Google překladač: English Deutsch

MAXscan a design velkých modelů

Autor článku: Věra Fišerová   

Tags: CAD | Skenery

MAXscanSkenování velkých modelů, jako jsou letadla, automobily apod., bylo vždy určitou výzvou. Firma Creaform proto uvedla na trh jedinečný skener MAXscan, jedná se o nejnovější přenosný a ruční laserový skener používající Handyscan3D technologii v kombinaci s fotogrammetrií.
Rozsáhlá délka, velký povrch, to již nejsou problémy – díky skeneru MAXscan. Tento nový laserový skener byl vytvořen pro jediný účel, vyšší přesnost snímání velkých modelů.

 

MAXscan – jedinečná kombinace fotogrammetrie a laserového snímání

Laserové snímací zařízení MAXscan je vybaveno třetí fotogrammetrickou kamerou. Fotogrammetrie se používá pro zaznamenání polohy referenčních targetů. Všechna data získaná skenováním i fotogrammetrií jsou automaticky uložena a zpracována do unikátního modelu, není potřeba žádný import. MAXscan pro fotogrammetrii využívá speciální kódované značky umístěné na tělese (4 značky na ploše 1,5 m2) a fotogrammetrické tyče pro určení měřítka „fotek“.
Fotogrammetrické snímaní pomocí skeneru MAXscan
Fotogrammetrické snímaní pomocí skeneru MAXscan


Výsledkem je rychle získaný a hlavně přesný poziční model s nekódovanými značkami. Zpracování pozičního modelu je plně automatické.
Poziční model získaný fotogrammetrií
Poziční model získaný fotogrammetrií

Skenování tvaru pokračuje standardním způsobem, MAXscan využívá krajní 2 kamery pro snímání laserového kříže promítaného na povrch snímaného modelu. Automaticky vytváří polygonovou síť, s předem definovaným rozlišením. Program výslednou síť optimalizuje na základě všech nasnímaných dat. Nasnímaná data lze dále upravovat, zlepšovat rozlišení pro celý model nebo jen v určité oblasti.
Skener je ruční a díky tomu je možné libovolně měnit jeho polohu vůči snímanému objektu a naskenovat i obtížná místa.
Detailní skenování pomocí skeneru MAXscan
Detailní skenování pomocí skeneru MAXscan


V současné době nabízí firma Creaform 4 typy laserových ručních skenerů. Třetí kamera je specifikuje použití skeneru:

  • EXAscan – vysoce přesný skener – reverzní inženýrství, kontrola
  • MAXscan – skenování velkých modelů
  • VIUscan – skenování s texturou, archeologie, hry, animace

Srovnání jednotlivých typů skenerů HandyScan
Srovnání jednotlivých typů skenerů HandyScan

Design letadel a skenery HandyScan

Slovenská společnost SHARK.AERO, s. r. o., vyvíjí celokompozitové ultralehké letadlo SHARK, s ambicí nabídnout to nejlepší, nejrychlejší, nejpohodlnější a nejhezčí, co se dá dnes v lehkých letadlech z kompozitu vyrobit.
Shark na výstavě AERO 2009 v Friedrichshafenu
Shark na výstavě AERO 2009 v Friedrichshafenu

Shark je vysokovýkonný kompozitový dolnoplošník s tandemovým umístněním sedadel. Je navržen pro rychlé cross-country lety a pro naprosté potěšení z létaní. Díky integraci vynikajícího výkonu s pohodlným kokpitem, exkluzívním výhledem a nekompromisním stylem se budete cítit jako skutečný žralok v oblacích.
Při úpravě kokpitu využila firma SHARK.AERO spolupráci s firmou SolidVision, s. r. o., a nabízené skenování tvarů originálních dílů letadel. Firma SolidVision je v současné době největší autorizovaný prodejce 3D CAD systému SolidWorks a CAM systému SolidCAM v České republice. Významnou oblastí působnosti firmy SolidVision jsou také produkty a služby 3D digitalizace, měření a 3D skenování. Pro tvarově složité díly se ukázalo vhodnější použít laserový skener HandyScan. Bylo tak možné rychle připravit úpravu interiéru, včetně sedaček.
Skenování kokpitu letadla pomocí skeneru HandyScan
Skenování kokpitu letadla pomocí skeneru HandyScan

Pomocí referenčních značek je skenování kokpitu jednoduchou záležitostí. Využije se zde také snadná přenositelnost skeneru HandyScan, skenování probíhá přímo v hale firmy a výsledek skenování se použije pro vizualizaci uvažované úpravy. Při používání nasnímaných dat se projekty mění z nápadů v kompletní návrhy během několika dnů a časově náročné dodatečné úpravy dílů jsou už pouze záležitostí minulosti.

Naskenovaný kokpit letadla Shark
Naskenovaný kokpit letadla Shark

Autorka pracuje ve společnosti SolidVision.
Článek vznikl ve spolupráci s firmou SHARK.AERO.

www.solidvision.cz
www.handyscan.cz
www.complet.sk
www.shark.aero

Хотя нет, черт возьми, "Система традиционного природопользования на территории Забайкалья"ты права.

Я мог лишь украдкой "Система удобрений"бросать на "Система удобрений в севообороте на примере хозяйства ТОО 'Акбашевское'"нее восхищенные взгляды, так как боялся себя "Система удобрений и схема возделывания зерновых в хозяйстве ОАО 'Победа' Рубцовского района"выдать.

И вот, возбудив "Система севооборотов, обработки почвы и мер борьбы с сорняками в Слободском районе Кировской области"в ближних больше негодования, чем "Система удобрения"судья на школьном чемпионате, он оказался на сравнительно "Система удобрения в севооборотах Большеулуйского АО"открытом месте.

Осталось только его "Система удобрения в севооборотах совхоза 'Западный'"подкараулить.

Если б даже он не прочел "Система удобрения в севообороте"ее взгляда, первые же "Система удобрения полевого севооборота в ЗАО 'Усть-Абаканское'"слова внесли окончательную ясность.

Вот уж кого никак не ожидал встретить!


Mohlo by vás zajímat: