Google překladač: English Deutsch

Co to je „OMLP“ a „MOC“ a proč by nás to mělo zajímat?

Autor článku: Nicom - Petr Čermák   

Tags: Kurzy | Microsoft | MOC | Nicom | OMLP | Školení | Vzdělávání

Nicom-omlp-cad-1437Vezmu si na pomoc analogii. Potřebuji-li nějakou drobnou, nenáročnou opravu svého soukromého auta, logicky se poohlédnu po někom, kdo ji zvládne a nebude mne to moc stát. Co když ale budu vyžadovat spolehlivost a také garance při veškeré údržbě, např. firemního vozového parku? Pak logicky dám přednost někomu, kdo disponuje zaručenými zkušenostmi, nejlépe i oficiální autorizací. Podobně bychom mohli vnímat problematiku správy informačních technologií, nebo přesněji – přípravu a vzdělávání vlastních odborníků, ať už správců sítí, databází, nebo třeba vývojářů.

Podíváme-li se na technologie a produkty společnosti Microsoft, dostaneme se přirozeně právě k pojmům „OMLP“ a „MOC“ (tedy „Official Microsoft Learning Product“ a „Microsoft Official Course“). To jsou v naší analogii zástupci onoho garantovaného pojetí vzdělávání odborníků. Proč tomu tak je? „OMLP“ zahrnuje celou škálu vzdělávacích aktivit, od kurzů, přes publikace, až po množství online školení. Máme jistotu, že v této oblasti si vybere každý, ať je to již zkušený profesionál, pouze hledající inovaci svých znalostí pro nový produkt, nebo je to začínající správce, či vývojář bez hlubších vědomostí.

Nicom-Partner microsoft jfk-1437Školení „MOC“ jsou součástí oficiálního vzdělávacího programu Microsoftu, a přestože je mnoho lidí, kteří se vzdělávají samostatně (např. pomocí „Microsoft Virtual Academy“), kurzy vedené lektory (trenéry) jsou pořád tím nejlepším způsobem získávání znalostí. Vzdělávací program je vytvářen specialisty Microsoftu, tak, aby co nejlépe odpovídal scénářům využití daného produktu, či technologie v odpovídajícím prostředí (ať už se jedná o menší, střední, či velké společnosti). Obsahy školení jsou celosvětově stejné, pro země s většími trhy lokalizované. (Pro zajímavost: procházíte-li v kurzu určitým tématem, máte jistotu, že ve stejném časovém pásmu v daném okamžiku absolvuje stejnou látku mnoho dalších posluchačů v dalších školicích střediscích.) Velký důraz je kladen na metodiku školení – nikoli bezdůvodně jsou na školitele (trenéry) kladeny vysoké nároky, jak po stránce odborné, tak i pedagogické. Nutnou podmínkou možnosti vést kurzy, je prestižní titul MCT (Microsoft Certified Trainer), vždy ve spojení s odpovídající další odbornou certifikací na školené produkty (Microsoft Certified Solutions Associate, Microsoft Certified Solutions Expert).

Obsah školení (v závislosti na typu) je pak standardně složen z prezentace nové látky trenérem, která je poté doplněna praktickou částí – tzv. „laby“. Právě tyto „laby“ jsou jednou z nejvíce oceňovaných komponent kurzů, neboť přináší možnost si konkrétní produkt „osahat“ v prostředí, blížícím se skutečnosti, bez nutnosti si takové prostředí vytvářet sami od začátku a také bez nebezpečí nekorektních zásahů do prostředí reálného. Pochopitelně se v současnosti maximálně využívá virtualizace, jejíž nabytou znalost pak absolventi s oblibou využívají i při pozdějším testování.

Další nezanedbatelný význam školení MOC je pro jedince, kteří se připravují na certifikační zkoušky na produkty a technologie Microsoftu. Zkoušky prokazují odbornost zaměstnanců v určité oblasti, ať už pro interní účely, nebo jsou dokonce nutným předpokladem pro úspěšnost zaměstnavatele na trhu, prostřednictvím certifikací firem. Každopádně je MOC kurz nejefektivnějším prostředkem pro přípravu na certifikaci, nejen hloubkou informací a možností praktického zkoušení, ale také i předáváním informací o nejlepších postupech při používání technologií Microsoft.

Závěrem trochu osobněji: i jako dlouholetého školitele MOC kurzů mne vždy znovu a znovu potěší přítomnost „sociálního aspektu“. Tedy další „vrstva“ komunikace a čilá výměna informací, nabalená na samotné školení, mimo oficiální obsah. Jedná se nejen o dotazy od posluchačů ke školiteli, ale předávání zkušeností i mezi posluchači vzájemně. Takto formované vazby nezřídka přetrvávají i po skončení kurzu. Neznám žádný jiný vzdělávací systém, který by přinášel tolik pozitivního, jako OMLP/MOC kurzy.

Autor článku Petr Čermák je dlouholetým interním lektorem Nicomu.

Projděte si naše OMLP kurzy


Mohlo by vás zajímat: