Google překladač: English Deutsch

Seminář MCAE „Dokonalé spojení pěti os“

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: CAD | CAM | DMG | MCAE | Obrábění | Seminář | Skenování | Tebis

MCAE_TOM_8981_250-1214Ve dnech 28. a 29. března pořádala firma MCAE Systems seminář „Dokonalé spojení 5 os“, ve spolupráci s firmami DMG, Tebis a TageuTec. Zajímavá byla informace o transformaci zastoupeni DMG Czech na DMG/Mori Seiki Czech, která oficiálně zahájí svoji činnost 1. dubna. O spolupráci firem DMG a Mori Seiki se hovoří delší dobu, po technické spolupráci nyní přichází spolupráce obchodní. Přednášky k jednotlivým tématům byly proloženy praktickými ukázkami na frézce DMU 65 monoBLOCK, která byla osazena nástroji dodanými firmou TageuTec.

První přednáškový blok začal představením všech zúčastněných firem. Poté následovala přednáška o pětiosém souvislém obrábění v software Tebis CAD/CAM. Na ni navázalo představení obráběcích center DMG vhodných pro tento typ úloh. Přítomní nebyli ochuzeni o zajímavou přednášku o nástrojích, které byly použity při ukázkách obrábění. Závěr prvního bloku patřil prezentaci projektu Formule Student, se kterým přišli reprezentanti strojní fakulty VUT v Brně. Části studentského monopostu byly k vidění v prostorách firmy MCAE Systems. První blok přednášek uzavřela velice poutavá ukázka obrábění lopatek kola turbodmychadla. Součástí této ukázky bylo převedení možností optické digitalizace systémem ATOS CompactScan, např. pro potřeby inspekce.

MCAE_TOM_8906_468-1214
Druhý blok přednášek představil novinku Tebisu – modul soustružení, a také jaké jsou možnosti hlubokého vrtání v tomto softwaru. Společnost DMG představila řady soustruhů a soustružnicko-frézovacích center. Přednáška o nástrojích navázala na téma vrtání, vyvrtávání a hlubokého vrtání, které posléze doplnila informacemi o nástrojích pro obrábění forem. Také tento přednáškový blok byl zakončen praktickou ukázkou na stroji DMU 65 monoBLOCK.

MCAE_TOM_8957_468-1214
Třetí blok prezentací byl zaměřen na seřizování nástrojů a komunikaci software Tebis ToolControl s předseřizovacími přístroji. Přítomní také obdrželi informaci o portfoliu produktů DMG Microset na seřizování a měření nástrojů. Závěr bloku opět patřil praktické ukázce, tentokrát na stroji DMU Microset VioLinear, který patří k vlajkové lodi divize DMG Microset. Velice zajímavá byla i ukázka skenování nástroje a jeho přenos do software Tebis, s následnou kontrolou kolizí NC programů s reálným tvarem použité sestavy nástroje. Během celého semináře, a zejména o přestávkách, byl také prostor k neformálním diskuzím mezi účastníky. V prostorách firmy MCAE Systems se také nedaly přehlédnout 3D tiskárny a ukázky výtisků z nich.

Akce pořádané ve školicích prostorách firmy MCAE patří k těm nejhodnotnějším u nás, a kdo se jich účastní se sem rád vrací, protože nabídka je bohatá.

Mohlo by vás zajímat: