Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo comsol

Celkem nalezeno výsledků : 22.

1. Konference COMSOL Multiphysics 2022
(Matching tags: Mul­ti­phy­s­ics,COMSOL,Humusoft,Konference,Uživatelé)
Ve dnech 26. až 27. květ­na 2022 (čtvr­tek až pátek) po­řá­dá spo­leč­nost Hu­mu­soft ve Vi­nař­ství U Kap­lič­ky v Za­je­čí se­tká­ní čes­kých a slo­ven­ských uži­va­te­lů a pří­z­niv­ců ...
Čtvrtek, 12 Květen 2022
2. Vydán COMSOL Multiphysics v6.0
(Matching tags: Com­pi­ler,Ser­ver,Mul­ti­phy­s­ics,Analýzy,COMSOL,Výpočty)
COM­SOL Mul­ti­phy­s­ics verze 6.0 při­ná­ší Správ­ce mo­de­lů, Modul pro kvan­ti­fi­ka­ci ne­jis­tot, rych­lej­ší ře­ši­če pro te­pel­né vy­za­řo­vá­ní a ne­li­ne­ár­ní kon­strukč­ní ma­te­ri­á­ly, ...
Úterý, 21 Prosinec 2021
3. Technical Computing Camp 2021
(Matching tags: Technical Computing Camp,TCC,dSpace,MATLAB,COMSOL,Humusoft)
Spo­leč­nost Hu­mu­soft zve k účas­ti na osmém roč­ní­ku se­tká­ní uži­va­te­lů a pří­z­niv­ců vý­po­čet­ních a si­mu­lač­ních pro­stře­dí MATLAB, COM­SOL Mul­ti­phy­s­ics a dSPA­CE. ...
Úterý, 24 Srpen 2021
4. Technical Computing Camp 2020
(Matching tags: Technical Computing Camp,dSpace,MATLAB,COMSOL,Humusoft)
Spo­leč­nost Hu­mu­soft zve k účas­ti na sed­mém roč­ní­ku se­tká­ní uži­va­te­lů a pří­z­niv­ců vý­po­čet­ních a si­mu­lač­ních pro­stře­dí MATLAB, COM­SOL Mul­ti­phy­s­ics a dSPA­CE. ...
Úterý, 11 Srpen 2020
5. COMSOL zvolil MTC jako certifikovaného konzultanta
(Matching tags: Simulace,COMSOL,Certifikovaný konzultant,MTC,Aditivní výroba)
Ce­lo­svě­to­vý se­znam cer­ti­fi­ko­va­ných kon­zul­tan­tů spo­leč­nos­ti Comsol roz­ši­řu­je Manufacturing Technology Centre (MTC). Toto tech­no­lo­gic­ké cen­t­rum za­jiš­ťu­je po­ra­den­ské pro­jek­ty ...
Neděle, 11 Srpen 2019
6. HUMUSOFT pořádá Technical Computing Camp 2019
(Matching tags: TCC,Technical Computing Camp,Humusoft,COMSOL,Multiphysics,MATLAB,dSpace)
Společnost Humusoft zve k účasti na šestém ročníku setkání uživatelů a příznivců výpočetních a simulačních prostředí Matlab, Comsol, Mul­ti­phy­sics a dSpace. Technical Computing ...
Středa, 17 Červenec 2019
7. Technical Computing Camp 2018
(Matching tags: Technical Computing Camp 2018,Humusoft,COMSOL,MATLAB,dSpace)
... se tak mohou v neformálním prostředí seznámit s možnostmi využití inženýrských nástrojů Matlab, Comsol a dSPACE. Na tuto bezplatnou akci zve pořadatel všechny technické pracovníky ...
Pátek, 22 Červen 2018
8. Comsol Multiphysics ve verzi 5.3a
(Matching tags: Verze 5.3a,BEM-FEM,Software,3Dconnexion,COMSOL,Multiphysics)
Software Comsol je určen pro multifyzikální modelování a simulace. Na výroční konferenci v Bostonu byly oznámeny aktualizace produktů Multiphysics a Server. Verze Comsol Multiphysics 5.3a by měla ...
Úterý, 10 Říjen 2017
9. Humusoft představil novinky programových nástrojů
(Matching tags: DS6001,MathWorks,Humusoft,COMSOL,Multiphysics,MATLAB,dSpace)
... nástroje k modelování a simulacím fyzikálních dějů Comsol Multiphysics, a kromě toho také nová procesorová deska DS6001 pro systém Scalexio od firmy dSpace. Novinek v Matlabu se ujal ...
Úterý, 16 Květen 2017
10. COMSOL aktualizuje LiveLink pro Solidworks
(Matching tags: SolidWorks,COMSOL,Aktualizace,LiveLink,Bike,Analyzer,Frame)
Společnost Comsol nabízí software pro multifyzikální modelování, simulace či design aplikací. Doplňkem softwaru Comsol Multiphysics je LiveLink pro Solidworks, jenž uživatelům umožňuje synchronizovat CAD ...
Pátek, 03 Únor 2017
11. Humusoft představil novinky dodávaných produktů
(Matching tags: 5.2,IoT,R2016a,ThingSpeak,Humusoft,COMSOL,Multiphysics,MATLAB,Simulink)
Zástupce odborného tisku seznámila v úterý 19. dubna 2016 společnost Humusoft s novinkami, které letos nastaly u produktů, jejichž distribucí se zabývá. Petr Byron, ředitel firmy, se věnoval ...
Čtvrtek, 21 Duben 2016
12. Comsol Multiphysics na cloudu Rescale
(Matching tags: Modelování,COMSOL,Multiphysics,Simulace,Rescale,MUltifyzikální jevy)
Společnost Comsol oznámila dostupnost softwaru Comsol Multiphysics pro robustní, fyzické modelování na simulační cloudové platformě Rescale. Comsol Multiphysics je modelovací software se vším ...
Úterý, 12 Leden 2016
13. Humusoft představil nové verze výpočetních programů
(Matching tags: Humusoft,COMSOL,Multiphysics,MATLAB,MathWorks,Simulink,dSpace,MicroLabBox)
Na tiskové konferenci 28. dubna 2015 v Praze seznámila společnost Humusoft novináře s novinkami posledních verzí softwarů Comsol Multiphysics, Matlab a Simulink. Kromě toho také představila MicroLabBox, ...
Středa, 29 Duben 2015
14. První ročník akce Technical Computing Camp 2014
(Matching tags: Bratislava,Workshop,Humusoft,COMSOL,Multiphysics,MATLAB,Vzdělávání,Technical,Computing,Camp)
... se setkat s lidmi se stejným zaměřením? Jste uživatelem nástrojů MATLAB nebo Comsol Multiphysics? Máte zájem se blíže seznámit s nástroji Matlab a Comsol Multiphysics? Pokud alespoň na jednu ...
Pondělí, 18 Srpen 2014
15. Humusoft představil novinky firem MathWorks a Comsol
(Matching tags: Humusoft,COMSOL,Multiphysics,MATLAB,MathWorks,Simulink,R2014a,MF644)
Humusoft s firmou MathWorks uvádějí na trhy České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab R2014a. Matlab R2014a přináší novou nadstavbu a další ...
Čtvrtek, 01 Květen 2014
16. Řešení pohyblivých mechanismů pomocí FEM analýzy
(Matching tags: Analýza FEM,MKP,Humusoft,COMSOL,Multiphysics)
Práce konstruktéra spočívá nejenom v návrhu jednotlivých dílenských částí navrhovaného zařízení, ale také v návrhu sestav mechanismů nebo jejich částí. Kromě kinematiky pohyblivých částí a kontroly ...
Středa, 04 Září 2013
17. Technical Computing Prague 2013
(Matching tags: Technical Computing,dSpace,Humusoft,COMSOL,MATLAB,Simulink,Konference)
Společnost Humusoft zve k účasti na 21. ročníku podzimního setkání uživatelů a příznivců výpočetních a simulačních prostředí MATLAB&Simulink, COMSOL Multiphysics a dSPACE. Konference Technical Computing ...
Pátek, 02 Srpen 2013
18. Humusoft uvádí novinky od MathWorks a Comsolu
(Matching tags: Multiphysics 4.3b,MF634,Humusoft,COMSOL,MATLAB,MathWorks)
První novinkou je další vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab R2013a. U něho přepracované grafické rozhraní základních modulů Matlab a Simulink, které bylo poprvé uvedeno na podzim ...
Čtvrtek, 02 Květen 2013
19. Nová technologie snižování hladiny podzemních vod
(Matching tags: Simulace,DSI,COMSOL,Multiphysics,Měření)
Vysoká hladina podzemních vod je častý problém při stavebních úpravách, sanaci starých dolů a dalších činnostech. Tradičně se hladina snižuje pomocí odčerpávání a následného přemístění přebytečného množství ...
Pondělí, 08 Duben 2013
20. Květnové semináře, workshopy a konference Humusoftu
(Matching tags: Workshop,Humusoft,COMSOL,MATLAB,Webinar,Konference,Seminář)
... týkající se Comsolu a Matlabu, 15. 5. se Humusoft účastní konference Engineering Mechanics 2012 a pořádá seminář Návrhy elektromagnetických součástek a zařízení. Nevirtuální akce se konají v Bratislavě, ...
Středa, 02 Květen 2012
21. Pozvánka na Technical Computing Prague 2011
(Matching tags: Simulink,Humusoft,COMSOL,MATLAB,dSpace,Konference)
... přednáškám a prezentacím uživatelů systému MATLAB & Simulink, dSPACE a COMSOL Multiphysics. Své místo v programu naleznou i přednášky o nových produktech a odborné semináře firem COMSOL a dSPACE. Sborník ...
Úterý, 01 Listopad 2011
22. COMSOL Multiphysics 4.2 nabízí nové nadstavbové moduly
(Matching tags: Simulace,CAE,Humusoft,COMSOL,Multiphysics)
Společnost HUMUSOFT uvádí novou verzi COMSOL Multiphysics 4.2 švédské společnosti COMSOL. COMSOL Multiphysics umožňuje modelování a simulaci fyzikálních procesů popsaných parciálními diferenciálními rovnicemi ...
Úterý, 10 Květen 2011