Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens PLM Connection 2016 v Brně

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: NX11 | PLM | Siemens | Siemens PLM Connection

SiemensPLM comm ilustracniSpolečnost Siemens PLM Software pozvala jako každoročně uživatele svého softwaru a výrobní společnosti zajímající se o moderní technologické trendy na konferenci Siemens PLM Connection. Místem konání byl hotel Best Western Premier, Hotel International Brno, pro obyvatele Brna prostě Intr, ve dnech 31. května a 1. června 2016. Tento údaj je ovšem poněkud zavádějící, protože na rozdíl od minulých let, kdy konference byla opravdu dvoudenní, letos se v poslední květnový den konal jen večerní společenský program a ten odborný o den později.

Společný dopolední program

Konferenci zahájil výbornou přednáškou „Průmysl pod vlivem digitalizace“ moderátor celé dopolední části Jan Homola. Po něm převzal slovo Hermann Kaineder, ředitel Siemens PLM Softwaru pro ČR, Rakousko a Švýcarsko. Přivítal přes 200 účastníků z více jak 60 společností, poděkoval partnerům konference, prodejcům produktů Siemens PLM Software a mediálním partnerům.


Jan Homola

Stejně jako jeho předřečník mluvil o továrně Siemens v Ambergu, která je díky digitální výrobě schopna vyrábět kolem miliónu řídicích jednotek Simatic měsíčně. Nemohla chybět ani zmínka o digitálním dvojčeti Digital Twin, což je princip, který se v této výrobní jednotce už běžně využívá, takové jádro digitalizace. Poprvé se o digitálním dvojčeti dozvěděli už účastníci loňské konference Siemens PLM Connection 2015 v Berlíně. Digitální model je vždy aktuální a zaznamenává všechny události od zahájení vývoje produktů, přes výrobu až po jeho servis a likvidaci. Hermann Kaineder také představil, čím vším už Siemens disponuje. Má v podstatě vše, co potřebujete a na co si vzpomenete. Disponuje bezešvým řetězcem nástrojů pro navrhování, simulace a validace, CAD-CAM-CNC procesním řetězcem pro uživatele strojů nebo analytické nástroje životního cyklu.


Hermann Kaineder, ředitel Siemens PLM Softwaru pro ČR, Rakousko a Švýcarsko

Zajímavý byl v přednášce slajd věnující se rozvoji portfolia a velikosti investic na nákup společností doplňujících svými produkty toto ucelené portfolio. Siemens prostě realizuje digitální společnost. Po skončení přednášky odpovídal Hermann Kaineder ještě na otázky z pléna. Mám zaznamenánu jen jednu. Na otázku, zda existuje nějaký rozdíl vnímání Smart technologií v Čechách a Německu odpověděl, že ne, jedině snad, že lidé v Česku jsou opatrnější.

Kdo nestudoval dopředu podrobně program konference, byl asi poněkud překvapen další přednáškou. Chopil se jí totiž výtvarník David Černý, který přítomné provedl svojí tvorbou. Za zaznamenání stojí především to, že podle svého tvrzení používá technologie Siemensu, hlavně pak motory pro své hýbající se plastiky. Nemyslím, že by u nás byl někdo, kdo nezná aspoň nějaké dílo Davida Černého, když už tvrdí, že nezná jeho samotného. Vzpomeňme například narůžovo nabarvený tank T43 v Praze, lezoucí černá batolata po žižkovské televizní věži, Entropu 2008 a z těch pohyblivých především kliky dělající londýnský červený patrový autobus. Že David Černý umělecky nezahálí, bylo vidět na poměrně slušném počtu slajdů a době přednášky.


David Černý

Na každé konferenci dostávají prostor k prezentacím také partneři. Petr Zajíček v přednášce „Žijeme v digitálním světě“ představil společnost Dell a její aktuální nabídku hardwaru pro konstruktéry. Věnoval se ovšem také procentuálnímu zastoupení počítačové techniky v IT, bezpečnosti a inovacím. Nechyběla zmínka o tom, že Dell odešel z akciového trhu a vrátil se do podoby soukromé společnosti s jediným vlastníkem Michaelem Dellem. Také mluvil o šíři záběru dodávaných produktů a o postupné migraci na Windows 10. V roce 2020 bude na internet připojeno 200 miliard zařízení, na což je potřeba vybudovat infrastrukturu. Dell je připraven i na virtuální realitu (VR). Už nyní prý zkouší Škoda Auto prototypy ve virtuální realitě, promítá je do „jeskyně“ v přísně utajované hale. V přednášce i na výstavce v předsálí se objevila také nová outdoorová kategorie výrobků, se kterými bude Dell konkurovat Panasoniku.

Dělení na zájmové sekce

Po krátké přestávce nastalo dělení přítomných do celkem 4 sekcí, já jsem si vybral přednášku Filipa Nechvátala „Digitalizace jako nástroj zvýšení efektivity“. Začal vývojem HDP před rokem nula a po něm. První průmyslovou revoluci počítáme od vynálezu parního stroje. Éra trvala 100 let. Druhá průmyslová revoluce začala vynálezem elektromotoru, který vynalezl Werner von Siemens. Ten chtěl svět zbavit energetické závislosti. Éra trvala 60 let. Přerod z první éry do druhé nebyl zlomový. Určitý zlom se objevil kolem roku 1960, kdy došlo k nasazení prvních polovodičových počítačů. Třetí průmyslová revoluce je dána nasazením elektroniky do výroby. Vynález webu byl spouštěčem 4. průmyslové revoluce.


Filip Nechvátal

S IT jsme se podle Filipa Nechvátala dostali na druhou polovinu šachovnice v roce 2006. Pokud nevíte, proč tu blábolím o šachovnici, tak jde o alegorii legendy o vynálezci šachů a císaři, který mu chtěl za šachy zaplatit. Vynálezce se chvíli zamyslel a pak požádal císaře o trochu rýže. Šachovnice má 64 polí. Za první políčko chtěl dostat jedno zrnko rýže, za druhé dvě zrnka rýže, za třetí čtyři zrnka, za čtvrté osm zrnek a tak dále. Za každé další políčko chtěl dvojnásobný počet zrníček než za políčko předchozí. Při propočtu této geometrické posloupnosti množství zrníček na kilogramy vyjde větší hmotnost, než je celoroční světová produkce rýže.

Věk internetu přináší nové obchodní modely. Ve velkém se sdílejí data. A dochází k převrácení hodnot, na 10. místě nejhodnotnějších společností je dnes Facebook.


Odpolední program

I pro odpolední pokračování konference jsem zvolil přednášku Filipa Nechvátala „Do digitálního světa s digitálním dvojčetem“. Stejně jako u předchozí prezentace šlo o rozvedení základních myšlenek z úvodní přednášky Hermanna Kainedera.

Pak jsem viděl na vlastní oči „Virtuální zprovoznění v praxi“, předvedené Filipem Nechvátalem a Vítem Hadáčkem, nebo novinky v systému NX 11.

V poslední přednášce v sále číslo 1 se Sylvain Pluchart, belgický zaměstnanec Siemensu, věnoval mechatronice, kterou do svého portfolia dostal Siemens akvizicí společnosti LMS. Zmínil se například o havárii letadla CASA ve Španělsku, která byla způsobena chybou řízení motoru vrtule při startu letadla. Dále o automobilu Tesla, který si pamatuje díky GPS systému například znovu použitou cestu a jízdu z kopce, kdy je s předstihem schopen zapnout rekuperaci energie. Dále mluvil o simulacích mechatronických záležitostí. Obvody, a nejen elektronické, ale i mechanické nebo hydraulické a tepelné, se dají modelovat pomocí srozumitelných ikon, jejich skládáním z knihoven do obvodů. Za každou ikonou je třeba vnímat matematický aparát, který je s ikonou spojen a skládá se do rovnic. Výsledkem jsou matematické simulace odpovídající namodelovaným produktům.


Sylvain Pluchart

Digitalizace mění podmínky na trhu

Hlavním motem konference byl slogan Digitalization Transforming Business. Nástup digitalizace a nových technologií mění podmínky na trhu. Mnohdy silní hráči pak mohou ztrácet své silné pozice na úkor menších a dynamičtějších konkurentů. V odprezentovaných 28 přednáškách na konferenci Siemens PLM Connection snad všichni účastníci našli odpovědi na otázky týkající se nejnovějších trendů a digitalizace.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit