Google překladač: English Deutsch

Ptejte se na forum.nicom.cz

Autor článku: Nicom   

Tags: ATC | Atributy | AutoCAD | Blok | Forum | Nicom | Vzdělávání

Obr6-1525uNapříklad „Jak aktualizovat atributy bloku AutoCADu pomocí MS Excelu“
Naše Autodesk ATC nenabízí svým účastníkům pouhá školení, ale provozuje pro ně i fórum, kde mohou klást otázky a dostanou na ně odpověď od profesionálů. Navštivte tedy naše stránky forum.nicom.cz a nebojte se položit otázku. Jako příklad vám předkládáme následující dotaz:

„V AutoCADu (Mechanical 2010) kreslíme technologická schémata, jejichž nedílnou součástí jsou i vepsané technologické hodnoty k jednotlivým proudům (např. teplota, tlak, apod). Hodnoty jsou většinou uváděny v obdélníku, kružnici či oválu, rozdělené zpravidla na několik řádků podle počtu údajů. Doposud jsem používal k zobrazení údajů bloky s atributy. Bloky jsou výhodné pro svou různou podobu.
Protože každým technologickým přepočtem se změní velké množství hodnot, potřeboval bych způsob, jak změněné (anebo všechny) hodnoty znovu do výkresu naimportovat. Nejlépe ze souboru, který by hodnoty obsahoval. Formát zdrojového souboru může být libovolný (textový, XML, binární ...).
Existuje prosím nějaký způsob, jak jednorázově měnit více údajů na výkrese ?“

Vzhledem k tomu, že funkčnost atributů bloků je jakási forma databáze, zdá se logické, že bychom měli být schopni používat MS Excel jako zdroj dat pro atributy bloků. AutoCAD, pokud je mi známo, příkaz na link do MS Excel nemá, to však neznamená, že tato situace nemá řešení!
Málo uživatelů ví o bonusové sadě příkazů AutoCADu, ať už klasického nebo oborového, o sadě Express Tools. Právě tato sada obsahuje příkazy ATTIN a ATTOUT (Import Attributes a Export Attributes).

Obr1-1525

Pomocí těchto příkazů jsme schopni exportovat hodnoty atributů do textového souboru, který obsahuje hodnoty atributů, následně přenést txt soubor do aplikace MS Excel, kde provedeme změny hodnot, a následně upravený textový soubor vrátit zpět do AutoCADu. Možné by bylo i elegantnější řešení na základě programovacího jazyka LISP, ale každý znalostmi programování nevládne, takže nakonec i uváděný způsob funguje.

Vložení bloků s atributy
Nejdůležitějším prvkem tohoto postupu je tedy vlastní atribut bloku. Každý objekt, který nakreslíme nebo vložíme do výkresu, má v databázi souboru DWG jedinečný identifikátor (HANDLE), který ho odlišuje od jakéhokoliv jiného objektu v aktuálním výkresu. A přesně s tímto jedinečným identifikátorem příkaz ATTOUT pracuje, exportuje ho do textového souboru a na stejném základě tak příkaz ATTIN ví, které instance daného bloku aktualizovat.

Obr2-1525

To znamená, že nejdříve musíme vložit definované bloky s atributy do výkresu. Vzhledem k tomu, že AutoCAD vidí každé vložení bloku jako nový objekt, vytvoří si vždy jedinečný identifikátor. V důsledku toho bude příkaz ATTIN fungovat pouze tehdy, pokud jedinečný identifikátor v extrahovaném textovém souboru atributů se bude shodovat s jedinečným identifikátorem v aktuálním výkresu.

Obr3

Vytvoření exportovaného souboru
Pro export hodnot atributů použijte příkaz ATTOUT: Karta Express Tools > Blocks > Export Attributes. Po spuštění příkazu zvolte umístění pro uložení exportovaného souboru TXT. Následně vyberte bloky, které chcete zahrnout do exportu.

Upravení souboru v aplikaci MS Excel

  1. Přejděte na kartu Data > Načíst externí data > Z textu (MS Excel 2010).
  2. Přejděte do umístění, kam jste exportovali textový soubor atributů bloku, vyberte ho a zvolte tlačítko Importovat.
  3. Hodnoty atributů bloku jsou v exportovaném souboru odděleny tabulátorem. V zobrazeném dialogu Průvodce importem textu zvolte Oddělovač.
  4. Ve druhém kroku Průvodce importem textu, vyberte Tabulátor jako typ oddělovače.
  5. Dokončete Průvodce importem textu tlačítkem Dokončit.
  6. Vyberte buňku pro umístění importovaných dat.

Obr4-1525

Data atributů bloku se zobrazí ve známém formátu tabulky. Od této chvíle můžeme pracovat s tabulkou, jak potřebujeme. Můžeme ji použít například jako další zdroj dat, s tím, že ji použijeme v jiných tabulkách a upřesnit údaje. Další tabulky mohou provádět výpočty, nebo dokonce provádět základní možnosti formátování. Ať už se rozhodneme udělat jakékoliv změny, je potřeba mít finální tabulku ve stejném formátu jako originální exportovaný soubor atributů bloku.

Obr5-1525

Proveďte požadované změny. Chcete-li vytvořit aktualizovaný soubor atributů bloku:

  1. Vyberte kartu Soubor -> Uložit jako.
  2. V dialogu Uložit jako, změňte v nabídce Uložit jako typ volbu na "Text (oddělený tabulátory) (*. txt).

Aktualizace atributů bloku
Nyní můžeme provést aktualizaci hodnot atributů požadovaných bloků. Pomocí příkazu ATTIN, který je také k dispozici na kartě Express Tools > Blocks> Import Attributes. Po zadání příkazu, zadejte v umístění textového „excelovského“ souboru požadovaný změněný tyt soubor, pokračujte tlačítkem Otevřít. AutoCAD automaticky aktualizuje veškeré atributy libovolného bloku, pro který najde odpovídající jedinečný identifikátor (HANDLE).

Obr6-1525

Chcete-li se dozvědět více o možnostech práce s atributy, navštivte náš kurz AutoCAD pro mírně pokročilé nebo kurz AutoCAD pro pokročilé.


Mohlo by vás zajímat: