Google překladač: English Deutsch

Nový software FactoryTalk InnovationSuite s technologií PTC

Autor článku: Rockwell Automation   

Tags: FactoryTalk | InnovationSuite | IoT | MOM | Podpora | Průmysl | PTC | Rockwell Automation

Rockwell PTC-1848Společnosti Rockwell Automation a PTC oznámily spuštění nové soft­wa­ro­vé sestavy FactoryTalk InnovationSuite s technologií PTC, která umožňuje výrobním podnikům optimalizovat jejich průmyslový provoz a poskytuje lepší údaje a přehled pro rozhodování, čímž zvy­šu­je pro­du­k­ti­vi­tu. S touto novou sestavou zákazníci získají kom­p­let­ní pře­hled o provozu a stavu systémů z jednoho zdroje informací uvnitř or­ga­ni­za­ce. Tato společná nabídka představuje první produkt, který v ná­va­z­no­sti na strategické partnerství oznámené v červnu spojuje tech­no­lo­gie obou společností.

Software FactoryTalk InnovationSuite s technologií PTC zlepšuje konektivitu zařízení provozních technologií (OT) ve výrobních prostorách a přirozeně podporuje rychlé, škálovatelné a bezpečné připojení většiny běžně používaného průmyslového vybavení. V kombinaci s údaji z informačních (IT) aplikací a systémů tak lze v procesu rozhodování využít kompletní digitální znázornění průmyslového vybavení, linek a zařízení na libovolném místě v podniku.
Společná nabídka obsahuje analytické a MOM platformy FactoryTalk a také průmyslovou IoT platformu ThingWorx společnosti PTC s průmyslovou konektivitou od Kepwaru a řešení Vuforia využívající rozšířenou realitu. Mezi klíčové funkce této nové společné nabídky patří:

  • Intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní, které na základě údajů z více informačních a provozních zdrojů ukazuje přehled operací přizpůsobený dané roli. Vedoucí provozu se tak například může podívat na celkový výkon jedné nebo více provozoven, než se zaměří na výkon konkrétního zařízení nebo faktory ovlivňující celkovou efektivitu.
  • Automatizovaná pokročilá analytika informačních a provozních zdrojů mění obrovské objemy dat na aktivní informace využitelné pro zlepšení výkonu a snížení dopadu odstávek. Uživatelé, kteří zjednoduší složité analytické procesy pomocí výkonné umělé inteligence (AI), mohou proaktivně reagovat na problémy ještě předtím, než dojde ke kritickému selhání.
  • Rozšířená realita (AR) přináší účinnější a efektivnější metody zobrazení informací v reálném světě. AR umožňuje efektivněji školit, sdílet větší množství znalostí a zvýšit míru účinnosti prvních oprav. Například pracovníci údržby mohou díky tomuto řešení získat digitalizované pracovní pokyny, které zohledňují výkon v reálném čase a servisní historii, na jejichž základě mohou technici lépe diagnostikovat a opravit zařízení už napoprvé.

Další informace o spolupráci mezi společnostmi Rockwell Automation a PTC naleznete na adrese FactoryTalkInnovationSuite.com


Mohlo by vás zajímat: