Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo brightly software

Celkem nalezeno výsledků : 2.

1. Siemens nabízí Building X
(Matching tags: Siemens,Digitalizace,IIoT,Brightly Software,Údržba budov,SSOT)
Si­e­mens v rámci plat­for­my Si­e­mens Xce­le­ra­tor před­sta­vi­l první novou na­bíd­ku ře­še­ní jako služ­by (SaaS). Nová sada Bu­il­ding X je ur­če­na pro chyt­ré bu­do­vy a bude slou­žit ...
Úterý, 12 Červenec 2022
2. Siemens kupuje Brightly Software
(Matching tags: Smart In­frastructu­re,Digitální provoz budov,Brightly Software,Siemens,Akvizice)
Si­e­mens Smart In­frastructu­re (SI), před­ní spe­ci­a­lis­ta na di­gi­ta­li­za­ci budov, po­de­psal smlou­vu o akvi­zi­ci ame­ric­ké spo­leč­nos­ti Bright­ly Soft­ware. Ta po­sky­tu­je soft­ware ...
Neděle, 03 Červenec 2022