Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Organizace dat pomocí SolidWorks Enterprise PDM

Autor článku: Lukáš Grygar   

Tags: Data | EDM | organizace | PDM | SolidWorks

Lanete-EPDM250SolidWorks Enterprise PDM je nástroj, který byl vytvořen pro usnadnění práce se soubory v rámci společnosti. Už z názvu plyne, že se nezaměřuje pouze na uživatele vytvářející CAD data, ale zahrnuje v sobě práci s dalšími typy souborů, respektive se jedná o komunikaci v rámci celé společnosti. V prostředí SolidWorks Enterprise PDM jsou integrovány nástroje, které usnadňují vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými uživateli. Jeden z nástrojů je pracovní proces, který hlídá a definuje kompletní tok jednotlivých dokumentů a zajišťuje činnosti, které mají dokumenty podstoupit.

V prostředí SolidWorks Enterprise PDM uživatel vidí, v jakém stavu se nachází konkrétní dokument, a pomocí náhledu a datových karet vyčte potřebné informace bez nutnosti tento dokument otvírat. Zároveň má uživatel připojeny k danému souboru všechny reference a navíc je může také sám vytvářet.

Díky integrovaným nástrojům pro komunikaci se může uživatel k dokumentu vyjádřit, nahlédnout do historie, může jej nechat a v případě schvalování také schválit. Automatické oznámení zasílá patřičným uživatelům informaci o schválení. Možnosti konfigurace pracovního procesu jsou rozsáhlé a dají se přizpůsobit konkrétním potřebám společnosti.

Technická dokumentace

Možnosti konfigurace pracovního procesu jsou rozsáhlé a dají se přizpůsobit konkrétním potřebám společnosti.

Pracovní postup automatizuje procesy jako vytvoření revizí na základě schválení dokumentů, automatické vytváření PDF souborů z dokumentů, předávání dokumentů a zasílání upozornění jiným uživatelům.

Samotné publikování technické dokumentace se odehrává na několika úrovních. Jednak je to práce se šablonami používanými pro různé typy souborů a také samotné pracovní postupy jednotlivých dokumentů. Na těchto dokumentech se nastavují během jejich pracovního procesu, je tím myšleno toku po společnosti, jak se tyto soubory mají chovat a co se s nimi má stát v průběhu jejich života.

Propojení s informačním systémem

Za zmínku stojí také možnost propojení s firemním informačním systémem, se kterým si mohou předávat obousměrné informace.

Každý uživatel v EPDM má nastavená svá vlastní práva. Jsou jednak děděná z oprávnění skupiny a také z oprávnění pro konkrétního uživatele. Uživatel podle svého typu a přístupu pak na tyto soubory nahlíží a pracuje s nimi. Podle nastavení se mu zobrazí informace, které ho nejvíce zajímají nebo které opravdu může vidět. Velkou výhodou je opět zaslání informací patřičným osobám a automatické vytváření dokumentů podle spuštěných úloh, jako je export do požadovaných formátů (CAD formátů, pdf, xls, atd.), exporty do kusovníků, automatický tisk atd. V případě propojení na informační systém pak přenášení informací. Jedno z globálních nastavení je také možnost zobrazení pouze poslední platné verze, které se hojně používá právě pro nastavení skupin a uživatelů ve výrobě, kde má toto nastavení má svůj význam. Snáze se tímto zamezí práci s neschválenými daty.

Lanete-oznameni v EPDM

Praktické výhody

Jako příklad můžeme uvést montážního dělníka, který není omezen na papírovou dokumentaci, ale otevírají se mu nové možnosti prohlížení dokumentů v různých formátech. Například 3D zobrazení modelů, zobrazení 3D montážních návodů, animace, postupy, kompletní dokumentace pro montáž, a to na jednom místě. Všechny tyto materiály usnadní, ale zároveň také zrychlují práci a zkracují potřebný čas na zaškolení dělníků.

Organizace správy dat ve společnosti pomocí SolidWorks Enterprise PDM umožňuje svým uživatelům jednu zásadní věc, kterou je možnost učinit správné rozhodnutí ve správný čas.

Pomocí pracovních procesů může uživatel systému vytvářet požadavky na změny, které jsou nastaveny tak, aby informace o změnách dostaly správné osoby ve společnosti a zároveň ve správný čas. Velká úspora času je zde také pro samotného konstruktéra, protože informace o dokumentech mohou být dostupné z kteréhokoliv místa ve firmě a on nemusí být neustále na tyto informace dotazován.

Organizace správy dat ve společnosti pomocí SolidWorks Enterprise PDM umožňuje svým uživatelům jednu zásadní věc, kterou je možnost učinit správné rozhodnutí ve správný čas. Díky rozvinutým nastavením systému dostává vedení společnosti nástroje, umožňující mu správně nasměrovat pokračování projektu, a to kdykoli během trvání projektu.


Mohlo by vás zajímat: