Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo agacad

Celkem nalezeno výsledků : 7.

1. Agacad s novou značkou, vizuální identitou a webem
(Matching tags: Webové stránky,Vizuální identita,Rebranding,AGACAD,Logo,Značka)
Aga­cad 19. červ­na zve­řej­nil svou ak­tu­a­li­zo­va­nou znač­ku s novým logem a vi­zu­ál­ní iden­ti­tou, no­vý­mi webo­vý­mi strán­ka­mi a novým slo­ga­nem „Ena­b­ling In­no­vati­ons To­ge­ther“. ...
Středa, 21 Červen 2023
2. Webinář Smart Documentation
(Matching tags: Smart Documentation,Arkance Systems,AGACAD,Webináře,Revit)
Se­znam­te se s apli­ka­cí AGA­CAD Smart Do­cu­men­tati­on pro ge­ne­ro­vá­ní a sprá­vu pro­jek­to­vé do­ku­men­ta­ce v Re­vi­tu. Smart Do­cu­men­tati­on umožňuje rych­lou, přes­nou a kva­lit­ní ...
Pondělí, 17 Říjen 2022
3. Dřevěné konstrukce s AGACAD Wood Framing
(Matching tags: Wood Framing,Stavebnictví,Arkance Systems,AGACAD,Revit,Architektura,BIM)
Na on-line pre­zen­ta­ci apli­ka­ce pro na­vr­ho­vá­ní dře­vě­ných kon­struk­cí v úterý 6. září v 9:00 hodin zve Ar­kan­ce Sys­tems. Wood Fra­ming je 3D BIM soft­ware pro mo­de­lo­vá­ní dře­vě­ných ...
Čtvrtek, 25 Srpen 2022
4. Aktualizace doplňku MEP Hangers pro Revit
(Matching tags: Závěsy,MEP Hangers,AGACAD,Revit,BIM)
MEP Han­gers má již léta po­dob­ný en­gi­ne a roz­hra­ní jako do­pl­něk Re­vi­tu pro sta­veb­ní in­že­ný­ry od firmy AGA­CAD – Smart Con­necti­ons. Nyní při­šel čas, aby měl MEP Han­gers vlast­ní ...
Pátek, 03 Červen 2022
5. AGACAD se stává součástí ARKANCE
(Matching tags: Arkance,AGACAD,Revit,CAD Studio,Akvizice,Stavebnictví,Autodesk,BIM,AEC)
Spo­leč­nost Ar­kan­ce, dce­ři­ná spo­leč­nost fran­couz­ské Grou­pe Mon­noye­ur, ozna­mu­je akvi­zi­ci li­tev­ské­ho vý­vo­já­ře tech­no­lo­gií pro in­for­mač­ní mo­de­lo­vá­ní budov Aga­cad, jehož soft­ware ...
Pondělí, 15 Únor 2021
6. Smart Browser pro Revit 2018/2019 v Autodesk App Store
(Matching tags: BIM,AGACAD,Smart Browser,Autodesk App Store,TOOLS4BIM Dock,Revit,Prohlížeč)
Aplikace Smart Browser pro Revit 2018/2019 je nyní dostupná v ob­cho­dě Autodesk App Store. Dá se stáhnout také přes TOOLS4BIM Dock. Nástroje, jež jsou zdarma (např. Smart Select, Cut Opening ...
Úterý, 26 Únor 2019
7. AGACAD nabízí BIM Navigator zdarma
(Matching tags: AGACAD,Excel,CSV,Projekty,Revit,Navigator,Stavebnictví,Zdarma,BIM)
Nová aplikace je určena pro uživatele Revitu, kteří pracují na velkých projektech, třeba s až 50 000 položkami. BIM Navigator umožňuje díky filtru parametrů rychlé nalezení a označení ...
Úterý, 31 Červenec 2018