Google překladač: English Deutsch

Robot Universal Robots inovuje výrobní procesy v NASA

Autor článku: Universal Robots   

Tags: Inovace | Kobot | Letecký průmysl | NASA | Robot | Universal Robots | Výrobní procesy

Kobot UR v NASA-1805Společnost Universal Robots uvedla, že NASA využívá kolaborativního robota UR10 ke kontrole kvality leteckých trupů s pomocí infračervené ter­mo­gra­fie. Cílem projektu je urychlit a zkvalitnit proces inspekce kompozitních struktur používaných v letecké výrobě, a tak dosáhnout maximální kvality v odvětví, kde sebemenší chyba může mít fatální následky. Typický inspekční proces využívající infračervenou ter­mo­gra­fii se skládá ze série přesných světelných záblesků zaměřených na trup letadla. Zábleskem vznikne tepelný puls a během ochlazování se sledováním tepelného toku zjišťují skryté defekty.

Inspekční zařízení je poměrně velké a těžké, nicméně musí tímto zůsobem zkontrolovat celý povrch trupu. Pokud inspekce probíhá manuálně, vyžaduje úsilí a čas mnoha operátorů, přičemž komplikuje a zdražuje celý výrobní proces.

Výzkumné centrum NASA v Langley využívá k této činnosti kolaborativního robota UR10, který s využitím infračerveného inspekčního systému a speciálního softwaru od RoboDK, partnera z developerské platformy Universal Robots+, simuluje proces inspekce. Celý úkol tímto způsobem zvládne jediný operátor dohlížející na robotický systém, jež sleduje trasu naprogramovanou podle přesně definovaných pozic. S robotem UR10 se proces inspekce významně urychluje, zpřesňuje a zefektivňuje i díky tomu, že robot pracující s konzistentní rychlostí a kvalitou nevynechá jediné místo na trupu.
Integrované bezpečnostní funkce v UR10 dovolují lidem pracovat v bezprostřední blízkosti robota, což umožňuje během inspekce realizovat další výrobní postupy a šetřit čas. Jednoduchost ovládání, snadná programovatelnost, a dostupné zatížení a dosah ramena předurčují UR10 i pro další metody inspekčních procesů, jako je například testování ultrazvukem či proudem vzduchu.

Dlouhodobým cílem výzkumného týmu v NASA Langley Research Center je zavést tento systém přímo do výrobních prostředí, která tím získají významná vylepšení při minimálních nákladech. Vedle vyšší produktivity pro výrobce je robot také velkým přínosem v oblasti kvality a bezpečnosti. Data získaná roboticky při první inspekci během výroby se ukládají tak, aby při dalších kontrolách mohla být stejná místa porovnávána, zda u nich nedošlo k jakýmkoliv změnám, a tím předcházet potenciálním defektům.

Podívejte se na ukázku inspekčního procesu na následujícím videu:


Mohlo by vás zajímat: