Google překladač: English Deutsch

ASCON dává na trh PLM komponent vlastní 3D jádro

Autor článku: ASCON   

Tags: ASCON | C3D | CAD | CAE | CAM | Kernel | PLM

Ascon C3D kernel -- 1219Ruská společnost ASCON představuje geometrické jádro C3D – klíčovou komponentu pro konstruktérské CAD systémy a jejich aplikace, výpočetní systémy CAE, systémy CAM pro přípravu programů pro CNC stroje a pro modelování technologických procesů. ASCON vyvíjí vlastní geometrické jádro od roku 1995. První počítačový návrhářský program na jeho základu – COMPAS-3D 5.9 – byl vydán v roce 2000. Od toho roku je jádro neustále vyvíjeno a dostalo se na úroveň dostatečnou k tomu, aby bylo dáno na trh PLM komponent jako samostatný produkt.

Do počtu potenciálních uživatelů jádra C3D jsou zahrnuti vývojáři CAD/CAM/CAE systémů a aplikačních řešení, ve kterých se vyžaduje zpracování trojrozměrných modelů a dvojrozměrné grafiky. Mezi nimi jsou jak prodejci CAD řešení, tak i divize velkých průmyslových podniků, které vytvářejí software pro interní použití. Vývojáři třetích stran používáním jádra ASCONu rozšíří funkčnost svých výrobků, zlepší jejich výkon a spolehlivost pro rychlé vytvoření 3D modeláře založeného na stávajícím 2D systému a sníží náklady na svůj vlastní rozvoj.
Maxim Bogdanov, generální ředitel ASCONu k tomu řekl: „Rozhodnutí o zpřístupnění naší technologie geometrického jádra bylo pro nás logickým vývojem. Věříme kvalitě C3D a vidíme perspektivu pro jeho aplikaci. Na trhu jsou noví hráči, kteří potřebují komponenty pro rozvoj vlastních CAD systémů. Standardní 2D komplety čeká nevyhnutelný přechod do 3D, což vyžaduje dělat zásadní změny v jádru systému nebo jeho nahrazení. Trh PLM komponent se mění a je na něm místo pro ruskou společnost, která má 17leté zkušenosti tvorby geometrického jádra a je celosvětově uznávanou matematickou školou.“

Hlavním rysem jádra ASCON je jeho celistvost. V jádru C3D se spojují všechny potřebné komponenty nezbytné pro vývojáře aplikačních řešení:
  • Modul geometrického modelování C3D Modeler – geometrický modelář poskytující dostatečnou škálu možností pro pevné a hybridní modelování, skicování a 2D kreslení
  • Modul parametrizace C3D Solver – řešitel parametrických omezení pro umožňuje přidávat a řešit parametrická omezení jak pro 2D, tak i pro 3D geometrie
  • Modul přenosu dat C3D Converter – modul převodníků zajišťuje čtení/zápis geometrického modelu do základních výměnných formátů
Pro individuální potřeby je jádro C3D k dispozici na omezenou licenci. Plně zpřístupněno bude v lednu 2013.
Dotazy týkající se geometrického jádra ASCON směřujte na e-mailovou adresu c3d@ascon.ru.


Mohlo by vás zajímat: