Google překladač: English Deutsch

Dassault Systèmes nabízí Solidworks Inspection

Autor článku: Dassault Systèmes   

Tags: CAD | CMM | FAI | Inspection | Kontrola | SolidWorks

SWInspection-1422Společnost Dassault Systèmes uvedla na trh novou aplikaci Solidworks Inspection. Ta umožňuje plnou automatizaci tvorby kontrolních dokumentů nezbytných v celé řadě odvětví. Dassault Systèmes představila aplikaci poprvé letos v lednu na konferenci Solidworks World 2014. Plnění mezinárodních standardů je v současném světě globální produkce zcela klíčovým faktorem. Každá společnost, ať už podniká na místní nebo celosvětové úrovni, musí již v raných fázích vývoje a výroby podávat zprávy, například o kontrole prvního kusu (First Article Inspection – FAI), kontrolní zprávy či technické výkresy s odkazy na rozměry ke kontrole.

Tyto zprávy slouží k posouzení vlastností a geometrie konkrétního produktu před zahájením samotné výroby. Mají zcela zásadní význam pro společnosti, které musí plnit náročné požadavky a dodržovat vysoce přísná bezpečnostní nařízení aplikovaná napříč odvětvími jako dopravní, letecký průmysl nebo energetika.
S pomocí Solidworks Inspection lze rychle využít již existující konstrukční údaje i obsah a vypracovat z nich vysoce přesné kontrolní zprávy, například formuláře AS9102 nebo PPAP. Nová aplikace tak pomáhá urychlit celý proces kontroly a schválení výrobku regulačními úřady.
Nedávný průzkum mezi uživateli CAD nástrojů zjistil, že sice mnozí z uživatelů vypracovávají zprávy o kontrole prvního kusu, kontrolní zprávy a technické výkresy, ale jen malá část používá k jejich tvorbě specializovaný software. Ve většině případů zadávají údaje do výkresů i do kontrolních zpráv v Excelu ručně.
Solidworks Inspection umožňuje uživatelům hodnoty zadávat automaticky přímo do vypracovávané kontrolní zprávy, a to hned několika způsoby. Kromě časové úspory pomáhá nové řešení předcházet chybám a nesrovnalostem, k nimž dochází při ručním zadávání. Kontrolorům kvality aplikace usnadňuje identifikaci problematických částí výrobního procesu. Pravidelným vypracováváním kontrolních zpráv a kontrolou výrobních procesů lze docílit snížení nákladů spojených s vadnými kusy, zvýšení kvality produktů a včasnější identifikace problémů se stroji nebo jejich kalibrací.
Solidworks Inspection se skládá ze samostatné aplikace a přídavného modulu Solidworks, který umožňuje uživatelům plně využít i starší údaje, ať se jedná o soubory Solidworks nebo soubory ve formátech PDF či TIFF.
Verze Solidworks Inspection Professional nabízí rozšířenou paletu funkcí Solidworks Inspection. Uživatelům umožňuje naměřené hodnoty do dokumentů zadávat vícero způsoby – manuálně na klávesnici, pomocí digitálního posuvného měřítka nebo importováním výsledků CMM. Rozměry se na výkresu automaticky zobrazí v zelené, žluté nebo červené barvě, díky čemuž uživatel okamžitě zjistí, zda jsou v mezích rozpočtu daného projektu. Tato funkce pomáhá zajistit, aby každá součástka odpovídala své specifikaci – předchází tak potenciálním problémům s její montáží či funkčností a navíc zvyšuje kvalitu i spolehlivost celého procesu.
Aplikaci lze zakoupit u některého z distributorů Solidworks.
Více informací o Solidworks Inspection naleznete zde.


Mohlo by vás zajímat: