Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo cadex

Celkem nalezeno výsledků : 3.

1. Technologické partnerství firem C3D Labs a CADEX
(Matching tags: Technologické partnerství,Konverze dat,CADEX,C3D Labs)
C3D Labs roz­ši­řu­je svou síť tech­no­lo­gic­kých part­ne­rů díky spo­lu­prá­ci s fir­mou CADEX, která vy­ví­jí ře­še­ní pro kon­ver­zi dat. V sou­čas­né době je velmi dů­le­ži­té pře­vá­dět ...
Pondělí, 27 Březen 2023
2. CADEX představuje CAD Exchanger ve verzi 3.7.0
(Matching tags: Verze 3.7.0,CAD Exchanger,Konverze dat,CADEX,Data)
Pro­gram CAD Ex­chan­ge je určen pro zob­ra­ze­ní a pře­vod 3D CAD for­má­tů. Nová verze (stol­ní i clou­do­vá) vy­lep­šu­je kom­pa­ti­bi­li­tu se sys­témy na zá­kla­dě ge­o­me­t­ric­ké­ho mo­de­lo­va­cí­ho ...
Pátek, 15 Listopad 2019
3. CAD Exchanger pro Android
(Matching tags: Data,CAD,Zdarma,CADEX,3.0,Převod,Exchanger,Mobilní,Android)
Mobilní verze CAD Exchangeru umožňuje prohlížet, zkoumat a převádět CAD modely na cestách či kdykoliv bez přístupu ke stolnímu počítači. CAD Exchanger je zdarma a dá se stáhnout zde. V oblasti výkonu nabízí ...
Úterý, 22 Září 2015