Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ISCAR UK potvrzuje výjimečnou produktivitu hrubování Waveform od Edgecamu

Autor článku: Nexnet   

Tags: EDGECAM | Iscar | Obrábění | Technologie | Waveform

Edgecam Waveform-1349Vlnovitá hrubovací strategie, neboli Waveform, je vysokorychlostní technika obrábění udržující konstantní zatížení řezného nástroje tím, že zajišťuje konzistentní záběr do materiálu. Dráhy nástroje jsou plynulé, nedochází tedy k náhlým změnám směru posuvu a trhavým pohybům na stroji.

Hrubovací strategie Waveform:

  • zkracuje čas obráběcího cyklu,
  • zvyšuje životnost nástroje,
  • prodlužuje udržovací cykly stroje,
  • udržuje konstantní úběr materiálu,
  • frézuje hlouběji a rychleji.

Konstantní záběr do materiálu
Přestože na první pohled vypadá koncentrická strategie obrábění mnohem jednodušeji, problém nastává v tom, že nástroj je v každém rohu přetížen, což vede ke zkracování jeho životnosti nebo dokonce jeho zlomení. Obsluha stroje sice může redukovat rychlost posuvu, tím se však prodlužuje výrobní čas.
Tím, že Edgecam pomocí strategie Waveform udržuje konstantní procento průměru nástroje v záběru, posuv nástroje může být konstantní v průběhu celého cyklu. Tím pádem se zvýší životnost nástroje a podstatně se sníží riziko jeho poškození.

Způsob generování drah cyklu v technologii Waveform
Pro udržení konstantního úběru materiálu používá cyklus filozofii, pomocí které obrábíme přímo „od polotovaru k obrobku“. Tím se snižuje množství přerušovaných řezů a nástroj je tak s materiálem spojen delší dobu. Cyklus generuje ekvidistanty tvaru profilu obrobku až po polotovar. Tím jsou vygenerovány nepřerušované dráhy nástroje a přesné rohy po obrobení.
Při frézování kapes se nástroj zahloubí uprostřed do požadované hloubky a souvislou vlnovitou dráhou hrubuje, až dokud není dosaženo okraje kapsy. Všechny zbývající rohy jsou odstraněny nakonec.

Automatické nastavení záběru nástroje
Cyklus automaticky upravuje dráhu nástroje tak, aby zachoval konstantní styk nástroje s materiálem a tedy i úběr materiálu.
Při frézování konkávní plochy se záběr nástroje zvyšuje. Cyklus upraví rozteč mezi drahami tak, aby udržel požadované zatížení nástroje.
Při frézování do konvexní plochy nastane opačný efekt. Při odfrézování materiálu se zvyšuje rozteč drah nástroje, aby byl zachován požadovaný záběr.

Obrábění plnou hloubkou nástroje (vysokorychlostní obrábění)
Vlnovitá strategie hrubování výrazně zlepšila standardní hrubovací metody tím, že zajišťuje konstantní úběr materiálu. Navíc tato nová strategie otevírá dveře používání vysokorychlostního obrábění, a to zejména tvrdých materiálů.
Hrubování plnou řeznou délkou nástroje rozkládá zatížení na celou délku nástroje, nikoliv pouze na špičku, jako je tomu u standardního hrubování. Tím se zásadně prodlužuje životnost nástroje. Radiální hloubka záběru je redukována tak, aby byly zajištěny konstantní řezné podmínky a dobrý odvod třísky, ve které je tak odvedeno maximum tepla a tím je prodloužena životnost nástroje.

Společnost Iscar UK vyvinula ukázkový dílec, který nazvala IQ. Vývojáři Vero Software, kteří stojí za technologií Waveform, věří, že spolupráce s obchodními partnery jako Iscar zajišťuje pro koncové uživatele osvědčená testovací data.  

V níže uvedené tabulce jsou uvedena data o IQ dílci, stroji a samotném obrábění:

Strategie  Edgecam Waveform
Nástroj  EFS B44 12-26C-12-83-IC900
Obráběcí stroj  Mazak Variaxis 730
Materiál  4340
Chladící médium  Suché
Rychlost (RPM)  10 000
Posuv (mm/min.)  5 000
Ap (mm)  20
Ae (mm)  2,4
Nájezd do materiálu  ze strany po spirále
Množství odebraného materiálu (cm3)  240
Výkon stroje  25 % maximálního výkonu

GrafWaveformMaterial-1349
Graf znázorňuje srovnání množství odebraného materiálu za minutu pomocí tradičního obrábění a technologie Waveform. Waveform vykazuje o 118 % vyšší množství odebraného materiálu za minutu, čímž se čas cyklu snížil polovinu.
GrafWaveformSrovnani-1349
Tento graf srovnává tradiční obrábění s metodou Waveform pro různé průměry nástrojů. Edgecam Waveform má u všech vybraných průměrů nástrojů minimálně o 100% vyšší množství odebraného materiálu za minutu oproti tradičním metodám obrábění.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit