SolidWorks 2021
Helios
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Digitální modely terénu a 3D modely budov při plánování mobilních sítí

Autor článku: TopGis   

Tags: 3D modely | Budovy | Digitální model terénu | DMT | Mobilní operátoř | Plánování | Sítě | TopGis

Brno TopGis sikme snimkovani-1917Mít pokrytí co nejširšího území Česka a nabízet svým zákazníkům co nejlepší signál je společným cílem všech mobilních operátorů. Při plánování sítí proto využívají aktualizovaných digitálních modelů terénu, jež jim umožňují přesně si vypočítat pokrytí a šíření signálu. V hustě zastavěných oblastech a s ohledem na stavební boom jim pak pomáhají také 3D modely budov, které by jim při nesprávném umístění vysílače mohly signál blokovat. Kvalita mobilních sítí – jejich pokrytí a síla signálu – je pro zákazníky vedle ceny stěžejním argumentem při volbě operátora.

Kvalitu služeb jednotlivých operátorů si mohou lidé ověřit například v aplikaci qos.ctu.cz, kterou připravil Český telekomunikační úřad. Na jednom místě jsou ukázány výsledky profesionálních měření i uživatelských dat získaných v rámci aplikace NetMetr a teoretické výpočty. Důležitosti zmíněných parametrů jsou si dobře vědomi i samotní operátoři. Do rozvoje, údržby a modernizace sítě proto dávají miliardy korun ročně. Při plánování rozvoje svých sítí přitom musejí počítat se změnami v terénu i novou výstavbou v obcích, a zejména velkých aglomeracích.
Operátoři pro plánování sítí obecně potřebují a využívají digitální modely terénu, které jim dají přesnou představu o šíření signálu. Tyto modely se musejí kvůli změnám v krajině, jako je rozšiřování lesních porostů a podobně, i nové výstavbě v obcích a městech pravidelně aktualizovat. Model terénu využívají ve svých predikčních nástrojích, ve kterých modelují pokrytí pro nové vysílače, optimalizují konfigurace antén a nastavení parametrů. Z výsledků simulací počítají i mapy pokrytí, které prezentují na svých stránkách.
Vedle digitálních modelů terénu se stávají žádanější i 3D modely budov či větší zástavby. Zejména v hustě zastavěných oblastech je důležité pracovat s detailním 3D vektorovým modelem, protože šíření signálu je zásadně ovlivněno typem a velikostí překážek. Kromě modelu terénu proto operátoři potřebují co nejvěrnější model toho, co na tom terénu leží, tedy budov, silnic, železnic, porostů a podobně.

Na mobilní a letecké mapování Česka se specializuje společnost TopGis, která pokrývá široké portfolio služeb jak v oblasti leteckého snímkování pro tvorbu ortofotomap, skenování, šikmého leteckého snímkování a následné tvorby 3D map i interaktivních vizualizací, mobilního mapování i 2D vektorových digitalizací, např. Landuse atp.


Mohlo by vás zajímat: