Google překladač: English Deutsch

Kobot UR5 automatizuje proces obrábění a paletizace topných těles

Autor článku: Případová studie Universal Robots   

Tags: AQUAEL | Automatizace | Kobot | případová studie | Universal Robots | UR5

AQUAELAQUAEL pat­ří me­zi nej­vět­ší vý­rob­ce ak­vá­rií na svě­tě. Ve své to­vár­ně v Su­val­kách v Pols­ku ta­to spo­leč­nost ús­pěš­ně na­sa­di­la ko­la­bo­ra­tiv­ní­ho ro­bo­ta UR5, kte­rý au­to­ma­ti­zu­je pro­ces vý­ro­by to­pí­tek pro ak­vá­ria. Po­ří­ze­ní ko­bo­ta zna­me­na­lo sní­že­ní ča­su vý­ro­by a umož­ni­lo za­měst­nan­cům pře­su­nout se na ji­né po­zi­ce v rám­ci vý­ro­by. Náv­rat­nost in­ves­ti­ce do po­ří­ze­ní ko­bo­ta UR5 se od­ha­du­je na 16 až 18 mě­sí­ců a spo­leč­nost již ny­ní plá­nu­je po­ří­dit dal­ší ro­bo­ty z port­fo­lia Uni­ver­sal Robots.


Již 35 let AQUAEL vyrábí vše potřebné pro provoz sladkovodních akvárií nebo zahradních jezírek.

Výzva

AQUAEL v Polsku působí ve dvou výrobních závodech ve Varšavě a v Suvalkách. Továrna v Suvalkách zaměstnává přibližně 450 zaměstnanců, a je tak největším výrobcem ve svém oboru v Polsku.

Výzvou pro další rozvoj společnosti se stala současná situace na trhu práce, kdy společnost čelí rostoucím mzdovým nákladům a značným obtížím při hledání zaměstnanců. „Potřebovali jsme efektivnější výrobu, což znamená, že jsme nuceni vyrábět více výrobků za stejné náklady,“ říká Arkadiusz Soroka, ředitel závodu AQUAEL. „Chtěli jsme také automatizovat namáhavé a monotónní procesy, abychom mohli přesunout zaměstnance do jiných oblastí výroby a stát se tak atraktivnějším zaměstnavatelem.“


UR5 vkládá keramický díl do obráběcího stroje, následně ho vyjme a umístí na další paletu.

Přínosy

Na začátku roku 2019 společnost AQUAEL úspěšně do výroby nasadila kolaborativního robota UR5, jehož hlavním úkolem je opracovávat keramická topná tělesa, která jsou hlavní součástí topítek pro akvária. UR5 pomocí uchopovačů zvedá neopracované díly z malých palet, které chystají zaměstnanci.

V následujícím kroku robot umístí keramický díl do obráběcího stroje. Obrábění jedné palety s keramickými díly trvá méně než 18 minut. Kolaborativní robot pracuje zcela samostatně – operátor pouze přiváží a odebírá malé palety vedle robota. Poté jsou keramické díly vypáleny v peci za teploty 1200 stupňů. Proces byl od samého začátku navržen na míru pro kobot Universal Robots.

„Robotizace úkolů, které jsou pro člověka monotónní a únavné, umožnila naší společnosti zvýšit efektivitu výroby a reagovat na aktuální nedostatek zaměstnanců na trhu práce,“ říká Arkadiusz Soroka.

„Kolaborativní roboty UR mohou pracovat bok po boku stávajících zaměstnanců a není třeba na ně dohlížet. Tým inženýrů se věnuje programování, zatímco operátor, který přímo spolupracuje s robotem, přiváží a odebírá palety s opracovanými díly,“ říká Rafał Sienkiewicz, Process Engineer v závodě AQUAEL v Suvalkách.

AQUAEL dokázal nainstalovat UR5 na malém prostoru, díky čemuž se nemusely pořizovat pásové dopravníky. „Jednoduše umístíme kobota na jeho místo hned vedle stávajícího zaměstnance. Kobot UR je úplně bezpečný a naprogramovat ho pro první úkol nám zabralo jen pár minut,“ říká Arkadiusz Soroka.

Hledat optimální metody automatizace se inženýři společnosti AQUAEL vypravili až na robotické veletrhy v Číně, kde si také poprvé měli možnost prohlédnout koboty Universal Robots. Následně se je rozhodli vyzkoušet přímo ve své výrobě.

Inženýři AQUAEL obdrželi 10 různých nabídek od robotických společností. Řešení od Universal Robots bylo vybráno kvůli schopnosti pracovat bezpečně mezi současnými zaměstnanci bez potřeby dalších zabezpečovacích prvků, snadnému programování, malé velikosti a flexibilitě.

„Nasazení kobota v naší výrobě zpočátku vyvolávalo určité obavy, protože jsme neměli žádné zkušenosti s jeho umístěním do výroby a programováním,“ říká Michał Kalejta, Process Engineer v závodě AQUAEL v Suvalkách. „Začali jsme programovat kobota, aniž bychom vůbec absolvovali základní školení. Nicméně s trochou pomoci od integrátora jsme byli schopni uvést robota do práce sami. Programování dalších kobotů tak již bude hračka.“

„Nedávno jsme zahájili proces robotizace našeho závodu. Pomocí kolaborativních robotů Universal Robots plánujeme i nadále automatizovat další pracoviště.“
Arkadiusz Soroka, ředitel závodu AQUAEL

 
AQUAEL používá kobota UR5 k obrábění keramických dílů.

Společnost

Již více než 35 let vyrábí AQUAEL vše potřebné k zakládání a údržbě sladkovodních akvárií nebo zahradních jezírek. Do portfolia firmy, mimo jiné, patří nádrže, víka, filtry, ohřívače, provzdušňovače, osvětlení, podvodní lampy, příslušenství ovládané prostřednictvím chytrých telefonů a zahradní solární lampy. Vyrábí také širokou škálu doplňků pro péči o domácí zvířata. Do skupiny AQUAEL patří také oblíbená síť polských obchodů s chovatelskými potřebami Aquaelzoo.


Kolaborativní roboty UR mohou pracovat bok po boku zaměstnanců.

Vyřešené výzvy:

  • návrh nového, optimalizovaného výrobního procesu
  • zrychlení výroby při zachování stejných výrobních nákladů
  • přesun zaměstnanců na méně náročnou práci

Hlavní přínosy:

  • jednoduché programování
  • intuitivní nastavení
  • bezpečnost
  • malý půdorys celé aplikace

Úkoly vyřešené kolaborativními roboty:

  • nabírání dílů z palety
  • umístění keramického dílu do obráběcího stroje
  • umístění obrobeného dílu na paletu

Název: AQUAEL
Průmysl: Kovy a obrábění
Země: Polsko
Počet zaměstnanců: 450
Aplikace: Pick & Place, Balení a paletizace
UR kobot: UR5


Kobot Universal Robots byl vybrán díky své schopnosti pracovat vedle stávajících zaměstnanců bez ochranných prvků, jednoduchému programování, malé velikosti a flexibilitě.


Mohlo by vás zajímat: