jako rotační nebo si­mul­tán­ní pětiosé ob­rá­bě­ní, pří­pad­ně nový cyklus Additive La­ce pro tvor­bu geo­me­t­rie na základě vrstvy za vrstvou, kdy se nepřetržitě nanášejí roz­ta­ve­né ku­li­č­ky ...


-Inzerce-

Na pokročilém školení aplikace Fusion 360 se mimo jiné věnujeme i 3D tisku. Au­to­desk Fusion 360 se stává jedním z nej­ob­lí­be­nějších programů mezi ko­mu­ni­tou 3D tisku, zejména pro zájemce o prů­­my­­slo­­vý de­sign. Kombinuje totiž vý­kon­né funkce s rozhraním pro za­čá­teč­ní­ky a re­la­tiv­ně snadnou křivkou učení. Tak­že ta­dy je malá ochutnávka přípravy pro 3D tisk.
Společnost Innovyze nabízí novými ver­ze­mi vylepšení svých hyd­ro­dy­na­mic­kých soft­wa­ro­vých řešení pro simulaci sa­ni­tár­ních ka­na­li­za­č­ních systémů, systémů de­š­ťo­vé vo­dy, řek a městských záplav. Xpswmm a Xpstorm se využívají např. zá­p­la­vo­vé mapy, snížení povodňových rizik a udr­ži­tel­né řízení dešťové vody. Novinkou je en­gi­ne XP2D Extreme využívající gra­fi­c­ké procesory Nvidia a GPU Module a umo­žňu­jí­cí kom­bi­na­ci 1D-2D u kombinovaných městských hydrologických a hy­d­ra­ulic­kých ...Nová verze 2.8 softwaru EPLAN Pro Panel bu­de vydána krátce po je­jím představení na ve­­le­­tr­­hu SPS IPC Drives, který pro­bě­h­ne koncem li­s­to­pa­du v německém No­rim­ber­ku. EPLAN Pro Panel je CAE řešením pro 3D na­vr­ho­vá­ní řídicích skříní a roz­vá­dě­čo­vých systémů. Nová ver­ze nabídne roz­ší­ře­né možnosti pro vypnutí dříve umí­stě­ných kom­po­nent nebo dokonce celých řídících skříní (s podporou NC a variant maker, jež pak lze použít pro jinou montáž).


Soutěž - herní sety Trust


Software pro digitální modelování lidských postav, HumanCAD, vychází ve verzi 5. Ře­­še­­ní do­ká­že vytvořit lidské postavy v troj­ro­z­měr­ném pro­stře­dí a nabízí řadu er­go­no­mi­c­kých analýz i rozbor chování. Po­má­há po­sou­dit návrh produktů a pra­co­višť z hle­di­s­ka různých výšek člověka. Pro­g­ram HumanCAD také dokáže importovat a ex­por­to­vat řadu CAD for­má­tů. Novinkami ve ver­zi 5.0 jsou přidané antropometrické databáze ...Software CETOL 6σ je určen pro analýzu od­chy­lek rozměrů a variací sestav návrhu, kte­rý na­bí­zí jak nástrojové tipy, tak in­tui­ti­v­ní doporučení podle toho, jaký krok pro­ce­su prá­vě uživatel využívá. Systém ob­sa­hu­je také praktické video návody týkající se je­d­no­tli­vých kroků a technik. Podporuje nej­pou­ží­va­něj­ší CAD systémy PTC Creo, So­lid­works, Catia nebo nově NX. Dále v té­to ver­zi najdeme vylepšení výběru objektu jak z mo­de­lu, tak stromu CETOL, nové filtry pro výběr snižujících potřebu tvorby re­fe­ren­č­ních ...Společnost E3D ve spolupráci s firmou Vic­trex vyvinula nový materiál PAEK pro 3D tisk, vlákno pro vysoké teploty. K jeho vy­uži­tí jsou však potřeba různé kom­po­nen­ty pro vysoké teploty, které E3D rovněž na­bí­zí. Jde o topné kazety a vyhřívaná lůž­ka, jež zajišťují tepelnou stabilitu v tiskové ko­mo­ře a mo­ž­nost pracovat za vysokých tep­lot ...Společnost Mentor pořádá 26. listopadu 2018 jednodenní uži­va­tel­skou kon­fe­ren­ci a vý­sta­vu User2User Europe v mni­chov­ském hotelu Park Hilton, věnovanou kon­co­vým uži­va­te­lům řešení Mentor EDA. Na pro­g­ra­mu bude například prezentace Eme­ri­tu­se Waldena Rhi­ne­se, generálního ře­di­te­le společnosti Mentor, který bude ana­ly­zo­vat mě­ní­cí se dynamiku průmyslu a po­s­ky­t­ne ná­vr­hy na pokračující ús­pě­chy polovodičového průmyslu. Dále zde bude tým 23 studentů ...CACIO fórum
Jobs.cz - Práce v CAD/CAM Vývojový konstruktér Vývojový konstruktér KONSTRUKTÉR NÁSTROJŮ TECHNICAL SUPPORT S CAD - V OBLASTI HVAC - TOP SPOLEČNOST! Mechanical Engineer Custom Designer více nabídek práce » více nabídek práce »
Soutěž - herní sety Trust

Tématické sekce CAD.cz

Strojírenství
odrazka MCAE a Desktop Metal uvádí u nás kancelářský 3D tisk z kovu
odrazka Simcenter 3D přináší významné novinky
odrazka Siemens NX přináší multidisciplinární nástroje pro vývoj výrobků na jednotné platformě
Stavebnictví
odrazka Energeticky soběstačné bydlení může být komfortní
odrazka Bentley představila řešení Synchro pro stadion FC Barcelona
odrazka Fotbalové Stadióny pro fotbalové MS 2018 byly projektovány v Tekla Structures
GIS
odrazka Sygic spouští službu „Prediktivní výpočet trasy“
odrazka Satelitní systém Galileo přináší Evropě zisk
odrazka Sygic Car Navigation je propojitelná i přes AppRadio Pioneer
Vzdělávání - akce
odrazka Publikace „Mít sondu nestačí“ popisuje efektivní řízení výroby
odrazka K maturitě s technickými projekty
odrazka Trendy a novinky v oblasti aditivní výroby firmy Stratasys

Kalendář akcí

<< Listopad 2018 >>
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4
5 6 7 8 91011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Nejbližší akce
05.11. Školení AutoCAD základní
05.11. Školení AutoCAD LT základní
05.11. AUTODESK INVENTOR – KURZ PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ (MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ A PLOCHY)...
05.11. AutoCAD 2013 - základní kurz
06.11. Revit pokročilý
06.11. Webinář: Správa konstrukčních a výrobních dat
07.11. AUTOCAD A AUTOCAD LT – ZÁKLADNÍ KURZ
08.11. AUTOCAD – KURZ PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ
08.11. workshop Strukturální mechanika v programu COMSOL Multiphysics
13.11. Webinář "Efektivní návrh a konstrukce formy"

Časopis CAD

Aktuální číslo CAD Aktuální číslo časopisu CAD
Aktuální číslo Předchozí číslo

Témata příštích čísel
Obsahy starších čísel

 
 
Kontakty redakce CAD Týdeník CADnews Předplatné Kalendář akcí Ceník inzerce Archív časopisu
 
 
CADnews zasílá redakce edice IT Business * Vydavatelství CCB s.r.o., Okružní 19, Brno 638 00 * Tel.: +420/ 545 222 779 CADnews je vám pravidelně zasílán na základě vaši registrace. Pokud si již dále nepřejete, abychom vám CADnews zasílali, můžete se odhlásit {unsubscribe}zde{/unsubscribe}. Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora ,