Google překladač: English Deutsch

Mastercam 2017 - evoluce v designu

Autor článku: Václav Novák   

Tags: CAD | CAM | CNC software | Mastercam

Mastercam ilustracniCAD/CAM systém Mastercam, za jehož zrodem stojí americká společnost CNC Software, dostává ve své poslední verzi nový vzhled. Lídr mezi CAD/CAM software, se svými více jak 230 tisíci prodaných licencí po celém světě, se rozhodl pro omlazení a zjednodušení vzhledu napříč celým programem. Zapomeňte na malé ikony a rozjíždějící se menu. Nový systém, jehož inspirací se staly programy MS Office, se snaží o jednodušší implementaci začínajících i pokročilých uživatelů.

Každý uživatel, obeznámený s prací v programech výše uvedené společnosti Microsoft, se bude při práci s programem Mastercam cítit jako doma. Celé prostředí je, až na pár výjimek, lehce přenastavitelné a uživatel si díky této možnosti může upravit vzhled programu, jak mu bude vyhovovat nejlépe. Autoři daného programu chápou, že v jednoduchosti je síla a touto změnou se tak otevírá cesta k dalším potenciálním zákazníkům a lidem, jež se CAD/CAM problematikou úzce zabývají.

Dynamika zase dál

Časy neefektivního obrábění jsou zřejmě nadobro sečteny. Světové strojírenství v posledních letech naplno využívá efektivní metodu obrábění, kterou je dynamický pohyb. Společnost CNC Software, stojící za zrodem této technologie obrábění a generování drah nástroje, si uvědomuje, že je stále co zlepšovat. Nová verze přináší inovované algoritmy dynamického pohybu, minimalizuje neefektivní přejezdy, využívá potenciál stroje a nástroje na hraniční hodnoty, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku. Nutno poznamenat, že k praktickému využití je třeba zajistit výkonný stroj, kvalitní nástrojové vybavení a samozřejmě software, který dokáže správné dráhy vygenerovat. V našem případě je to právě nejmladší sourozenec z rodiny Mastercam. Každý cyklus, který zahrnuje vylepšený dynamický pohyb, o tom dává uživateli vědět důvěrně známou ikonou. Zákazník díky tomuto modernímu řešení získává lepší strojní časy obrábění, jeho nástroje nejsou opotřebovány takovou rychlostí a prodlužuje se tak jejich životní cyklus.

Mastercam 1

Mezi novinky nové verze patří bezesporu funkce Impresion, volně přeloženo jako Otisknutí. Uživatel si díky ní může snadno vytvořit přesný otisk obrobku nebo součásti a vidět jeho negativ. Možnosti použití jdou však dále a vytváření podkladů pro členité obrobky je díky této nové funkci snadné. Dříve pro podobnou funkci bylo nutné vlastnit modul Moldplus, který dokáže posunout hranice ještě dále. Nutno poznamenat, že MoldPlus je silný nástroj, rozšiřující samotný Mastercam o spoustu v praxi užitečných nástrojů (např. kompletní automatická tvorba elektrod).

K dalším jednotlivým funkcím, které doznaly vylepšení, patří například 5osý modul vrtání – Drill, který nově umožňuje selekci stejných děr na základě vnitřní plochy díry a usnadňuje celkově tvorbu vrtacího cyklu. Uživatel bezpečně vybírá jen skutečně stejné otvory.

Pro společnosti, zabývající se výrobou lopatek a turbín přijde určitě vhod modul Blade Expert a nesmíme zapomenout ani na modul Port Expert – nadstavbu rozšiřující Mastercam o algoritmy pro obrábění kanálů a různě zakřivených děr.

Mastercam 2

Bezpečnost především

Společnost CNC Software si uvědomuje, že pouhé generování drah nástrojů nestačí, pokud se nebude zároveň dbát na bezpečnost nástroje, stroje a v neposlední řadě lna zdraví operátora. Uživatel složitých 5- a víceosých operací nebo dokonce kombinací frézování a soustružení – modul Mill - Turn musí mít kontrolu nad celým procesem samotného obrábění. Nová verze přináší další možnosti, jak efektivně zabránit kolizním. Možností ochrany je mnoho napříč obráběcími cykly a chytře jsou umístěny právě tam, kde se dá kolize nejvíce předpokládat. Právě zde se nejvíce odráží spolupráce tvůrců Mastercamu s partnerskými společnostmi. Na základě dlouholetých zkušeností, sdílení názorů a inovací, umísťují nástroje pro zabezpečení obráběcích cyklů na vhodná místa v programu. Vše je důkladně testováno jak ve vlastní nástrojárně, tak u vybraných uživatelů.

Mastercam 3

V současné době se netrpělivě očekává příchod nové plné verze programu, nesoucí obchodní označení Mastercam 2017. Kompletně inovované prostředí programu, vylepšení a doplnění o nové funkce, důraz na bezpečnost, na to vše se uživatelé mohou těšit ve zmíněné verzi. Novinek je skutečně nemálo a očekává se, že se nová verze rychlé rozšíří mezi stávající uživatele a najde si cestu i k uživatelům novým. Mastercam 2017 přichází jako nástupce na trůnu mezi CAD/CAM systémy, kam se svými 80 % světového trhu právem patří.

Mastercam 4

Autor článku je technik CAD/CAM ve společnosti Sonetech.

Distributor CAD/CAM Mastercam pro Českou a Slovenskou republiku


Mohlo by vás zajímat: