Google překladač: English Deutsch

Správně hned napoprvé – jak FE-simulace v programu RADIOSS zefektivňují proces vývoje ve společnosti Sigma

Autor článku: Advanced Engineering   

Tags: Advanced Engineering | Altair | HyperWorks | RADIOSS | Sigma Connectivity | Simulace

radios ilustracniSigma Connectivity je přední světová vývojová servisní organizace ve městě Lund ve Švédsku. Tato organizace nabízí řešení konektivity pro širokou škálu průmyslových odvětví, včetně telekomunikací, bezpečnosti, dopravy, letectví, správy objektu, automobilového průmyslu a zdravotnictví.

Sigma Connectivity

Aby se snížily náklady a zefektivnil se proces vývoje, společnost spoléhá na CAE software a nedávno přešla z externího řešiče nelineárních simulací na program RADIOSS, nelineární řešič od společnosti Altair HyperWorks. V důsledku této úspěšné změny a díky flexibilnímu licenčnímu systému firmy Altair byla společnost schopna zefektivnit a zlepšit své rozvojové aktivity, snížit náklady na licence a získala přístup k obsáhlé sadě simulačních nástrojů pro různé aplikační disciplíny.

Sigma Connectivity byla založena v roce 2013, když Sigma získala Sony Mobile, přední světovou vývojovou jednotku pro rozvoj mobilního hardwaru v Lundu ve Švédsku. Sigma Connectivity nabízí výzkum a vývoj produktů, zabezpečování jakosti, výrobní technologie a vývoj programového vybavení vztahující se k řešení konektivity v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně telekomunikací, bezpečnosti, dopravy, letectví, správy objektu, automobilového průmyslu a zdravotnictví. Pole aplikací sahají od antén, RF, mechaniky, optiky, akustiky, industrializace až po výrobu technologických řešení.

Sigma Connectivity

„S programy HyperWorks můžeme rychle poskytnout zpětnou vazbu našim inženýrům a lépe nasměrovat optimalizaci našeho návrhu. Jednotky HyperWorks nám umožňují volně použít jakýkoliv nástroj v sadě stejně jako jakýkoliv software z široké nabídky Altair Partner Alliance, což nám pomáhá nabízet služby našim zákazníkům lépe, rychleji a ještě při zajímavých cenách.“

Petter Olofsson
Senior Manager Mechanics
Sigma Connectivity

Jejich in-house laboratorní zařízení poskytují jedinečnou příležitost provádět pokročilé testování pro zajištění kvality výrobků a dodržování příslušných norem a požadavků. Mezi zákazníky firmy jsou jak malé začínající, tak i multimiliardářské korporace. Sigma Connectivity úzce spolupracuje se svými sesterskými společnostmi ve skupině Sigma s cílem poskytnout komplexní řešení, back-end systémy, aplikace, zařízení a správu informací. Více informací o Sigma Connectivity lze nalézt na adrese: sigmaconnectivity.se.

Výzva – analyzovat všechny druhy simulací na jednom virtuálním modelu

Vývoj řešení konektivity zahrnuje rozmanitou sadu aplikačních oblastí, které musí být prozkoumány. Produkty, jako jsou mobilní telefony, musí projít určitými zkouškami týkajícími se ohýbání, kroucení, pevnosti přístroje. Aby se ušetřil čas i náklady na výrobu nákladných prototypů pro fyzické zkoušení, vytvoří se už v počátečních stadiích vývoje produktu virtuální prototyp pro simulace.

Tvorba a hledání chyb v simulacích je prostě mnohem úspornější ve srovnání s jejich hledáním až po postavení prvního fyzického prototypu. Jedním ze simulačních procesů ve firmě Sigma Connectivity je simulace nárazových a pádových zkoušek, která má zajistit, že kritické součásti nebudou poškozeny při nárazu do objektu nebo pádu. Touto simulací se vývojoví inženýři mohou ujistit, že se vyhnou ztrátě funkčnosti po nárazu nebo pádu. Navíc mohou vyhledat trhliny a trvalé deformace, které by mohly ovlivnit strukturální integritu produktu.


Výsledky simulace ukazují padající předmět narážející na kryt síťového ovladače. Příčina poruchy byla identifikována, design optimalizován a model je připraven ke konečnému sestavení prototypu.


Simulace nárazu v analyzované oblasti, všechny typy simulací jsou zpracovány pomocí stejného virtuálního modelu.


Simulace ohybu ukazující napětí


Simulace pádu na skleněný panel

Pomocí jiného typu simulace, tepelné simulace, inženýři zkoumají, jak se vyhnout teplotně kritickým místům, příp. působení vysokých teplot na důležité součásti, např. právě u telefonu.

Simulace jsou ve firmě Sigma Group široce využívány v rané fázi vývoje, kde asi 10–15 inženýrů pracuje s různými typy simulací. Pro mobilní telefony, abychom byli konkrétní alespoň pro jeden příklad z vývoje, firma Sigma provádí 10–20 simulací během 2 týdnů, přičemž tento proces se opakuje 3–4krát během vývojové fáze.

Aby firma Sigma byla schopna řešit simulacemi všechny potřebné vývojové disciplíny, musí značně investovat do softwarových řešení, která však často pocházejí od různých dodavatelů softwaru. Chcete-li firma snížit licenční náklady, snaží se snížit počet dodavatelů softwaru na minimum, v ideálním případě mít pak pouze jednoho dodavatele s komplexní nabídkou všech potřebných druhů řešení. Mezi prvními nástroji od firmy Altair, které inženýři ve společnosti Sigma ve svém vývoji implementovali, byly nástroje HyperMesh a HyperView, pre- a postprocesor Altair HyperWorks CAE sady. Od té doby, co se využití nástrojů HyperWorks zvýšilo a následně i rozšířilo o řešiče, jako např. RADIOSS, společnost začala usilovat o snížení počtu poskytovatelů softwaru a tím snížení licenčních nákladů.

Řešení – přístup k většině potřebných CAE aplikací přes jednoho dodavatele

Protože firma Sigma je uživatel nástrojů HyperWorks od roku 2004 (v té době ještě Sony Ericsson), spustila před nedávnem benchmark s cílem nahradit doposud používaný nelineární FE-řešič nástrojem RADIOSS, který je součástí sady HyperWorks. Vývojový proces tak začíná koncepční fází, kdy inženýři firmy načtou své hotové CAD modely do nástroje HyperMesh, ve kterém připraví síť uzlů a elementů pro pozdější konečněprvkovou analýzu. V minulosti byla po této fázi přípravy modelu spuštěna FE analýza v externím nelineárním řešiči a výsledky pak následně importovány zpět do prostředí HyperWorks, kde v programu HyperView byly vyhodnoceny.

Od chvíle, kdy však Sigma využívá plně možností licenčního systému HyperWorks, má také absolutní volnost ve využití všech nástrojů ze zmiňované sady podle potřeb na konkrétní druh analýzy. Možnosti využití licenčních jednotek je však ještě širší, a to díky spojení s dalšími programy pro další druhy analýz v rámci skupiny Altair Partner Aliance. Tato Aliance nabízí softwarové aplikace, kde zákazníci mohou využívat aplikace třetích stran bez navýšení nákladů pomocí svých stávajících licenčních jednotek HyperWorks. Např. s implementací nástroje RADIOSS, s využitím stávajících jednotek, tak mohla společnost konsolidovat své náklady na software, protože se snížila potřeba využívat externí řešiče s nutností dalších licenčních poplatků.
 
Sigma porovnáním již v minulosti odzkoušela na některých svých komplexních vývojových projektech jako vývoj mobilního telefonu, že RADIOSS se stejně dobře hodí pro potřebné nelineární řešení FE analýz jako předchozí cizí řešič. Samotné porovnání bylo provedeno ve spolupráci suportových inženýrů firmy Altair. V rámci srovnávání bylo nutné definovat správné typy prvků, druhy konektorů a další definice v programu RADIOSS, aby bylo dosaženo stejných vlastností a výsledků, jako bylo dosahováno předchozím externím řešičem. Poté, co bylo ověřeno, že toto vše RADIOSS beze zbytku splňuje, byl tento nástroj úspěšně nasazen za podpory inženýrů firmy Altair i do reálných každodenních projektů.

Poté, co Sigma nasadila řešič RADIOSS, stále využívá HyperMesh a HyperView pro zvažuje i další nástroje, které by pro ni mohly být zajímavé pro budoucí projekty. Všechny tyto nástroje, včetně sady HyperWorks, PBS a nástroje APA, jsou pro inženýry firmy Sigma přímo přístupné pomocí jejich stávajících licenčních jednotek HyperWorks.

Výhody přístupu integrovaných simulací

S použitím různých typů mechanických a teplotních analýz může být vyvinut výrobek s vyšší kvalitou a přitom v kratším čase. Důležitá je také možnost lepšího pochopení příčin různých porušení navrhovaných struktur, příp. možnosti pro další testování. Navíc díky úspěšnému přechodu od externího řešiče k nástroji RADIOSS, nelineárnímu řešiči z balíku HyperWorks, dokáže Sigma propojit téměř všechny potřebné druhy analýz ve vývojovém procesu mnohem efektivněji i z hlediska licenčních nákladů.

HyperWorks, včetně jeho řešičů, a altairovský flexibilní licenční systém umožňuje firmě Sigma:

  • snížení nákladů na licence pomocí využití stejné licence pro mnoho různých typů nástrojů/analýz
  • snížení počtu dodavatelů softwaru a s tím souvisejícího počtu suportových týmů
  • nabízet širší portfolio simulačních analýz zákazníkovi
  • nabízet své inženýrské služby v atraktivnějších cenách, protože náklady na software se s HyperWorks licenčním systémem výrazně snížily

„Vzhledem k tomu, že jsme u nás již používali HyperMesh a HyperView, byl přechod na řešič RADIOSS místo našeho předchozího řešiče poměrně snadný a my byli schopni zefektivnit naši práci na reálných projektech ještě rychleji, než jsme původně čekali. Bylo to způsobeno i tím, že výsledky stejných analýz z nového řešiče byly pro nás vyhovující a my se nemuseli zdržovat s dalším řešičem. Těšíme se tak na další nové verze RADIOSSu, u kterých věříme, že jistě ještě dále zlepší naše procesy.“

Henrik Persson
Senior CAE analytik, Sigma Connectivity

O firmě Altair

Altair je zaměřen na vývoj a široké využití technologií simulace pro syntézu a optimalizaci konstrukce, procesů a rozhodnutí ke zlepšení podnikové výkonnosti. Společnost je v soukromých rukou a zaměstnává více než 2600 zaměstnanců na celém světě. Altair má hlavní sídlo v Troy, Michigan, USA, a provozuje více než 45 kanceláří v 24 zemích světa. Nyní Altair obsluhuje více než 5000 firemních zákazníků z mnoha průmyslových odvětví. Více informací naleznete na www.altair.com.

O programu HyperWorks

HyperWorks je simulační řešení pro malé i velké společnosti, které je zaměřeno na urychlení vývoje a rozhodování. Jakožto jeden z nejkomplexnějších CAE programů s otevřenou architekturou k dispozici, HyperWorks nabízí to nejlepší z hlediska modelování, analýzy, vizualizace i práce s daty v rámci lineárních, nelineárních a optimalizačních úloh. Mimo jiné HyperWorks nabízí řešení pro řadu dalších oblastí, jako například proudění tekutin (CFD) či dynamiku mechanických systémů (MBS). www.altairhyperworks.com


Mohlo by vás zajímat: