Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo chaos

Celkem nalezeno výsledků : 13.

1. Chaos uvádí na trh V-Ray 6 pro Revit
(Matching tags: Chaos,V-Ray 6,Revit,Architektura,Chaos Cloud Colla­bo­rati­on,Webinar)
Chaos uvádí na trh V-Ray 6 pro Revit a pro­po­ju­je tak dva pro­duk­ty v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry. Díky no­vé­mu pro­po­je­ní s Ens­ca­pem mohou ar­chi­tek­ti a spe­ci­a­lis­té ko­neč­ně ...
Čtvrtek, 08 Prosinec 2022
2. Chaos získává CGarchitect
(Matching tags: CGar­chi­tect,Chaos,Architektura,Akvizice,Vizualizace)
Spo­leč­nost Chaos ozna­mu­je, že zís­ka­la spo­leč­nost CGar­chi­tect, která je do­mo­vem nej­vět­ší on-line ko­mu­ni­ty pro vi­zu­a­li­za­ci ar­chi­tek­tu­ry. Na osla­vu zpří­stupňuje spo­leč­nost Chaos ...
Čtvrtek, 09 Červen 2022
3. Chaos získává Cylindo
(Matching tags: 3D obchod,Cylindo,Platforma,Chaos,3D vizualizace,Vizualizace)
Chaos, který se ne­dáv­no spo­jil sí Ens­ca­pem, ozná­mil akvi­zi­ci plat­for­my Cylin­do pro 3D vi­zu­a­li­za­ci pro­duk­tů pro ob­chod. Cylin­do usnadňuje vi­zu­a­li­za­ci pro­duk­tů pro znač­ky a pro­dej­ce ...
Pondělí, 11 Duben 2022
4. Chaos Czech vydává Corona Renderer 5 pro 3ds Max
(Matching tags: Rendering,Corona,Czech,Vykreslování,Chaos,Renderer 5,3ds Max)
Spo­leč­nost Chaos Czech (dříve Ren­der Le­gi­on) vy­dá­vá Co­ro­na Ren­de­rer 5 pro 3ds Max. Jde o vy­kres­lo­va­cí en­gi­ne s fo­to­re­a­lis­tic­kým vý­sled­kem. No­vá ver­ze zpra­co­vá­vá ...
Pátek, 08 Listopad 2019
5. Epic Games vydává Unreal Engine ve verzi 4.23
(Matching tags: Eoic Games,UE4,Niagara VFX,Unreal engine,HoloLens,Chaos)
Nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce ob­sa­hu­je ná­stro­je pro vir­tu­ál­ní pro­duk­ci nové ge­ne­ra­ce (pro do­sa­že­ní vý­sled­né kva­li­ty ob­ra­zo­vých bodů v re­ál­ném čase), vý­vo­jář­ské ná­stro­je pro ...
Pátek, 06 Září 2019
6. Chaos Group vydává V-Ray 3 pro Rhino
(Matching tags: Rhinoceros,Rendering,Group,Rhino,Chaos,Vykreslování,V-Ray 3)
V-Ray 3 pro Rhino je vykreslovací doplněk, jenž umožňuje hladké propojení s modelovacím programem Rhinoceros společnosti Robert McNeel & Associates. Tento doplněk je rychlý interaktivní a s optimalizovaným ...
Čtvrtek, 06 Duben 2017
7. Spolupráce Chaos Group a Adobe na projektu Felix
(Matching tags: Creative Cloud,Chaos,Felix,Vykreslování,Projekt,Beta,Spolupráce,Group,Adobe)
Společnost Chaos Group, zabývající se počítačovou grafikou, začala spolupracovat s Adobe, aby nabídla akademií V-Ray oceněnou vykreslovací technologii do Creative Cloudu. Nyní je tedy možné ...
Čtvrtek, 12 Leden 2017
8. Chaos Group vydává VRscans
(Matching tags: VRscans,Digitální kopie,Textury,Chaos,Maya,3ds Max,Group,Materiály)
Nová skenovací technologie dokáže vytvořit přesnou digitální kopii fyzických materiálů se submilimetrovou přesností. Je dostupná díky VRscans, jenž v sobě kombinuje precizní optický hardware ...
Pátek, 26 Únor 2016
9. V-Ray pro Revit – veřejná beta verze 2
(Matching tags: V-Ray,Testování,Revit,Chaos,Beta 2,Vykreslování,Rendering,Software)
Pro zájemce je nyní dostupná hlavní aktualizace softwaru V-Ray pro Revit společnosti Chaos Software jako veřejná beta verze 2 k testování. Najdeme zde pár vylepšení a nové funkce, např. ...
Pátek, 26 Únor 2016
10. Chaos Group oznámil veřejnou betaverzi V-Ray pro Revit
(Matching tags: Beta,V-Ray,Revit,Group,Chaos,Rendering,Vizualizace,Autodesk)
Základní V-Ray technologie zobrazování je nyní inteligentně integrována do Autodesk Revitu a nabízí všechny potřeby pro architekty a pro všechny fáze vývoje návrhu, od konceptu po virtuální realitu. ...
Úterý, 08 Prosinec 2015
11. V-Ray pro NUKE
(Matching tags: Software,Vizualizace,Grafika,Rendering,NUKE,NUKEX,Chaos,V-Ray)
Chaos Software vydává V-Ray pro NUKE s novými možnostmi osvětlení a kompozic s možností renderování i do NUKEX. Novinkami v renderování je vícevláknové CPU renderování, optimalizované ...
Čtvrtek, 13 Srpen 2015
12. Chaos Group vydává V-Ray 3.1 pro Maya
(Matching tags: Group,V-Ray,3.1,Chaos,Grafika,Rendering,Maya)
Společnost Chaos Group oznámila vydání V-Ray 3.1 pro Maya, jež obsahuje přes 100 nových nebo modifikovaných funkcí včetně kompatibility s Maya 2016, řadu V-Ray RT GPU vylepšení a dvě nové stereoskopické ...
Čtvrtek, 06 Srpen 2015
13. V-Ray 3.0 pro Softimage
(Matching tags: 3.0,Chaos,Rendering,Software,Softimage,V-Ray,3D grafika)
Společnost Chaos Software vydala V-Ray 3.0 pro Softimage jako aktualizaci zdarma pro všechny uživatele V-Ray pro Softimage. Verze V-Ray 3.0 pro Softimage obsahuje několik nových funkcí: např. progresivní ...
Pátek, 12 Září 2014