Google překladač: English Deutsch

Regionální soutěž Olomouckého kraje v CAD programech

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: 2D/3D | CAD | Olomoucký kraj | Programy | Soutěž | SPŠS | Vzdělávání

P2203374-SPSS Olomouc-1908Další ročník, letos už dvanáctý, regionální soutěže Olomouckého kraje v CAD programech se bude konat dne 27. března 2019 a bude pro­bí­hat v prostorách Střední průmyslové školy strojnické Olomouc. Z po­hle­du naší redakce se na SPŠS Olomouc daří vychovávat nej­úspě­š­nější CAD specialisty. Aspoň to dokazují svým umístěním na prvních místech ve všech dalších studentských soutěžích pořádaných v naší republice. A předpokládáme, že se jim pak daří i v případném dalším studiu a praktickém životě.

Pořadatelská škola nyní žádá své sociální partnery, aby na soutěž vyslali hodnotitele do kategorie 2D a 3D a zároveň vyhotovili zadání pro žáky (2D a 3D) a pro učitele (3D). Zadání je potřeba poslat do školy e-mailem do 7. 3. 2019.
Konečné zadání pro soutěž studentů vybere komise složená z učitelů zúčastněných škol a ze zástupců firem až těsně před zahájením soutěže. Zadání pro učitele přivezou a vyberou zástupci firem. Zadání mohou být vytištěná na formátu A3 a A4 (kvůli kopírování).
Nedílnou součástí soutěže budou i ceny pro nejlepší účastníky a školu. Olomoucký kraj na soutěž věnuje finanční příspěvek, ze strany partnerů je možnost dodání věcných darů, za které budou vítězové určitě rádi. Součástí soutěže je propagace firem v rámci krátkých osobních prezentací na soutěži a v mediích.


Mohlo by vás zajímat: