Google překladač: English Deutsch

Spolupráce VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou a Univerzity Hradec Králové v oblasti 3D digitalizace

Autor článku: Petr Fořt   

Tags: 3D digitalizace | Autodesk | GDM | Skenování | SPŠ | VOŠ

Práce s daty v aplikaci GOM Inspect chce trošku soustředěníV listopadu proběhla na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou dvě dvoudenní víkendová školení pro studenty z Univerzity v Hradci Králové, která byla zaměřena na technologie 3D navrhování a využití 3D dat pro oblast zpracování digitální dokumentace.

Tato školení navazují na společný projekt, v rámci kterého jsme získali na školu špičkovou technologii pro 3D digitalizaci od německé společnosti GOM Optical Measuring Techniques. Výuka v tomto semestru byla rozdělena do několika samostatných částí, ve kterých se studenti seznámili s principy 3D navrhování a softwary z produkce Autodesk a GOM pro zpracování polygonální grafiky a vizualizace. Dále se studenti vysoké školy seznámili na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou s postupy 3D scannování a technologií 3D tisku.

Nové technologie a postupy v 3D navrhování v posledních letech přináší řadu novinek. Právě jednou z nich je technologie načítání 3D dat pomocí speciálních scannerů. Tato zařízení dovolují získávat polygonální geometrii v podobě prostorových sítí s velkým množstvím definičních bodů. Data lze poté zpracovávat v různých technických oblastech. Lze nad nimi dále vytvářet konstrukční řešení nových výrobků, využívat je v oblasti architektury, medicíny, archeologie apod.

Vlastní aktivity ve výuce vzájemného projektu VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou a Univerzity v Hradci Králové jsou postaveny na využití 3D scanneru ATOS CompactScan, který v sobě zúročuje dosavadní zkušenosti společnosti GOM Optical Measuring Techniques v oblasti profesionální digitalizace 3D dat. Jedná se o optickou průmyslovou technologii pracující na stativu s vysokou přesností na principech modrého světla, které má díky jiné vlnové délce výrazně lepší prostupnost prostorem než světlo bílé. Zařízení snímá povrch modelu s extrémně vysokou přesností v blocích, které jsou dány velikostí pracovního prostoru scanneru. Velmi příjemná je především podpora různých metod automatizace měření, která je stěžejní pro masovější nasazení této technologie v průmyslu. Alfou a omegou řešení 3D digitalizace není ovšem pouze kvalita zařízení, ale také precizně vyladěný software pro zpracování mračna bodů a jeho polygonizaci. Zde obě školy využívají software aplikace GOM Inspect, která má přímou vazbu na další vývojové a konstrukční nástroje používané na škole.

skoleni UHK foto 02Detail vzácné historické pečeti pořízené po optimalizaci na přesnost 0,001 mm

Vlastní projekt je vystavěn na využití 3D dat v oblasti digitalizace archeologických a uměleckých památek s přímou vazbou na jejich rekonstrukce, opravy a archivaci. Jedná se o zajímavou konvergenci čistě technických, historicky zaměřených oborů až na úroveň archeologických památek.

Velký podíl v této oblasti má nasazení technologie 3D digitalizace s využitím špičkového softwarového vybavení, které je k dispozici žákům a studentům v rámci multilicenčních smluv.


Mohlo by vás zajímat: