Google překladač: English Deutsch

Postřehy z Euromoldu

Autor článku: Sylvestr Válek   

Tags: CAD | CAM | Euromold | Frankfurt | Reportáž | Skenování | Veletrh

euromold01Opět jsem měl příležitost navštívit po krátké přestávce veletrh Euromold. Letošní, 21. ročník byl naposledy uspořádán ve Frankfurtu, příští rok budeme muset jet až do Düsseldorfu, kam se přesouvá. Termín výstavy zůstává shodný, koncem listopadu. Pokud se podíváme na statistiku výstavy, tak letos se přijelo podívat téměř 57 000 návštěvníků, přičemž třetina byla zahraničních. Na veletrhu vystavovalo více jak tisíc firem z 34 zemí. Během veletrhu byla uspořádána konference asociace Terryho Wohlerse o aditivní výrobě.

V osmé hale, již tradičně, vystavovali dodavatelé materiálu, strojů, nástrojů, softwaru a také nástrojárny, prototypové dílny a podobně. V devítce byl AsiaMould – prezentace čínských a korejských nástrojáren, dodavatelů komponent apod. A v jedenácté hale byl 3D tisk všude, kam oko dohlédlo. Ale tei trochu podrobněji.

Kdybych měl popsat svoje pocity z výstavy, tak byly zpočátku rozpačité. Zaprvé mě překvapila menší návštěvnost, i když čísla o návštěvnosti tomu nenasvědčují. Zatímco v předešlých ročnících mě dav návštěvníků unášel uličkou, letos jsem se mohl v poklidu přesouvat mezi stánky a studovat exponáty. Přestože letos bylo přibližně stejně vystavovatelů jako loni, bylo více neobsazené plochy, zejména v osmé hale. Zmenšily se především jednotlivé stánky a také docházelo k obsazení jednoho stánku více firmami.

Osmička

Jak jsem se zmínil, osmou halu tradičně obsadili dodavatelé materiálů, obráběcích strojů, nástrojů a nářadí, softwaru či dodavatelé forem, prototypů a lisovacích nástrojů. Na začátku minulého roku jsem se dozvěděl o zajímavé aplikaci kombinující obrábění s aditivní výrobou, kterou uvedla na trh firma DMG-Mori. Právě Euromold byl pro mne jedinečnou příležitostí se setkat s touto technologií naživo. K vidění byly nejen finální výrobky, ale i živá ukázka na stroji Lasertec 65 3D, který kombinuje 5osé obrábění s laserovým navařováním. Lasertec je osazen dvěma výměnnými hlavami – obráběcím vřetenem s 14 000 otáčkami a navařovací hlavou s vláknovým 2kW laserem. K hlavě je dopravován kovový prášek, který je spékán v místě aplikace. Tato technika umožouje 10krát rychleji vytvořit součást než tradičními postupy. Na ukázkách bylo vidět, že touto technologií je možné vyrobit součásti, které standardním postupem jsou velmi obtížně dosažitelné. Navařování je možné přerušit, provést obrábění v konkrétních místech a potom opět pokračovat v navařování. Stroj Lasertec je řízen systémem Sinumerik se speciální nástavbou Lasersoft pro řízení laseru. Zajímal jsem se, jak proces navařování programují, a bylo mi sděleno, že zatím ručně. Zatím totiž neexistuje CAM software, který by obsloužil obě technologie. Podle vyjádření pracovníků DMG-Mori však na vývoji patřičného softwaru pracují specialisté firmy Siemens.

euromold02Firma QDesign představila kompaktní robotické pracoviště na obrábění. Tato italská společnost se specializuje na dodávku komplexních robotických pracoviš pro obrábění kamene, plastů, manipulaci a podobně. Pracoviště jsou vybavována vlastním softwarem RoboMove pro off-line programování a simulaci robota. Nabízí také specializované aplikace pro svařování nebo nástavby pro řídící systémy robotů.

Krátce před veletrhem jsem se dočetl, že firma Delcam na Euromoldu uvede nové funkce pro obrábění drážek. Na stánku Delcamu tak byl k vidění modul Rib machining pro PowerMILL. Použití této funkce je velice jednoduché, stačí vybrat hranu po celé délce drážky a systém vybere ostatní plochy potřebné pro obrábění. Dráha pro obrábění je automaticky umístěna do středu drážky, nebo je možné obrábět drážky podél každého boku. Tvar obrobené drážky se také odvíjí od použitého nástroje.

Na stánku firmy Tebis bylo představeno nové uživatelské rozhraní, které bude uvedeno ve verzi 4.0. Nově navržené rozhraní má modernější vzhled, i když stávajícím uživatelům bude toto prostředí důvěrně známé. Na vývoji nového grafického rozhraní Tebis spolupracoval se specializovaným studiem, které na základě podrobných analýz mezi stávajícími uživateli a potenciálními klienty navrhlo úpravy, jež zpřehlední a zjednoduší práci s Tebisem. Z novinek, které jsou v aktuální verzi Tebisu, mě nejvíce zaujala podpora nových druhů nástrojů – soudečkových a tzv. HPC fréz a také obrábění drážek. Pokud mohu porovnat, tak Tebis oproti Delcamu nabízí mnohem větší možnosti – výběr z několika strategií. K analýze drážek má Tebis speciální funkci, která automaticky vytvoří středové křivky a barevně roztřídí plochy náležející k drážkám. Barevné rozdělení ploch pak zjednodušuje výběr obráběných prvků.

euromold03Oblast skenování byla zastoupena jak nejvýznamnějšími reprezentanty v oboru, společnostmi Aicon a Breuckmann, GOM, Steinbichler, …, tak malými firmami nebo výzkumnými projekty. Na stánku firem Aicon 3D a Breuckmann asi nejvíce zaujal skenující robot, avšak premiéru zde měla kompaktní plně automatická měřicí komora PartInspect M. Zařízení obsahuje skener stereo- SCAN nebo smartSCAN, který je schopen digitalizovat součást o rozměrech až 300 x 400 mm a váze max. 15 kg, umístěnou na rotačním stole. Přesnost měření se pohybuje okolo osmi tisícin milimetru. Firma GOM měla dokonce dvě expozice, hlavní se nacházela v osmé hale. Zde byly vidět nejnovější verze softwaru GOM Inspect V8, kompletní řešení pro digitalizaci malých dílů ATOS ScanPort, ATOS TripleScan 16M s velmi vysokým detailem a také ScanBox – kompaktní robotické pracoviště pro automatickou inspekci. Druhý stánek v jedenáctce se skenery CORE byl zaměřen na digitalizaci malých a středních dílů pro inspekci, 3D tisk, aditivní výrobu a reverzní inženýrství. Steinbichler prezentoval mimo jiné skener Comet 6 16M s vysokým rozlišením a inteligentním řízením světla.

Pro mne novou záležitostí bylo přesunutí doprovodných konferencí z haly 11, kde tradičně bývaly, do osmičky. Jaké byly přednášky, vám sdělit nemohu, zaprvé neumím německy – většina z nich byla právě v tomto jazyce, a zadruhé na veletrh jsem měl pouze jeden den.

AsiaMould v devítce

V navazující deváté hale probíhala prezentace asijských vystavovatelů pod souhrnným názvem AsiaMould. V této hale moc návštěvníků nebylo, pokud ano, tak většinou procházeli zrychleným krokem mezi halami 8 a 11. Jakmile se někdo objevil, ihned do uličky vyskakovaly mladé Asiatky a lákaly k návštěvě expozice své firmy. Proto jsem se i já se sklopeným zrakem snažil co nejrychleji projít do vedlejší haly.

Jedenáctka

Pokud bych měl jednou větou popsat svůj pocit z jedenácté haly, tak bych napsal asi toto: 3D tisk, kam se podíváš. K vidění byly zejména 3D tiskárny všech technologií a velikostí, ale také CAD systémy, kterým tato hala historicky patří. Co mi letos scházelo, byl doprovodný program ve formě prezentací univerzit, designových studií. Do jisté míry designovou část nahradila výstava The Sixth Element ve vstupní části haly.

Nejprve bych se chtěl zastavit u největších hráčů na trhu, u firem Stratasys, 3D systems a EOS, jejich stánky patřily k největším. Stratasys vystavoval ve třech expozicích. Jedna byla v hale 8 se zaměřením na konkrétní aplikace v několika segmentech – lékařství, designu, prototypové výrobě a dalších. Na tomto stánku byly vidět stroje Fortus 900MC, který mimochodem po veletrhu putoval k českému zákazníkovi, dále to byla letošní novinka v portfoliu Fortus 380 MC a Objet 500 Connex2. Na hlavním stánku v hale byly další stroje používající technologie FDM a Polyjet a samozřejmě velké množství ukázek. Mimoto ještě MakerBot měl svoji vlastní expozici.

3D Systems také prezentoval celé portfolio svých výrobků od 3D tiskáren od osobních tiskáren používajících technologie Plasticjet printing (PJP) a Colorjet printing (CJP) přes profesionální zařízení využívající technologie CJP a MultiJet Printing (MJP), po produkční zařízení využívající technologie stereolotografie (SLA), laser sintering (SLS) a direct metal printing (DMP). Zaujal mě stroj Projet 660, založený na technologii CJP, který tiskl plnobarevné modely. Prezentovaný stroj má stavěcí prostor 254 x 381 x 203 mm a je schopen tisknout s rozlišením 600 x 540 dpi. Vytvářené modely byly během tisku obarvovány plnobarevným CMYK inkousty. Dalším velmi zajímavým produktem byl 3DMe PhotoBooth, které vytváří 3D portréty. Na LCD panelu 3DMe si zákazník vybere postavičku, ke které se připojí sken obličeje. Celý proces vytvoření a zpracování skenu trvá necelou půlminutu. Data jsou odeslána do tiskového cloudu na zpracování. Za několik dní pak zákazník obdrží barevnou postavičku např. supermana s vlastním obličejem. Velký prostor byl také věnován softwarovým aplikacím, zejména rodině produktů Geomagic vhodných pro inspekci, zpracování digitálních dat a reverzní inženýrství. K vidění byla také nová haptická paže Touch 3D Stylus, spolupracující např. s řešením Geomagics FreeForm.

euromold05

Na několika stáncích byla vidět zařízení Blueprinter stejnojmenné dánské firmy, které reprezentovaly kategorii osobních profesionálních tiskáren. Kompaktní zařízení Blueprinter využívá technologii Selective heat sintering – vrstva termoplastického prášku je aktivována tepelnou hlavou. Pracovní prostor o velikosti 157 x 200 x 140 mm je zaploován rychlostí až 3 mm výšky za hodinu podle velikosti a složitosti tištěného modelu. Z kategorie osobních tiskáren byly vidět různé klony RepRapu, kopie MakerBotu, různé varianty a velikosti delta 3D tiskáren.

V této hale jste se mohli setkat téměř se všemi technologiemi 3D tisku. Rád bych se ještě zmínil o produktech firmy ExOne a Voxeljet, které jsou určeny pro oblast slévárenství. Firmy nabízí zařízení, která tisknou slévárenské formy z CAD dat. Společnost EXOne využívá technologii digital part materialization – práškový materiál je spojován speciálním lepidlem, které je posléze vytvrzeno. Jako materiál může být použit kov, kde vytvrzení je provedeno spékáním, nebo speciální křemičitý písek spojovaný furanovou, fenolovou nebo silikátovou pryskyřicí. V zařízení se mohou vytvářet slévárenské formy nebo jádra až do velikosti 1800 x 1000 x 700 mm. Naproti tomu firma Voxeljet, která používá podobnou technologii, dodává zařízení, které je schopné vytvořit pískovou formu až o velikosti 4000 x 2000 x 1000 mm. Kromě křemičitého písku tiskárny Voxeljet používají také PMMA plast.

euromold06

euromold07

Ohlédnutí za českými zástupci

Vystavovatelé z české republiky se pravidelně zúčastoují EuroMoldu. K těmto vlaštovkám patří firma Isolit-Bravo, která prezentovala zejména nástrojárnu a také lisovnu plastů.

Společný stánek české republiky organizovaný CzechTrade spojoval několik firem: nástrojárny skupiny Koh-i-noor Machinery, Mepac CZ, Modelárnu Novák, Mosled, Syscae a Zálesí. Do skupiny Koh-i-noor Machinery patří nástrojárna Koh-i-noor Ponas společně s Koh-i-noor Ronas. Obě nástrojárny vyvíjí a vyrábí formy pro vstřikování a vyfukování plastů a zároveo působí jako lisovny plastů. Společnost Mepac CZ prezentovala svoje služby v oblasti opravy forem a jejich povrchové úpravy, mobilní laserové značkovací a svařovací systémy, obracečku forem a upínací magnet s aretovaným kloubem. Konstrukce a výroba slévárenských modelů či forem a kontrolních přípravků je náplní firmy Modelárna Novák. Další modelárnou na tomto stánku byla firma Mosled, která kromě výroby modelového zařízení pro slévárny, vakuové formování, forem na polyuretany nabízí i obrábění odlitků. Firma Syscae prezentovala svoje zaměření konstrukčně-vývojové kanceláře se zakázkovou výrobou prototypů. Expozice firmy Zálesí se zaměřila na produkty nástrojárny a lisovny plastů.

Také producenti našich obráběcích strojů měli své zastoupení na veletrhu. Společnost Sahos prezentovala svoje portfolio portálových obráběcích strojů, přičemž návštěvníci mohli obdivovat stroj z řady Dynamic. Dalším vystavujícím byla firma Fermat machinery, která vyrábí horizontální obráběcí stroje.

Oblast 3D tisku zastupovala společnost Be3D se svými tiskárnami deGreen.

euromold08

Co závěrem

Vždy je zajímavé získat přehled o nových trendech a novinkách v oboru. Právě veletrhy patří k příležitostem, kde se lze s nimi setkat a porovnat konkurenční výrobky. Na druhou stranu ne vždy je dostatek času na hlubší porovnání. Přesunem veletrhu do vzdálenější lokality může ubýt návštěvníků z česka nebo Slovenska, avšak vážní zájemci si vždy na Euromold cestu najdou.


Mohlo by vás zajímat: