Google překladač: English Deutsch

Radikální úspory při výrobě regeneračních výměníků tepla pomocí CAD/CAM softwaru Radan

Autor článku: Nexnet - Petra Slatinová   

Tags: CAD | CAM | KASTT | Nexnet | Planit | Radan | Software | Vero Group

Radan_ohybani_plechu-1229CAD/CAM software Radan je světová špička v oboru CNC zpracování plechu, např. v Anglii pokrývá asi 90 % trhu, do České republiky jej Nexnet začal distribuovat přibližně před třemi lety. Radan je vyvíjen ve Velké Británii společností Planit Software (nyní Vero Group), a firmou Nexnet je lokalizován do českého jazyka a podporován po stránce technické a obchodní. Ve výrobních závodech zaměřených na pálení, vysekávání či ohraňování plechu představuje Radan značnou konkurenční výhodu především ve špičkovém nestingu, který je neustále vyvíjen a zdokonalován. Díky tomu lze dosáhnout maximální možné úspory materiálu a času programování.

Další předností Radanu je velmi příjemné a intuitivní uživatelské prostředí, rychlost výpočtu programů, výborný CAD modul, aj. Novinkou je možnost převedení veškerých dat z dxf či dwg do Radanu pomocí funkce hromadný import dílů. Díky efektivnější výrobě s Radanem můžete přijímat složitější zakázky a mít tak lepší postavení mezi Vašimi konkurenty v oboru.

O své zkušenosti s programováním ohraňovacího lisu pomocí Radanu se s námi podělil pan Jiří Votřel, konstruktér ve společnosti KASTT.
V naší firmě vyrábíme rotační regenerační výměníky tepla pro mnoho výrobců průmyslové vzduchotechniky z celé Evropy. Jedná se o zařízení na získávání tepla z odváděného vzduchu, které je zpravidla umístěno v izolované skříni z pozinkovaného plechu. Pro každého odběratele vyrábíme jinou rozměrovou řadu výměníků, proto máme velké množství plechových dílů mnoha rozměrů a tvarů.
Radan_3D_modelovani_plechu-1229
Před rokem jsme zakoupili nový CNC ohraňovací lis a už při jeho poptávání jsme řešili pracovní postup pro tento stroj od návrhu dílu přes zadání výkresu po kontrolu dílu. Od první chvíle jsme zvažovali nákup programu CAM, který bude schopen převádět CAD soubory přímo do stroje bez nutnosti složitého programování stroje z výkresu ve výrobní hale. Prozkoumali jsme trh a zvolili jsme program Radan s modulem Radbend a možností přenosu souborů z programu Solidworks. Radan nám na rozdíl od programu, který nabízí výrobce stroje, umožní rozšíření i pro další stroje od jiných výrobců. Tento program používáme asi jedenáct měsíců. Po školení jsme začali postupně převádět 3D modely dílců, které byly navrhnuté pomocí programu Solidworks, na programy pro ohraňovací lis.
Radan_Radbend-1229
Ovládání programu je jednoduché, během převodu nám Radbend podle materiálu dílce nabídne nástroje, navrhne postup ohýbání, ověří možné kolize dílu s okolím a vytvoří tzv. report, který použijete při zadávání výroby jako technologický postup (jaký výkres je použitý, jak osadit stroj nástroji, jak postupovat při ohýbání,…). Po přenesení nového programu do stroje je potřeba určit pracovní režim optické závory stroje a korigovat přehyby (Radan zpravidla nastaví přehyb o dva stupně menší), toto je jediná úprava programu na stroji, kterou musí provést obsluha stroje při prvním použití nového programu. Jestliže obsluha nesplete postup ohybů nebo neosadí jiné nástroje, nevznikne žádný zkušební díl (zmetek) a všechny díly jsou přesné. Nejprve jsme nedosahovali správné přesnosti, ale po odladění proměnných parametrů v Solidworksu při navrhování plechového dílu jsme s přesností spokojeni.

Pro srovnání potřebného času pro programování uvedu příklady z praxe:
  1. Jednoduchá lišta tvaru L – naprogramování z výkresu nevyžaduje velké zkušenosti. Naprogramovaní na stroji za 3 minuty. Pomocí Radanu za 1 minutu. 
  2. Miska s dvojitým lemem po obvodu – naprogramování z výkresu vyžaduje střední zkušenosti a dobrou prostorovou představivost (zvolit co nejjednodušší manipulaci). Naprogramování na stroji 7 minut. Pomocí Radanu 2 minuty. 
  3. Nepravidelný tvar s šesti ohyby a nutností použít dvě pracovní hnízda – naprogramování z výkresu vyžaduje velké zkušenosti a výbornou prostorovou představivost (co ohnout jako první,…). Naprogramování na stroji 20 minut. Pomocí Radanu 5 minut.

Při srovnání s dřívějším stavem, kdy jsme programovali přímo na stroji z výkresu, se nám snížila doba přípravy výroby o 75 %, podíl výroby na novém stroji se zvýšil o 80 % a zmetkovitost klesla téměř na nulu. 
Závěrem lze říci, že program Radan je pro naši firmu výborné řešení, jak využít co nejefektivněji strojní čas ohraňovacího lisu a jak snížit riziko lidské chyby při programování a výrobě plechových dílů.

Bližší podrobnosti o Radanu můžete nalézt na www.radancz.cz. Pro ještě lepší představu o funkci a užitečnosti Radanu přikládáme několik zajímavých videí zveřejněných na YouTube, kde vidíte Radan přímo v praxi (ukázky práce v Radanu jsou s anglickými popisky, ale zákazník samozřejmě vždy obdrží Radan v češtině).

Představení CAD/CAM softwaru Radan


Pálení v Radanu - RadProfile – nesting


Radan 3D


Mohlo by vás zajímat: