Google překladač: English Deutsch

EPLAN Pro Panel zcela přepracován – návrh rozváděčů v XL

Autor článku: Eplan   

Tags: Eplan | Panel | Pro | XL Engineering Solution

RPLAN Pro panel prof 1139Co začalo vysoce výkonným návrhem montážních sestav ve 3D, nyní pokračuje integrujícím řešením „XL engineering solution“ pro návrh skříní rozváděčů. Nová profesionální verze EPLAN Pro Panel měla svoji premiéru na veletrhu Hannover Messe. Konstrukce, návrh osazení ve 3D, výroba a montáž jsou tak spojeny do jednoho integrovaného řešení – a k tomu přibývají další výhody. Skříň rozváděče se obvykle navrhuje na poslední chvíli a s extrémním důrazem na omezení nákladů. Řešení od EPLAN Software & Service podstatně omezuje tlak na konstruktéry v této fázi návrhu zařízení.

Interdisciplinární inženýrský nástroj respektuje specifické požadavky všech odvětví průmyslu, takže jeho výhody ocení automatizační technici stejně jako strojní inženýři nebo technici z oblasti procesní výroby. Plně integrované řešení zahrnuje konstrukci, 3D návrh osazení, výrobu i montáž v jednotné databázi. Výsledky jsou urychlení procesu vývoje zařízení, omezení nákladů a vyšší přidaná hodnota.

Jednotná data – automatická synchronizace
Klíčovým slovem, sjednocujícím všechny části EPLAN Platform, je integrace. V návrhu osazení rozváděče mohou být začleněny elektrické i tekutinové komponenty, a to bez potřeby manuální synchronizace dat. Konstrukční práce se zrychlují, protože odpadají typické konstrukční úlohy, náročné na čas a mnohdy vykonávané v průběhu konstrukce několikrát: manuální převod dat mezi různými prostředími (elektrický návrh, mechanický návrh, návrh tekutinových mechanismů), import, export a verifikace dat. Navíc je tím eliminován potenciální zdroj chyb. Plně funkční EPLAN Platform obsahuje také funkce změnového řízení, správy dat a speciálního programování pomocí EPLAN API – a to zdaleka není všechno. Integrace pokračuje výrobou, montáží a zapojením kabelů. K hladkému průběhu prací v celém procesu konstrukce a vývoje přispívají mj. přímý přenos dat do NC strojů, návrh vedení přípojnic, kabelových žlabů a příprava kabelů.

Spolehlivě navrženo – přesně vyrobeno
Od dynamické kontroly kolizí k automatické kontrole montážních podmínek: software zjednodušuje návrh osazení a montáže dokonce i pro uživatele, kteří se touto úlohou zabývají jen čas od času. Ve 3D modelu jsou obsažena všechna relevantní data pro výrobu otvorů a výřezů, která lze následně zpracovávat: flexibilní software umožňuje uživateli vytvořit výkres montážní sestavy stejně jako šablonu pro výrobu otvorů. A jsou tu další praktické výhody: informace pro výrobu jsou do systému zadávány pouze jednou, a to i pro komponenty s různými variantami délky, jako jsou např. kabely nebo montážní lišty. Komponenty a NC data jsou automaticky zahrnuty do odpovídajícího výkresu montážní sestavy – to je rychlá cesta k jistému výsledku. Modifikace skříní, dveří nebo montážních desek se prostřednictvím rozhraní pro NC přenášejí do odpovídajícího výrobního systému – dva příklady vysokého stupně výrobní integrace jsou Steinhauer a Perforex.

Rychlý návrh kabeláže
Flexibilnější 3D návrh kabeláže: vedení přípojnic, kabelů a kabelových svazků může být navrženo v podobě prostorového modelu. Nový standard výkonnosti platí i při návrhu kabeláže. Vytvoření kabelové sítě a propojení jsou intuitivní a mohou být navrženy nezávisle na reálných nebo virtuálních kabelových kanálech. Nové oblasti návrhu dále rozšiřují možnosti 3D vedení kabelů a podporují mj. „virtual wiring“, součást rámcového systému Lütze. S využitím „otvorů pro kabely“ mohou být vodiče a kabely vedeny např. na zadní straně montážní desky, po příčce nebo jiné součásti skříně – vždy nejkratší možnou cestou.
EPLAN_propanel_wiring -1139

Pohodová konfigurace, přesné dimenzování
Kde by byla konstrukční práce bez správných údajů o přístrojích a komponentech? To je oblast, kde vysoce skóruje propojení s EPLAN Data Portal: údaje o komponentech mohou být snadno přeneseny z portálu do kusovníku sestavy nebo integrovány do jejího 3D modelu. Významná novinka na Hannover Messe: rozhraní pro nový systém Rittal Therm 6.1 – inženýrský nástroj pro návrh a dimenzování topení, chlazení a klimatizace od firmy Rittal. Konfigurátor určí, který z přístrojů Rittal Therm se má použít, zkompiluje data a přenese je do kusovníku v systému EPLAN. Výsledek: vysoce efektivní návrh klimatizace rozváděčů s montážní sestavou ve 3D.

Závěr
Vzhledem k vysoké míře integrace je verze Professional systému EPLAN Pro Panel ukazatelem nových trendů v oblasti interdisciplinárního inženýrinku. Schopnost pracovat paralelně s jednotnou databází urychluje jak vývoj produktů, tak výrobu a montáž zařízení a jejich rozváděčovýh skříní. Firmy ocení zrychlení inženýrské práce, kratší dobu potřebnou pro uvedení na trh a zlepšení kvality.

Mohlo by vás zajímat: