Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové CAE pro dokumentaci kabelových svazků

Autor článku: Zdenek Potměšil   

Tags: ECAD | Elektro | Kabeláž

Technodat Elektro-topografie01Společnost Technodat Elektro reaguje na rozmach dopravního průmyslu v České a Slovenské republice rozšířením svého CAD/CAE portfolia o softwarový nástroj pro vytváření dokumentace kabelových svazků. Jedná se o elektro-CAE nástroj Engineering Base Cable. Tento databázový nástroj významně napomáhá v projektování a konstrukci elektroinstalací, které jsou realizovány prostřednictvím svazkové techniky. Abychom lépe porozuměli přínosu nového databázového nástroje, popíšeme si úvodem klasický manuální postup při vytváření elektro-dokumentace od schémat zapojení až po montážní šablonu svazku.

Manuální zpracování dokumentace

Prvním dokumentem, který je ve většině případů zapotřebí vytvořit, je funkční elektrické schéma zapojení daného zařízení, a to bez ohledu na to, jak budou vzájemně jednotlivé spoje fyzicky realizovány. Schéma zapojení je grafický dokument, který bývá vytvořen většinou v systému AutoCAD LT nebo obdobném grafickém nástroji. Vedle vlastní logiky zapojení se zde vodičům přiřazují potenciály, popř. i jiná označení, podle kterých se v následných dokumentech seřazují do jednotlivých svazků. Součástí schématu zapojení jsou i manuálně vytvořené rozpisy použitých konektorů a přístrojů (Excel).

Druhým grafickým dokumentem, který bývá zapotřebí vytvořit, je topografický návrh rozložení elektrických skupin na daném zařízení nebo vozidle a zobrazení jejich vzájemného propojení kabelovými svazky nebo trasami.
Třetím dokumentem je již konstrukční sestava konkrétního kabelového svazku. Tato sestava obsahuje vedle základního tvaru větvení svazku také technologické informace o provedení krytí jednotlivých větví svazku a délkové informace. Jednotlivé konektory jsou na koncích větví graficky znázorněny a doplněny zapojovacími tabulkami vyjadřujícími obsazenost dutinek a kolíků jednotlivých konektorů. V jednodušších případech se takováto sestava již používá jako výrobní dokumentace pro technologickou montáž svazku.

V případě, že se jedná již o složitější svazek (desítky až stovky vodičů), je zapotřebí vytvořit ještě čtvrtý dokument zvaný montážní dokument – Formboard. Jedná se o výkres, kde je svazek rozkreslen v měřítku 1:1 a je doplněn zapojovacími tabulkami jednotlivých konektorů. Montážní dokument slouží jako zapojovací šablona instalovaná na montážním stole.

Technodat Elektro-schema zapojeni
Z uvedeného vyplývá, že manuální tvorba elektroinstalační dokumentace jak v dopravní a stavební technice, tak také v oblastech tzv. bílé techniky, zdravotní techniky nebo i elektronické techniky je poměrně náročnou činností. Uvedený manuální způsob není náročný na použití projekčního softwaru, a proto vyhovuje především starším pracovníkům, kteří jsou vesměs konzervativní vůči pracovním změnám. Z dnešního hlediska se však jedná o značně zastaralý a neproduktivní způsob tvorby elektroinstalační a svazkové dokumentace.

Databázové zpracování

Databázové zpracování elektroinstalační dokumentace pomocí moderních CAE systémů řady Engineering Base výrazně zjednodušuje uvedenou tvorbu svazkové dokumentace. Zvýšení produktivity je dosaženo pomocí jednotné projekční databáze, ze které jsou data on-line přenášena do všech výše uvedených druhů dokumentů a off-line do navazujících testovacích a výrobních zařízení (Comax). Jednotnost dat ve všech dokumentech a jejich výstupech zde zajišťuje výpočetní technika, která komplexní správou dat ve všech dokumentech odstraňuje vliv lidského faktoru. On-line obousměrné propojení dat z grafických dokumentů a tabulkových výpisů s projektovou databází urychluje, zpřesňuje a zefektivňuje celkovou tvorbu elektroinstalační dokumentace. Konstruktér nebo technolog tak není zatěžován myšlenkami typu: zda opravil změnu na všech výkresech, zda nebude muset, kvůli jednomu zapomenutému vodiči, přečíslovat všechny ostatní na všech souvisejících výkresech atd.

Microsoft prostředí

Tvůrci nového projekčního a konstrukčního nástroje si byli vědomi, že z hlediska stylu ovládání jsou dnes celosvětově nejznámějšími produkty firmy Microsoft. Pro nový projekční nástroj Engineering Base tedy použili MS-SQL server, grafický editor MS-Visio a programovací jazyk MS-Visual Basic for Application. Pomocí těchto komponentů vytvořili technici hannoverské společnosti AUCOTEC projekční nástroje pro různé oblasti elektrotechniky. Pro oblast elektroinstalace pomocí svazků je to specializovaná sestava Engineering Base – Cable (dále EB-Cable). Tato sestava je vytvořena modulárně a její uplatnění se najde jak u tvůrců celkové elektroinstalační dokumentace, tak i u technologů dodavatelů jen samotných svazků.

Technodat Elektro-sestava svazku

2D – 3D modelování

Samotná problematika tvorby elektroinstalační dokumentace si vystačí s 2D grafikou. Avšak pro potřeby přesného určení délek a ohybů jednotlivých větví svazku je vhodné použít datová rozhraní pro mechanické 3D systémy (např. CATIA). Prostřednictví těchto rozhraní je umožněno detailní modelování zástavbových rozměrů svazků přímo v 3D modelu celkového výrobku a tím předcházet nežádoucím kolizním stavům.

Praktické nasazení

O užitečnosti nasazení nového CAE nástroje se již přesvědčila řada uživatelů EB- Cable po celém světě. Z prvního pohledu je možné tyto uživatele rozdělit do dvou skupin. V první skupině jsou to tvůrci celkové elektroinstalační dokumentace zařízení nebo vozidla a v druhé skupině jen samotní výrobci pouze kabelových svazků. První skupině je určena sestava EB-Cable Pro, skupině druhé EB-Cable Manufacturing. Mezi nejznámější celosvětové uživatele uvedeného řešení patří koncerny VW Group – Porsche, SANY , IRS , IVECO, EADS, Lear atd. Za české uživatele je možné uvést společnosti ELBAS, Aircraft Industry nebo spol. EGSTON Systém Electronic. U většiny jmenovaných firem byl EB-Cable integrován do vyšších správních systémů. Tyto systémy využívají projekční databázi systému EB k dalším vnitropodnikovým účelům.

Představení nástroje

Pro čtenáře, kteří mají zájem získat více informací k produktům řady Engineering Base jsou tyto připraveny na www.engineeringbase.cz.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit