Google překladač: English Deutsch

Solid Edge ST4 přináší nové nástroje

Autor článku: Siemens PLM Software   

Tags: CAD | Siemens PLM | Solid Edge

sol_edg_1124Siemens PLM Software oznámil novou verzi software Solid Edge ST4. Nejnovější verze Solid Edge nabízí širokou škálu funkcí orientovaných na zákazníka včetně doplnění synchronní technologie pro lepší konstrukci výrobku. Solid Edge ST4 pomáhá projektantům a konstruktérům navrhovat lepší konstrukci pomocí jednoduššího převedení synchronní technologie do každodenních úkolů a zjednodušení a zvýšení produktivity svých klíčových modelovacích nástrojů. Díky novým způsobům použití synchronní technologie umožňuje Solid Edge ST4 uživatelům pracovat v libovolném návrhovém prostředí. Výsledkem je, že Solid Edge ST4 ulehčuje navrhování produktů a zároveň nabízí jeden z nejvýznamnějších modelovacích systémů pro pokročilé konstruktéry.

Mezi nové funkce patří automatické doplnění aktivních řezů při tvorbě rotačních součástí pro jejich pozdější snadné úpravy, nové typy vazeb v prostředí součásti pro vycentrování, odsazení a srovnání stěn při úpravě původní nebo importované geometrie, nebo také nový typ vazby v sestavě která zajistí symetrické umístění součástí. Výrazným vylepšením prošel také modul pro vizualizaci a prezentaci modelů a díky novému partnerství s firmou Cadenas vznikl portál, který nabízí rozsáhlý katalog nakupovaných součástí  ve formátu Solid Edge.

Jedno z dalších zlepšení řeší potřebu firem spolupracovat s dodavateli, partnery a zákazníky, kteří používají několik nekompatibilních datových formátů z různých CAD softwarových aplikací. Pomocí softwaru Teamcenter nebo Teamcenter Express, řešeními pro digitální správu životního cyklu výrobků od Siemens PLM Software, Solid Edge ST4 pomáhá plně využít JT, široce užívaný 3D datový formát pro přesné, bezpečné a efektivní sdílení produktových informací. Solid Edge poskytuje plně asociativní aktualizace z obsahu JT dat. A protože byl JT široce přijat ve světovém výrobním a PLM softwarovém průmyslu, Solid Edge ST4 jasně redukuje nebo eliminuje datovou nekompatibilnost, aby vytvořil nové kolaborativní prostředí.

Solid Edge ST4 dále podporuje spolupráci pomocí nové funkce, která umožňuje, aby byly součásti i celá zařízení uloženy v 3D PDF souborech pro náhled a sdílení za použití softwaru Adobe® Reader. Produktové a výrobní informace (PMI), dimenze a anotace jsou součástí PDF dokumentu, spolu se schématem struktury zařízení. Tento nový formát je ideální pro sdělení 3D produktových informací a nápadů všem osobám relevantním v životním cyklu.

Solid Edge ST4 zahrnuje několik vylepšení vysoce specializovaných funkcí pro návrh plechových součástí, aby zlepšil počítačem podporované navrhování, simulaci a zrychlil ověřování návrhu. Tvorba střednicové plochy je nyní dostupná v prostředí sestavy a nová funkce pro sjednocení ploch a těles zvyšuje spolehlivost tvorby sítě na složitých součástech. Nové volby pro zpřesnění a kontrolu nastavení sítě jako je například nastavení minimálního počtu elementů na hraně, nebo maximálního počtu elementů na malých prvcích umožňují docílit vyšší přesnosti výpočtu. Pro tvorbu střednicové plochy ostatních tenkostěnných součástí, jako jsou plastové výlisky, je možné použít nástroje pro modelování ploch. Docílí se tím zrychlení výpočtu a zvýšení jeho spolehlivosti. Tyto nové funkce představují jednoduše použitelnou metodu pro optimalizaci návrhu a rychlejší dosažení výsledků u komplikovaných modelů, ve kterých se používají díly z plechu.


Mohlo by vás zajímat: