Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo cnc stroje

Celkem nalezeno výsledků : 4.

1. On-line veletrh představí zájemcům i obráběcí stroje
(Matching tags: Hy­un­dai-Wia,CNC stroje,Veletrhy,Profika)
V po­sled­ních dvou le­tech si­tu­a­ce ve světě ome­zi­la mož­nos­ti, jak mohou stro­jí­ren­ské firmy se­zná­mit kli­en­ty s no­vý­mi stro­ji a služ­ba­mi. Řada ve­letrhů byla buď zru­še­na, ...
Středa, 02 Březen 2022
2. Webinář Jak robotizovat obsluhu CNC strojů
(Matching tags: Dre­a­mland,OnRobot,CNC stroje,Webináře,Robotika)
Pra­cu­je­te ve vý­ro­bě s CNC stro­ji a za­jí­má vás, jak ušet­řit čas a zá­ro­veň zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu? Za­re­gis­truj­te se na webi­nář spo­leč­nos­ti OnRo­bot, který se usku­teč­ní ...
Čtvrtek, 20 Květen 2021
3. Projekt studentského CNC stroje
(Matching tags: Vzdělávání,VOŠ a SPŠ,Digitalizace,3D tisk,CNC stroje,Arduino)
Le­toš­ní rok při­ná­ší nejen ve výuce řadu úska­lí a změn. Stu­den­ti pra­cu­jí v do­má­cím pro­stře­dí, ko­mu­ni­ku­jí se svými vy­u­ču­jí­cí­mi pro­střed­nic­tvím sku­pi­no­vé spo­lu­prá­ce ...
Pondělí, 01 Březen 2021
4. 3D-Hybrid nabízí 3D tisk kovů u všech CNC strojů
(Matching tags: 3D tisk,Strojírenství,3D-Hybrid,CNC stroje,Aditivní výroba,Kovy)
Výrobní společnost 3D-Hybrid představila novou sadu nástrojů, jež umožňuje aditivní výrobu s využitím kovů u stávajících CNC strojů. Nabízí tři typy technologií 3D tisku: Wire-Arc Additive Manufacturing ...
Pondělí, 12 Březen 2018