Google překladač: English Deutsch

Virtualizace náročných 3D/CAD/SCIENCE aplikací

Autor článku: Radim Juchelka   

Tags: AutoCAD | CAD | CATIA | Creo | Mathematica | Science | Virtualizace | Zemax

Virtualizace ilustracniVirtualizace znamená, že CAD/3D a ostatní aplikace, výkresy, modely a dokumenty jsou uloženy na serverech, kde i běží. Odtud jsou po síti doručovány na PC, notebook, tablet, smartphone, terminál konstruktéra, kde se mu zobrazují jen změny obrazu. Zpět jsou odesílány stisky kláves a pohyby myší. Pro konstruktéra to vypadá tak, jako by měl aplikaci, model, výkres spuštěn na své stanici. Nepozná, že pracuje vzdáleně na serveru.

Ještě před třemi lety to byl v oblasti 3D/CAD/SCIENCE jen sen. Nyní je to realita, kterou už využívají konstruktéři některých tuzemských společností. Funkční virtualizace osvobozuje pracovníky vývoje a konstrukce od konkrétního fyzického hardwaru. S aplikacemi, jako je Catia, Creo, AutoCAD, Zemax, Mathematica, Team Center a další, pracují rychleji, kdykoli a odkudkoli, kde mají přístup k síti.

Nezávislost konstruktéra na fyzickém hardwaru, místě a času, kdy potřebuje kreslit, modelovat, spouštět náročné výpočty a přistupovat k datům uloženým na serverech, znamená nárůst produktivity jeho práce a více volnosti a bezpečnosti. Pojďme se podívat na zobecnění zkušeností z již realizovaných virtualizací.

Lepší distribuce a sdílení výpočetního výkonu. Vysoký výpočetní výkon instalovaný na jednom místě je možné využívat odkudkoli. To přináší dvě výhody zároveň. Ve špičce je k dispozici vyšší výkon než na jakékoli jednotlivé pracovní stanici, takže náročné výpočetní úlohy mohou skončit dříve. Virtualizace umožňuje přidělit výkon tomu, kdo jej potřebuje, bez ohledu na to, u jakého počítače zrovna sedí, jestli je v kanceláři, na služební cestě nebo doma.

Snazší týmová spolupráce a lepší ochrana duševního vlastnictví. Všechna data jsou uložena na jediném místě, a proto odpadá nutnost jejich synchronizace a fyzické kopírování subdodavatelům a externistům. Díky tomu, že se data nikam nepřenášejí a nekopírují, jsou lépe ochráněna. Zároveň je velmi snadné data/aplikace zálohovat a v případě potřeby je rychle obnovit.

Virtualizace Princip

Přepínání mezi různými aplikacemi/verzemi CAD na jednom pracovišti. Konstruktér může mít k dispozici několik různých CAD nástrojů, které podle potřeby spouští z jediné koncové stanice. Nemusí mít pro každý nástroj samostatný počítač.

Vzdálený přístup k datům i z prostředí notebooku, tabletu nebo chytrého telefonu. Aktuální data si lze prohlédnout například na stavbě nebo u zákazníka. Zkracuje se tak doba mezi dokončením výkresu a jeho předvedením zákazníkovi.

Zjednodušení správy HW zdrojů a licencí díky konsolidaci IT infrastruktury. Aplikace a data na jednom místě, v serverovně, umožňují efektivní správu. Administrátoři nemusejí instalovat a spravovat jednotlivé koncové stanice.

A ekonomika nasazení virtualizace? V závislosti na tom, v jaké fázi životního cyklu se nachází stávající IT vybavení, je doba návratnosti investice do virtualizace v rozmezí 0–26 měsíců. Hlavní akcelerátor přechodu na virtualizované prostředí však není úspora na hardwaru, správě IT nebo úspoře elektrické energie. Pádnějším důvodem jsou úspory neproduktivních časů a bezpečnost.

Měříme úspory času v prostředí, kde již mají zvirtualizováno. Pohybují se v rozmezí 16–73 % v závislosti na prováděné operaci a použité aplikaci. V průměru 25 % za celé oddělení vývoje. Určitě si umíte spočítat, kolik peněz je to ročně. A když si uspořený čas do peněz opravdu přepočítáte, snadno přesvědčíte management, aby i u vás dal virtualizaci CAD/3D/SCIENCE zelenou.

Virtualizace VDI

Bezpečná a ověřená cesta, jak na to, vede od analýzy, přes ověření funkčnosti a ekonomiky virtualizace k získání souhlasu managementu a k realizaci projektu.

Zajímá vás, kde už je virtualizace CAD/3D/SCIENCE aplikací v reálném provozu? Jaké jsou přínosy, úspory, zkušenosti vývojářů a managementu? Zajímá vás, jak na to? Rád se vám budu věnovat osobně a nasdílím s vámi zkušenosti těch, kdo už jsou ve věci virtualizace „za vodou“.

Autor článku působí na pozici Director of Consulting ve společnosti ORBIT, s. r. o.

Radim.Juchelka@gmail.com
http://orbit.cz


Mohlo by vás zajímat: