SolidWorks
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO
Edgecam
SOPHOS - hacking webinar 1

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Co se skrývá pod názvem AutoCAD Map 3D

Tags: Autodesk

AutoCAD Map 3DAutoCAD Map je softwarová aplikace založená na AutoCADu určená především pro geodety, projektanty a specialisty z oboru mapování, správy inženýrských sítí a areálů. Mezi základní funkce Map 3D patří tvorba, editace a aktualizace grafických podkladů. Ke grafickým objektům může uživatel připojit negrafické informace, a to v podobě externí databáze, buď souborové (MS Access), nebo relační typu MS SQL Server nebo Oracle. Vlastní grafická data mohou být uložena v souborech DWG nebo v prostředí Oracle Spatial.
Při práci v AutoCAD Map může uživatel zvolit několik postupů, jak vytvářet a následně editovat data. Jedním z nich je vytvoření projektu, do kterého se zdrojová grafická data zobrazují na základě definovaných dotazů. Grafická data jsou dotazována dle své polohy nebo vlastností, např. podle barvy, umístění v určité hladině, dle názvu bloku a dalších parametrů. V rámci projektu lze spravovat připojené zdrojové výkresy, uživatelsky definované dotazy, klasifikace objektů, připojené databázové záznamy a topologie. Tento postup umožňuje navíc více uživatelům přístup k jedněm datům v ten samý okamžik.
Obr. 1 Vytvoření dotazu na připojená zdrojová data
Obr. 1 Vytvoření dotazu na připojená zdrojová data

Tvorba dat

Další postup přípravy dat je „klasický“ CADový, ale s využitím širší palety funkcí Map 3D. Uživatel může využít tzv. klasifikaci dat. V průběhu klasické tvorby dat se volí hladina, typ čáry, barva a tloušťka a následně je vytvářena kresba. Při použití klasifikace dat je postup obrácený – definuje se téma objektu, grafické vlastnosti kresby a tabulky pro popisné informace. Tvorba dat následně probíhá tak, že uživatel volí téma a dle definice tvoří buď liniové, nebo bodové prvky a k nim doplňuje důležité informace. Příkladem může být téma hydrant – do výkresu je vložen předem definovaný blok hydrant, automaticky se vytvoří do definované hladiny, v barevné škále a je možné naplnit informace do připravené tabulky objektových dat. Hlavní výhodou této cesty jsou data v předem definované struktuře dat, která je dodržována v průběhu celého projektu a také všemi členy projekčního týmu.
Obr. 2 Definice témat klasifikace objektů
Obr. 2 Definice témat klasifikace objektů

Častým vstupem jsou také data z terénních měření. Pro uživatele aktuální verze AutoCAD Map 3D 2009, kteří využívají subscription program Autodesku, je nově připraven nástroj „Zeměměřické nástroje“, který rozšiřuje možnosti práce především o:
import seznamu souřadnic ve formátech TXT, PRN, CSV, XML a dalších
vytváření 3D modelu terénu a tvorbu barevné hypsometrie nebo vrstevnicového plánu
další funkčnost pro COGO (souřadnicová geometrie)
podporu formátu LandXML – komunikace s AutoCAD Civil 3D
Je mnoho uživatelů, kteří potřebují do DWG výkresu načíst pouze seznam souřadnic bodů, zobrazit si, jak vypadá terén v oblasti jejich návrhu, a případně si nechat vygenerovat vrstevnice nebo barevnou prezentaci terénu. Tato funkční pomůcka je dostupná i ve zkušební verzi pro uživatele, kteří nemají subscription program.
Obr. 3 Tvorba 3D modelu terénu z měřených geodetických dat
Obr. 3 Tvorba 3D modelu terénu z měřených geodetických dat

Do projektu (DWG výkresu) je možné integrovat, jako další zdroj, data z jiných CAD/GIS formátů, rastrová data a databázové záznamy, a to buď pomocí importu (následně i exportu) dat, nebo pouhým připojením pomocí technologie FDO (http://fdo.osgeo.org).

Čistota dat

Tvorba prezentací, statistik a analýz vyžaduje kvalitní a přesná data. Pro jejich přípravu slouží přesné editační nástroje AutoCADu. Pokud data pocházejí z rozličných zdrojů, tak pro přípravu správného grafického podkladu slouží automatické nebo poloautomatické čištění výkresu, které upraví nedostatky dat, jako jsou nedotahy, přetahy a duplicity dat. Ruční vyhledávání např. duplicit několikrát vložených bloků do výkresu je časově velmi náročné a pracné. Pomocí popsané funkce je odstranění takových to duplicitních objektů otázka několika okamžiků.
Obr. 4 Nastavení parametrů pro odstranění duplicit, nedotahů, přetahů apod.
Obr. 4 Nastavení parametrů pro odstranění duplicit, nedotahů, přetahů apod.

V tomto článku byly v krátkosti popsány jen základní přednosti produktu AutoCAD Map 3D při tvorbě a editaci dat. Více informací najdou všichni zájemci na webových stránkách www.autodeskclub.cz/map.

Autor, Ing. Pavel Robek, pracuje ve společnosti Tech Data.
robek@techdata.cz

Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit