Google překladač: English Deutsch

Carat Fórum 2013 v Hustopečích

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: Architektura | Carat | Nábytek | Reportáž | Technodat

Carat Forum 2013-carat-screenshot-01Letos se opět po dvou letech setkali zákazníci společnosti Technodat Develop a zároveň uživatelé softwaru Carat, určeného především pro návrhy kuchyní. Píšu především, protože už několikrát jsem se mohl přesvědčit, že stejně jako v ostatních CAD programech lze i v Caratu navrhovat také jiné záležitosti, než pro které je primárně určen. Úvodní přivítání uživatelů i zástupců hostujících firem zařídila Eva Pšenicová, kterou již tradičně vystřídal ředitel holdingu Aleš Kobylík s krátkou reminiscencí a filmovou připomínkou slavnostní oslavy 20 let firmy Technodat.

Zmínil i otevření nového školicího střediska a regionální zastoupení Technodatu v ČR i na Slovensku. V prezentaci nemohlo chybět ani létající kolo F-bike. To ani na letošním MSV kolo s člověkem nevzlétlo, ale zdá se, že snad vůlí zainteresovaných firem se podaří dosáhnout kýženého cíle – vzletu kola i s člověkem.

Poté Jaroslav Janoš, vedoucí divize Carat, nejprve seznámil posluchače s firmou Technodat Develop, přivítal všechny hosty, představil zlínský tým Carat a zbyl mu i prostor pro ukázku systému CRMplus vyvíjeného Technodatem. Pak se věnoval překladu přednášky Andrease Güntera z německé společnosti Carat, která stojí za vývojem a prodejem stejnojmenného softwaru.

Andreas Günter přednášel na téma novinky a vize Caratu 2013 a prezentace probíhala v němčině. Nejprve přišlo na řadu představení nového raytraceru s výsledným fotorealistickým zobrazením. Podle Güntera znamenal vývoj této komponenty velké zásahy do knihoven součástí od různých dodavatelů. Zmíněny byly výrobky s velkým leskem, rozdíly mezi lesklým lakem a lesklou fólií. Muselo se pracovat se vzorky. Problém vyvstal například i se spotřebiči, protože jsou výrobci dodávány doposud jen ve 2D zobrazení.

Druhou novinkou je import z Google Sketchupu, kdy je možno 3D modely natáhnout do Caratu, pozor je ale třeba dávat na autorská práva. Stejně lze postupovat i s dekoračními předměty.

Ve vizích se objevilo sledování zakázek, které ovšem jde nad rámec obyčejného trackingu.

Druhou vizí jsou on-line linky na produktové informace a úplné vynechání používání papírového katalogu.

Dalším bodem programu bylo představení firmy HOS Homeservice, části společnosti POS Polsterservice z Hausen-Solscheidu, která se zabývá digitálním 3D zaměřováním místností. Josef Reuter nemluvil jen o firmě samotné, ale také přivezl přístroj – laserový 3D skener – používaný pro zaměřování. Zpracování dat ze skeneru bylo nejdříve ruční a později bylo automatizováno a data přenášena do Caratu.

Poptávka po bezchybném zaměření silně stoupá. Přenos dat do Caratu je nyní na jedno kliknutí. Ve 3D zaměření se objevuje i zobrazení nerovností podlahy, takže je možné projektovat různé výšky podstavců nábytku. Také k výkresům stěn existují záznamy vystupujících či zanořených objektů, včetně oken, jejich klik, parapetů, apod.

V praktické ukázce se přítomní seznámili s použitím naměřených rozměrů při návrhu místnosti v Caratu. Převzetí měření ušetří podle zjištěných údajů cca 50 % času oproti tradičnímu ručnímu měření a zadávaní dat do programu. Bylo vidět, že toto téma posluchače opravdu zaujalo, protože bylo vzneseno velké množství dodatečných dotazů. V Německu tato služba běžně stojí v rozmezí od 85 do 120 eur. Zpracování dat je vždy v Německu, u nás bude možná tuto službu poskytovat Technodat, pokud o ni bude zájem. Měřit je možno všechny místnosti.

V softwaru Carat je v nabídce Plánování ikonka, přes kterou se dá služba přímo objednávat. Vybírá se zde v kalendáři datum, typ měření (místnosti), případně se přidávají další požadavky, připomínky, atd.

Po malé občerstvovací přestávce přišla řada na oblíbené tipy a triky v Caratu, kterých se ujal Petr Švehlík. Následovaly přednášky Iwony Bartošové o efektivním využívání E-Comu a představení nových webových stránek bylo dílem Evy Pšenicové. Vystoupení hosta Carat Fóra jsem už nestihl, což mě mrzelo, protože jím byla Iva Lukšová, jejíž předloňská prezentace právě potvrzovala moje slova z úvodu tohoto článku – o tom, že Carat není jen na kuchyně. Nicméně její přednášku jsem dostal v elektronické formě a slibuji, že ji představím v nejbližším CADu.

Ani v letošním už třetím ročníku Carat Fóra nechyběla závěrečná diskuse doplněná tombolou o zajímavé ceny. Většina účastníků zůstala i na večerní program, společenskou zábavu, ochutnávku vín, malé sportovní výkony, bowling, tanec a hudbu, s pokračováním do pozdních nočních či ranních hodin, podle sil účastníků.

Vzhledem k tomu, že na datum konání Carat Fóra 2013 připadl také termín mimořádných voleb, byla ve spolupráci s místním obecním úřadem domluvena možnost volit přímo v místě konání konference. Podmínkou bylo pouze předložení platného voličského průkazu.


Mohlo by vás zajímat: