Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo certifikace

Celkem nalezeno výsledků : 35.

1. NMi kupuje Avon-Dynamic Calibration
(Matching tags: NMi Group,Avon Dynamic,Kalibrace,Kontrola,Testování,Certifikace,Akvizice)
NMi Group, která se an­ga­žu­je v ob­las­ti slu­žeb tes­to­vá­ní, kon­t­ro­ly, cer­ti­fi­ka­ce a ka­lib­ra­ce kri­tic­kých vý­rob­ků (TICC), ozná­mi­la 2. října stra­te­gic­kou akvi­zi­ci Avon-Dy­na­mic ...
Čtvrtek, 05 Říjen 2023
2. Vectorworks získává buildingSMART IFC4 certifikaci pro import
(Matching tags: buildingSMART International,IFC4,Vectorworks,Certifikace,Software,Stavebnictví,BIM)
Vec­tor­works, glo­bál­ní do­da­va­tel soft­wa­ru pro pro­jek­to­vá­ní a BIM, ozna­mu­je zís­ká­ní cer­ti­fi­ka­ce IFC4 Re­fe­ren­ce View 1.2 Im­port Cer­ti­fi­cati­on (Ar­chi­tek­to­nic­ká re­fe­renč­ní ...
Středa, 19 Červenec 2023
3. Siemens Calibre certifikovaný pro Intel 16 od IFS
(Matching tags: IFS,Intel 16,nmPlatform,Calibre,EDA,Certifikace,Siemens)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mi­l 13. čer­ven­ce, že jeho špič­ko­vý ná­stroj Ca­lib­re nm­Plat­form pro ve­ri­fi­ka­ci ná­vrhů in­te­gro­va­ných ob­vo­dů je plně cer­ti­fi­ko­ván pro ...
Pátek, 14 Červenec 2023
4. Siemens získal AWS kompetenci v oblasti výroby a průmyslu
(Matching tags: Siemens,Certifikace,Výroba,Průmysl,AWS,Unlimited Tomorrow)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil, že zís­kal cer­ti­fi­ka­ci Ama­zon Web Ser­vi­ces (AWS) Ma­nu­factu­ring and In­dustrial Com­pe­ten­cy. Toto oce­ně­ní je uzná­ním spo­leč­nos­ti Si­e­mens ...
Středa, 26 Duben 2023
5. Monitor BenQ SW321C získal certifikaci TÜV Rheinland
(Matching tags: Pho­to­Vue,TÜV Rhe­in­land,Mo­ni­tor,SW321C,BenQ,Certifikace,Hardware)
Spo­leč­nost BenQ upo­zorňuje na zisk cer­ti­fi­ká­tu TÜV Rhe­in­land pro mo­ni­tor BenQ SW321C. Model ze série Pho­to­Vue, ur­če­né pro­fe­si­o­nál­ním fo­to­gra­fům a video edi­to­rům, ji ob­dr­žel ...
Pondělí, 19 Prosinec 2022
6. Stratasys představuje certifikační program FDM
(Matching tags: FDM,3D tiskárny,Certifikace,Technologie,Stratasys)
Stra­ta­sys ozná­mil nový cer­ti­fi­kač­ní pro­gram pro ope­rá­to­ry a in­že­ný­ry 3D tis­ká­ren Stra­ta­sys FDM, který je prv­ním z řady cer­ti­fi­kač­ních pro­gra­mů pro uži­va­te­le 3D tis­ká­ren ...
Pondělí, 26 Září 2022
7. MagiCAD pro Revit získává certifikaci IFC4
(Matching tags: 2022,IFC4,MagiCAD,MEP,Certifikace,Stavebnictví,BIM)
Ma­gi­CAD Group zís­ka­la cer­ti­fi­ka­ci IFC4 MEP Re­fe­ren­ce Ex­chan­ge (pro vý­mě­nu re­fe­ren­cí) pro svůj BIM soft­ware pro na­vr­ho­vá­ní MEP (Me­cha­ni­cal, Elect­ri­cal, Plum­bing) – Ma­gi­CAD ...
Pátek, 17 Září 2021
8. Inkousty UltraChrome DG získaly biotextilní certifikaci GOTS
(Matching tags: GOTS,Ultrachrome DG,SC-F3000,Bio,Inkousty,Epson,Certifikace)
Spo­leč­nost Epson ozná­mila, že její in­kous­ty Ul­tra­chro­me DG a ka­pa­li­na pro pří­pra­vu ba­vl­ny (cot­ton pre-tre­at­ment liquid) zís­ka­ly bi­o­tex­til­ní cer­ti­fi­ka­ci Glo­bal Or­ga­nic ...
Pondělí, 14 Září 2020
9. AlibreCAM 2020 je certifikován pro Alibre Design v21
(Matching tags: CAM,Obrábění,MecSoft,Certifikace,Alibre design,AlibreCAM 2020,v21)
Spo­leč­nost Mec­Soft Cor­po­rati­on ozná­mi­la, že Alib­re­CAM 2020, nej­no­věj­ší verze in­te­gro­va­né­ho CAM ře­še­ní spo­leč­nos­ti Mec­Soft pro Alib­re De­sign, je cer­ti­fi­ko­vá­na pro nej­no­věj­ší ...
Pondělí, 11 Květen 2020
10. Hexagon otevřel nové ISO certifikační středisko v Praze
(Matching tags: Praha,Certifikace,ISO 17025,Absolute Tracker,ISO,Leica,Hexagon MI)
Osvěd­če­né ser­vis­ní stře­dis­ko He­xa­go­nu v Praze nyní na­bí­zí kom­plet­ní cer­ti­fi­ka­ci ISO 17025 pro sys­témy Ab­so­lu­te Trac­ker z nově akre­di­to­va­né la­bo­ra­to­ře. Praž­ské ser­vis­ní ...
Středa, 06 Květen 2020
11. Profesionální certifikace Autodesk
(Matching tags: Michal,Spielmann,Certifikace,CAD,Vzdělávání,Kurzy,Autodesk,Nicom)
Certifikujte se a dokažte své dovednosti! Dne 14. září 2017 začala společnost Autodesk ve spolupráci se společností Certiport uvolňovat nové verze testů pro CAD aplikace společnosti ...
Čtvrtek, 21 Září 2017
12. Sculpture Department získal certifikaci RhinoFabStudio
(Matching tags: McNeel,RhinoFabStudio,Sculpture Department,Savannah,Rhino,Certifikace)
Katedra sochařství Sculpture Department na vysoké škole umění a designu v Savannah se stala novým studiem s certifikací RhinoFabStudio. Na vysvětlenou, RhinoFabStudio (název ...
Pátek, 24 Únor 2017
13. Řešení EpiGrid získala certifikaci Solidworks
(Matching tags: Řešení,EpiGrid,On-premise,Hosting,Certifikace,Správa,Cloud,SolidWorks)
Společnost EpiGrid, nabízející soukromá cloudová řešení pro Solidworks, získala certifikaci Solidworks (Certified Solution Partner) pro svá řešení. Tato řešení nabízejí zákazníkům infrastrukturu, síť, ...
Středa, 28 Prosinec 2016
14. hyperMILL 2016.2 certifikován pro Autodesk Inventor 2017
(Matching tags: 2017,2016.2,CAM,Autodesk,Inventor,CAD,CNC,Certifikace,hyperMILL)
CAM/CAD řešení hyperMILL od Open Mind Technologies bylo certifikováno společností Autodesk. To znamená, že při konverzi souborů z Inventoru 2017 do hyperMILLu je zajištěn integrovaný ...
Úterý, 12 Červenec 2016
15. AeroMobil rozšiřuje tým o dalšího leteckého experta
(Matching tags: Expert,Certifikace,Společnost,AeroMobil,Hugues Le Cardinal)
... vedoucí výrobce letadel ve světě. Hugues přináší do týmu více než 20 let zkušeností z leteckého průmyslu a prvotřídní přehled v oblasti letecké certifikace. Podle Juraje Vaculíka, ...
Úterý, 05 Duben 2016
16. Investice do vzdělání Autodesk nebo peníze do septiku?
(Matching tags: Certifikace,ATC,CAD,Software,Nicom,Autodesk,Školení,Vzdělávání)
Záleží na tom, jak si otázku položíte. Pokud v životě potřebujete septik ke svému pohodlnému žití, jistě se investice do tohoto zařízení vyplatí. Pokud ale budete toto zařízení používat pro vyhození ...
Pátek, 11 Září 2015
17. NICOM – CAD pro všechny studenty ZDARMA
(Matching tags: ARC,Academic,Certifikace,Vzdělávání,Nicom,Autodesk,Software)
Autodesk Autorizované školicí středisko ATC NICOM je partnerem vzdělávacích institucí. Nabízí nejen CAD software pro všechny studenty a učitele ZDARMA, ale i pomocnou ruku při rozvoji vzdělávacích programů ...
Čtvrtek, 13 Srpen 2015
18. NICOM akční cena zkoušek – Autodesk Professional
(Matching tags: Vzdělávání,Kurzy,Nicom,Autodesk,ACC,Certifikace)
Co je nebo kdo je Autodesk Professional? Je to uživatel produktů společnosti Autodesk, který prokázal své vědomosti a dovednosti z praxe u zkoušky v ACC (Authorized Certification Center) ...
Pátek, 26 Září 2014
19. Open Doors – Certifikační školení na produkty Autodesku
(Matching tags: Autodesk,Training,Kirstin Donoghue,Connect,Certifikace,Center)
Certifikační centra společnosti Autodesk budou 14. listopadu 2014 organizovat své každoroční Dny otevřených dveří (Autodesk Open Doors), kdy uživatelé CAD řešení mohou získat certifikát za speciální jednodenní ...
Úterý, 16 Září 2014
20. Školením klíčových zaměstnanců k jejich udržení
(Matching tags: Kirsten Donoghue,Certifikace,Školení,Stavebnictví,Vzdělávání,Autodesk)
Z celé Evropy přicházejí zprávy, že stavební odvětví zažívá nejlepší léta od roku 2007, který byl posledním předkrizovým rokem. Anglie hlásí prudký růst výkonnosti stavebního odvětví a Německo ...
Čtvrtek, 14 Srpen 2014
21. Školení a certifikace Autodesk – Tvořte svoji budoucnost!
(Matching tags: Stavebnictví Architektura,Strojírenství,Autodesk,Vzdělávání,Nicom,Certifikace)
Dejte vaší organizaci sílu vyniknout se školením a certifikací Autodesk Dnešní trh je jednak přeplněný, ale také složitý. Společnosti potřebují nějakou výhodu, aby mohli získat nejlepší zakázky. A pokud ...
Pátek, 18 Červenec 2014
22. Autodesk certifikoval FeatureCAM pro Inventor 2015
(Matching tags: Certifikace,FeatureCAM,Delcam,Inventor,CAM,Autodesk)
Řada softwarových produktů FeatureCAM od Delcamu získala certifikaci Autodesk Inventor Certified Application Program pro strojírenské konstrukce a inženýrský software Autodesk Inventor 2015. Od akvizice ...
Pátek, 09 Květen 2014
23. Autodesk Open Doors v Nicomu!
(Matching tags: Certifikace,Vzdělávání,Kurzy,Autodesk,Nicom,Open Doors)
Navštivte již třetí Autodesk Open Doors 15. listopadu 2013 a získejte profesionální zkoušky za zvýhodněné ceny! ATC & ACC Nicom ve spolupráci s firmou Autodesk pro vás připravil již třetí Den otevřených ...
Středa, 06 Listopad 2013
24. Autodesk certifikoval firmu Enceptia
(Matching tags: D|C|CADD,Enceptia,BIM 360,Autodesk,Stavebnictví,Infrastruktura,Certifikace,Výroba)
Společnost Enceptia má sídlo v americkém Texasu a vznikla v roce 1987 nejprve pod názvem D|C|CADD. Jde o konzultační firmu, která nabízí nejnovější softwarová řešení a služby pro ...
Pátek, 25 Říjen 2013
25. NICOM nabízí Autodesk certifikované zkoušky pro verzi 2014
(Matching tags: Certifikace,Vzdělávání,Nicom,Autodesk)
Autodesk profesionální certifikace uživatelů zahrnují akademické a průmyslové požadavky dosažitelných certifikací určených nejen pro absolventy Autodesk ATC, školícího střediska NICOM. Zkoušky jsou koncipovány ...
Čtvrtek, 10 Říjen 2013
26. Autodesk certifikoval řešení Redcage pro MEP
(Matching tags: Autodesk,BIM,MEP,Partner,Certifikace)
Partner firmy Autodesk, kanadská společnost Redcage Solutions, se zaměřuje již dvacet let na výrobní průmysl a AECO (architektura, inženýrství, stavby, vlastníci). Nyní obdržela Autodesk MEP certifikát, ...
Středa, 25 Září 2013
27. Pracovní stanice BOXX obdržely certifikaci SolidWorks
(Matching tags: Hardware,SolidWorks,Technologies,3DBOXX,Certifikace,Boxx,Pracovní stanice)
Společnost BOXX Technologies nabízí vysoce výkonné pracovní stanice a renderovací systémy. Nyní získaly jejich pracovní stanice 3DBOXX 4150 XTREME a 3DBOXX 8920 certifikaci SolidWorks. Tím se ...
Pátek, 30 Srpen 2013
28. Autodesk certifikoval CADD Microsystems pro AEC
(Matching tags: CADD Microsystems,Ze světa,Stavebnictví,Autodesk,AEC,Certifikace)
Platinový partner Autodesku, společnost CADD Microsystems, nyní získal i certifikaci pro prodejce s přidanou hodnotou se specializací na nové konstrukce a výrobu. CADD Microsystems prokázal významné ...
Úterý, 06 Srpen 2013
29. Pracovní stanice BOXX získala certifikaci CATIA
(Matching tags: CATIA,Certifikace,BOXX Technologies,3DBOXX 8950)
Společnost BOXX Technologies, přední inovátor vysoce výkonných počítačových pracovních stanic a renderovacích systémů, získala certifikaci CATIA pro svou pracovní stanici 3DBOXX 8950 s pěti grafickými ...
Čtvrtek, 13 Červen 2013
30. Opravdu kvalitní kurzy? Certifikace napoví!
(Matching tags: Vzdělávání,Autodesk,Nicm,Certifikace)
Co je zárukou kvalitního kurzu? Certifikace. A protože kvalitní kurzy jsou u společnosti NICOM prioritou, můžeme se chlubit opravdu bohatou certifikací. Naprostá většina kurzů je pořádána jen u autorizovaných ...
Úterý, 04 Červen 2013
31. Spuštěna internetová univerzita Verisurf
(Matching tags: Certifikace,University,Verisurf,Metrologie,Kurzy)
Společnost Verisurf Software spustila internetovou Verisurf University, výukovou nabídku pro zákazníky, učitele i studenty, kteří by rádi získali větší znalosti ohledně softwaru Verisurf, metrologie a ...
Pondělí, 29 Duben 2013
32. Certifikační program pro přenosná 3D metrologická zařízení
(Matching tags: Certifikace,CMS,CMSC,3D zařízení)
... CMSC 22. – 26. července 2013 v San Diegu. Uchazeči o první stupeň certifikace musejí zaslat svou aplikaci, splnit kvalifikační podmínky, podepsat etický kodex CMS a projít zkouškou, která bude ...
Úterý, 23 Duben 2013
33. Nicom nabízí slevu 30 % na OMLP kurzy
(Matching tags: Vzdělávání,Microsoft,Nicom,Prometric,Certifikace)
Opravné certifikační zkoušky ZDARMA NICOM jako certifikační středisko PROMETRIC nabízí zájemcům možnost složení Certifikační zkoušky Microsoft za cenu 2800 Kč (bez DPH) a s opravnou zkouškou ZDARMA. Objednáte-li ...
Pátek, 01 Březen 2013
34. Nové certifikace CAD Studia od Autodesku
(Matching tags: Process Plant,Product Support,Certifikace,PLM,CAD Studio,Autodesk)
Společnost CAD Studio získává oficiální certifikace Autodesku ve třech nových oblastech: PLM, Process Plant a Product Support. Navazuje tak na letošní zisk nejvyššího, platinového partnerství Autodesku ...
Čtvrtek, 01 Listopad 2012
35. Příprava na certifikační zkoušky Autodesk
(Matching tags: Certifikace,Nicom,Autodesk,Kurzy)
NICOM , testovací středisko Prometric, VUE a Autodesk, umožňuje v Praze a Brně složit certifikační zkoušky Autodesk. Příprava na zkoušky (viz www.nicom.cz/clanek/autodesk-certifikace/) obsahuje podrobné ...
Čtvrtek, 28 Duben 2011