Google překladač: English Deutsch

Dassault Systèmes spouští Build to Operate

Autor článku: Dassault Systèmes   

Tags: 3DEXPERIENCE | Airbus | Build to Operate | Dassault | Operace | Řešení | Systèmes | Výrobní

Build to Operate Dassault Systemes-1528Společnost Dassault Systèmes spustila Build to Operate, nejnovější průmyslové řešení pro letectví a obranu. Původní výrobci zařízení (OEMs) a velcí dodavatelé tak mohou zvýšit efektivitu a kvalitu využívaných programů s pomocí 3DExperience platformy, která umožňuje digitální řízení výrobních operací po celém světě. Vzhledem k modernizaci a vyřazení tisíců starých letadel z provozu v nadcházejícím desetiletí je současná výroba nových letadel v plném proudu po celém světě.

Kvůli takovému rozvoji potřebují výrobci a velcí dodavatelé zavést efektivní a úsporná opatření ke zlepšení výkonu svých výrobních programů a vybavit provozy tak, aby rychle dosahovaly plné výrobní rychlosti. Průmyslové řešení Build to Operate, založené na platformě 3DExperience od Dassault Systémes, nabízí výrobcům a velkým dodavatelům schopnost monitorovat, ovládat a ověřovat všechny aspekty výrobních operací, od opakovaných procesů a výrobních sekvencí, po dodávky plynoucí dodavatelským řetězcem, a to vše v celosvětovém měřítku.

Build to Operate Dassault Systemes-1528b
Příkladem může být společnost Airbus Helicopters, přední výrobce civilních a vojenských vrtulníků. Ta si k zajištění výkonnějšího plánování výroby a výrobních operací vybrala právě řešení Build-to-Operate od Dassault Systèmes. Díky němu se zkrátí doba uvádění výrobku na trh a zlepší se provozní efektivita. Firma navíc může modelovat, plánovat, spouštět a sdílet osvědčené postupy, procesy a produkty v navrhování, strojírenství, výrobě až k dodávkám stávajících a nových vrtulníků.

„Možnost neustálého sledování na všech úrovních výroby (celý provoz, jednotlivá linka, stanice, buňka či jednotlivec) je důležitým prvkem pro nepřetržité zlepšování. Stávajícím výrobním linkám i těm nově spouštěným umožňuje řešení Build to Operate dosáhnout optimálního objemu, “ řekl Michel Tellier, víceprezident pro letectví a obranu, Dassault Systémes. „Letecké společnosti, které tuto „továrnu budoucnosti“ zavedou dnes, mohou očekávat 25% snížení chyb, 20% pokles v plýtvání prostředky a až 15% zlepšení primární kvality.“

Řešení Build to Operate nabízí:

  • Uzavřený okruh dohledu na všechny výrobní operace; k posouzení rizik a zavedení postupů k jejich snížení.
  • Celosvětové nasazení úspornějších výrobních procesů například ve výkonu automatických linek, sběru informací o poruchách, které později mohou být virtuálně „přehrány“, a analytického prostředí. Výsledná zlepšení mohou být aplikována v globálním měřítku na všech místech výroby.
  • Přístup ke KPI a analýzám údajů o zásobách, výrobě a kvalitě napříč širší oblastí podnikání – sledování dat z dílny odhalí problémy s kvalitou v reálném čase a proaktivně zabrání odpadu a přepracovávání. Stejně tak identifikuje jádro příčiny, aby bylo zabráněno kompozitním, nebo aditivním výrobním vadám.
  • Dohledatelnost dat v reálném čase, umožňující rychlé odhalení a vyřešení problémů s kvalitou či kontrolovaný tok výstupů, minimalizuje riziko instalace vadných součástek a neúplných dodávek.

„Řešení Build to Operate od Dassault Systèmes jsme přijali proto, abychom zlepšili současný i budoucí program výroby vrtulníků. Takto těsným sjednocením inženýrství s řízením změn a zavedením úsporných procesů, jako je just-in-time zpracování nebo bezpapírová výroba, máme za cíl zlepšit a zkvalitnit naši produkci a snížit náklady,“ řekl Jean-Luc Sturlése, viceprezident Production Flows Management, Airbus Helicopters.

Pro více informací o průmyslových řešeních pro letectví a obranu od firmy Dassault Systèmes navštivte stránku http://www.3ds.com/industries/aerospace-defense.


Mohlo by vás zajímat: